வெள்ளி, 22 ஜூலை, 2022

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்: ஆளுமையர் உரை 10,11 & 12 : இணைய அரங்கம் – சூலை 24,2022

 அகரமுதலதமிழ்க்காப்புக்கழகம்

ஆளுமையர் உரை 10,11 & 12: இணைய அரங்கம்

ஆடி 08, 2053 ஞாயிறு , சூலை 24, 2022, காலை 10.00

“தமிழும் நானும்”

உரையாளர்கள்:

கவிஞர் முனைவர் மு.பொன்னவைக்கோ

முன்னை மும்மைத் துணைவேந்தர்

முனைவர் ச.சு.இராமர் இளங்கோ

மேனாள் தலைவர், பாரதிதாசன் உயராய்வு மையம்

முனைவர் (இ)லிங்க.இராமமூர்த்தி

ஆய்வுத் தகைமையாளர் .

இந்தியக் குமுகாய அறிவியல் ஆராய்ச்சிக் கூட்டமைப்பு.

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 ; கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?

pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)                              

வரவேற்புரை: திரு.ப.சிவக்குமார்                         

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தொகுப்புரை: தோழர் தியாகு

நன்றியுரை:  தமிழாசிரியை உரூபிவியாழன், 21 ஜூலை, 2022

கோவை ஞானி – எசு.என்.நாகராசன் நினைவு இணையக் கருத்தரங்கு

 அகரமுதல
கோவை ஞானி – எசு.என்.நாகராசன்

நினைவு இணையக் கருத்தரங்கு

ஆடி 07, 2053 சனி 23.07.2022

மாலை 6.00-7.30  – இரவு 7.30-9.00

ஈரமர்வுகள்

கூட்ட எண்: 864 136 8094

   புகு எண்: 12345

கோவை ஞானி வாழ்வும் பணியும்

மாலை 6.00 – இரவு 7.30

தொடக்க உரை: முத்துக்குமார்

கருத்துரை:

சுப்பிரபாரதி மணியன்

பஞ்சாங்கம்

சோதி மீனா

சவகர்

எசு.என்.நாகராசன் வாழ்வும் பணியும்

இரவு 7.30-9.00

தொடக்க உரை: கண.குறிஞ்சி

கருத்துரை:

தோழர் தியாகு

யமுனா இராசேந்திரன்

பொதிய வெற்பன்

“படிகள்” சிவராமன்