ஆடி 25, 2045 / ஆக. 08, 2014 காலை கம்பன் கழகம் 40-ஆம் ஆண்டுவிழா நிறைவுநாள் நிகழ்ச்சி கலைமாமணி சுப்பு ஆறுமுகம் அவர்களின் பேரன் கலைமகன் அவர்களின் வாழ்த்துப்பாடலுடன் தொடங்கியது.

vizhaa.kambankazhakam01 vizhaa.kambankazhakam02 vizhaa.kambankazhakam03 vizhaa.kambankazhakam04
தரவு : முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார்