வெள்ளி, 2 அக்டோபர், 2020

குவிகம் இணைய அளவளாவல் 04/10/2020

 அகரமுதல

புரட்டாசி 18, 2051 ஞாயிறு 04.10.2020

மாலை 6.30

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 

மன நலம், கல்வி வழிகாட்டி மாலதி சுவாமிநாதன்

ஆர்.கே.இராமநாதனின் நூல்களறிமுகம்  :
ஒரு கோப்பை சூரியன்
தென்றல் புழங்கிடும் தெரு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்.      
 நிகழ்வில் இணைய


Zoom Meeting ID: 836 1607 3388 
Passcode             : 425398 


பயன்படுத்தலாம் அல்லது 
http:// https://us02web.zoom.us/j/83616073388?pwd=ekd4Q0FzWk9hbSsrQUloWGxpYS92UT09 
இணைப்பைச் சொடுக்கலாம் 

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை, தமிழ்க்கூடல் – 20 (03.10.2020)

 அகரமுதல

புரட்டாசி 17, 2051 சனி 03.10.2020 முற்பகல் 11.00
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை

இணையத் தமிழ்க்கூடல் – 20

கூடலுரை : இங்கிலாந்தில் தமிழ் இலக்கியமும் நுண்கலைகளும் :
திரு வவுனியூர் இரா.உதயணன், இலண்டன்

பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/y39cvkch

இணைப்பு
https://tinyurl.com/yxm3hu8w

பின்னூட்டப் படிவம்
https://tinyurl.com/y6byvlq8