வெள்ளி, 24 ஜூலை, 2020

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 26.07.2020

அகரமுதல

ஆடி 11, 2051 / 26.07.2020

ஞாயிறு மாலை 6.30 

என் சிறுகதை 

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  
 
நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
 
நிகழ்வில் இணைய படத்தில் உள்ள கூட்ட எண் / meeting ID, கடவுச்சொல் / password பயன்படுத்தலாம் அல்லது 
https://us02web.zoom.us/j/83305569232?pwd=YWRKOE96Z1RmYjhaeTViai9QSzJPdz09   
இணைப்பைச் சொடுக்கலாம் .   

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், இணையத் தமிழ்க்கூடல் –10

அகரமுதல

ஆடி 10, 2051 / 25.07.2020 சனி

மாலை 5.00

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை

கூடலுரை : கவிஞர் நா.முத்துநிலவன்

“இணையத்தில் வளரும் தமிழ்”

தலைமை முனைவர் .அன்புச்செழியன்
இணைப்பு
https://tinyurl.com/ybkpa3oj

பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/y525m3nk

பின்னூட்டப் படிவம்
https://tinyurl.com/y4jjdbqk
  ஒருங்கிணைப்பு முனைவர் சு.சோமசுந்தரி