சனி, 2 செப்டம்பர், 2017

‘கவிதை மழை’ நூல் வெளியீடு, சென்னை

புரட்டாசி 01, 2048  / 17/09/2017 

காலை 10.00 மணி

தமிழகம் முழுவதிலுமிருந்து
நூற்றுக்கணக்கான கவிஞர்கள் பங்கேற்றுள்ள
‘கவிதை மழை’ நூல்
சென்னை, பெரம்பூர், மீனாட்சி தெரு, எண். 3 இல் அமைந்துள்ள
அன்னதான சமாச அரங்கில் வெளியிடப்படுகிறது.
திரைப்படப் பாடலாசிரியர் கலைமாமணி முத்துலிங்கம் வெளியிடுகிறார். 
 சோலைப் பதிப்பகம் தொகுத்தளிக்கிறது.

முகிலை இராசபாண்டியனின் பெரியபுராணத் தொடர் சொற்பொழிவு 26
ஆவணி 25, 2048 ஞாயிறு 10.09.2017 மாலை 5.00

நேரு அரசு மேனிலைப்பள்ளி கல்லூரிச் சாலை, நங்கநல்லூர்


ஞாலம் இலக்கிய இயக்கம்

பெரியபுராணத் தொடர் சொற்பொழிவு 26


திருநாவுக்கரசர் 3 : தொடர் பொழிவாளர்

முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன்

தலைமை : கவிமாமணி க.குணசேகரன்

Veteran Journalist Sinniah Gurunathan passes away

Veteran Journalist 

Sinniah Gurunathan passes away

[TamilNet, Friday, 01 September 2017, 16:01 GMT]
Sinniah Gurunathan from Trincomalee who has been committed to professional journalism during his 55-year-long career in the field, has passed away on Friday at the age of 79 in the east port city. With 40-year background in print media, Mr Gurunathan joined TamilNet in January 1999 and was its Trincomalee correspondent until his retirement in 2014. He was also a Sub-Editor filing translated reports from fellow correspondents on the ground under the guidance of the late Senior Editor, Maamanithar Taraki Sivaram. Gurunathan served the field of independent journalism of Eezham Tamils during the times of war with commitment, resilience and humbleness. He was also a fine example of an experienced bilingual journalist capable of adapting himself to changing technology from the pen to the personal computer and to the Internet-based reporting.
Sinniah Gurunathan
Sinniah Gurunathan
(11.08.1938 – 01.09.2017)
Gurunathan, known for his independency and long experience in the field of journalism, was also not hesitant to learn from Sivaram, who was 21 years younger than him.

During the times of his active field reporting, he went everywhere on foot, carrying a digital camera and recording the day-to-day events in his district.

He remained careful, but was sharp in not missing anything in his reports.

Gurunathan leaves behind a daughter and a son.

His funeral will be held on Sunday at his sister's residence, located at 148 Main Road.

Paying tribute to the wonderful journalist, TamilNet releases a documentary where Gurunathan narrated his life as a journalist and his commitment to independent reporting in his own words.


Wild elephant goes on rampage killing one in Vadamaraadchi East, Jaffna

Wild elephant goes on rampage killing one in Vadamaraadchi East, Jaffna

[TamilNet, Monday, 28 August 2017, 19:11 GMT]
A 50-year-old man who went to a palmyra grove at Vaththiraayan in Uduththu'rai in Vadamaraadchi East of Jaffna district to collect firewood was brutally killed by a wild elephant that went on rampage in the early hours of Monday. Two men survived the attack with injuries. This is the first time a wild elephant has managed to enter Vadamaraadchi East in the recent times. The fatality comes as the SL authorities failed to take action despite eyewitnesses reporting about the wild elephant on Friday. Nobody has ever spotted a wild elephant in Vadamaraadchi East and this is the first fatality due to wild elephant attack in Jaffna district in the recent years. The area where the incident took place is a marshland surrounded by waters and the area, lacking potable water and consumable vegetation, is not fit for the survival of elephants.

Occupying Colombo's Wildlife Department and Forest Department officials have been collaborating in bringing wild elephants from Sinhala areas in the South into the jungles in the North-East, especially after the end of genocidal war in Vanni 2009.   As a result, tens of resettling Eezham Tamils have been killed and several properties destroyed, particularly in the Eastern district of Batticaloa, which is bordering Polonnaruwa jungle. Similar attacks have also been reported in Mullaiththeevu, Vavuniyaa and Mannaar districts after 2009.   Apart from the wild-elephants, many orphaned elephants that were kept in the Uda Walawe Elephant Transit Camp in Sabaragamuwa province in the South have also been brought into Mullaiththeevu jungle in the recent past.   Recently, the SL Wildlife Department was also expanding Chu'ndik-ku'lam bird sanctuary in Vadamaraachi East.   Tamil activists allege that the SL Department was having a hidden agenda of genocidal land grab.

Through various programs and by deploying SL military at the region, the SL State has been aiming to permanently choke Jaffna by turning the narrow strip of Chu’ndikku’lam sandbar, which links the peninsula with Vanni mainland, into a Sinhala colony with tourist resorts, liquor shops, prawn farming industry and by encouraging southern fishermen to seize the fishing beds.

The elderly people and women, who use to collect deadwood from the thickets of Ka'ndal vegetation and from the palmyra groves, have been chased away by the SL military, which is collaborating with the Forest and Wildlife departments of occupying Colombo.    The SL military which claims to be in possession of helicopter-assisted technology to trace humans in the think jungles, has been unable to trace the wild-elephant in the marshland, the villagers complain.   The slain victim was identified as Sittampalam Sathiyaseelan.

One of the two men who survived the attack, V. Murukan, has lost one foot.   Tension prevails in Uduththu’rai and hundreds of families have moved closer to the main roads and the highway.   The fishermen societies and representatives of rural development societies have urged the authorities to take immediate action to capture and relocate the wild elephant away from Vadamaraadchi East.

Related Articles:
30.10.15   Wild elephant rampage on resettled villagers continues unaba..
06.04.15   Money allocated to prevent attacks by wild elephants didn't ..
23.01.14   13 Tamils killed by wild elephants deployed by Colombo in Ba..
20.08.13   23 resettled Tamils slain in Batticaloa since 2009 by wild e..
09.04.13   Wild elephants deployed by Colombo's forest department claim..
26.03.13   SL Forest Department lets loose wild elephants on resettled ..
10.01.11   Orphaned elephants to be sent to Mullaiththeevu


Chronology:

Forced conversion to Sinhala Buddhism deployed as tool of genocide in Jaffna

Forced conversion to Sinhala Buddhism deployed as tool of genocide in Jaffna

[TamilNet, Sunday, 27 August 2017, 23:06 GMT]
Occupying Colombo, its military and the exclusivist Sinhala Buddhist Theravada Establishment have jointly adopted the Western colonial model of religious conversations of poverty-stricken people at the lowest echelons forcing the Tamil people to convert to Buddhism and start learning Sinhala language. The forced religious conversions are being staged at two separate locations, Navatkuzhi and Puththoor, in the occupied Jaffna peninsula. High-ranking monks including the Chief Prelate (Mahanayakas thero) of the Asgiriya chapter have been scheduled to inspect the genocidal project of Sinhala-Buddhicisation at Puththoor in Valikaamam East and at Naavatkuzhi, informed sources in Jaffna told TamilNet on Sunday.

This is the result of genocidal ‘reconciliation’ being promoted by the West, based on a counter-insurgency model of ‘development- and environment’ diplomacy that operates hand in hand with the Sinhala ‘Army and Archaeology’ against the interests of the occupied nation of Eezham Tamils, commented Tamil political observers in Jaffna.

They also blamed New Delhi, which has been legitimizing Colombo's culture of genocide through its continuous appeasement of Buddhist links with the South and its lopsided approach that has failed to restore the parity between the Tamil and Sinhala nations in the island towards a negotiated settlement to the Tamil national question. It is New Delhi, which is going to be the ultimate loser, once again, they further commented.

Naavatkuzhi is a major junction located 5 km east of Jaffna city, where the two highways A9 and A32 that come from the south join and enter into the city.

More than 300 uprooted, war-affected and poverty-stricken Tamils have been languishing without a housing scheme at Naavatkuzhi while a Sinhala colony forcibly launched at the locality by the occupying military and extremist Sinhala Buddhist groups such as ‘Sinhala Ravaya’, has been accorded with housing scheme from Colombo’s ‘National’ Housing Development Authority (NHDA) in January 2017.

Colombo has also provided the Sinhala colonists with infrastructure assistance. A Buddhist Vihara is being rapidly erected at the key junction.

When the housing scheme was introduced, Colombo deceived ITAK leader Mavai Senathirajah with false promises. Mr Senathiraja was instrumental in silencing the NPC through C.V.K. Sivagnanam, the Speaker of NPC.

The argument put forward by the Sinhala NHDA officials was that the Tamil families languishing at the locality would be awarded with 100 houses as donation if Tamil representatives agreed not to object the construction of 50 houses to Sinhala colonists. The ITAK politicians also silenced NPC Councillor M.K. Sivagilingam who had vowed to protest against the Sinhalicisation.

However, no housing scheme was given to Tamils.

Now, the Sinhala colonists are visiting the huts of Tamil families with a new promise. If the Tamil families converted to Buddhism and enlisted their children to study Sinhala, they would be given brand new houses, they tell. Some poverty stricken Tamils are being deceived by this new tactic.

A Tamil settlement named ‘Ketpali’ was created during the times of the LTTE, between 1990-1995 at Naavatkuzhi. Later, the people were displaced due to the war. After 2009, they have been struggling without proper housing, infrastructure and livelihood assistance. In the meantime, some Sinhala families brought from South with claims of earlier residence at various locations in Jaffna due to their past employment, were brought to Navatkuzhi by the SL military during the regime of Rajapaksa.

There are two camps of the SL military and one STF commando post to protect the Sinhala colonists.

At the same time, Sinhala Buddhist monks are also concentrating on converting the poverty-stricken Tamil families at Vaatharavaththai, a locality in Puththoor of Valikaamam East division in Jaffna, into Theravada Buddhists.

A monk from ‘Sri Nagavihara’ Establishment in Jaffna city regularly visits Vaatharavaththai to teach the Tamil children Sinhala language. It is a second attempt to Sinhalicise the Tamil people at Vaatharavaththai.

Already in 1978, the late SL President R. Premadasa, while he was prime minister in the government headed by J.R. Jayewardene, was trying to achieve the same objective at Vaatharavaththai.

Monks were deployed and a school named ‘Puththoor Madige Panchaseela Vidyalaya’ accompanied with a Buddhist temple were launched in 1978 aiming to convert the Tamils into Theravada Buddhists and to transform them into Sinhalese.

However the 1978 attempt of Sinhala Buddhicisation didn't succeed as the Sinhala monks had to withdraw from the peninsula due to rise of Tamil militancy.

Now, the Sinhala Buddhist Establishment is again trying to victimise the poverty-stricken, war-affected Tamils, especially those at the lowest echelon of the society, by supplying tools, clothes and other forms assistance with the attached condition that they should convert themselves and become Theravada Buddhists. The monks are also trying to put up a Buddhist temple at Puththoor, news sources in Valikaamam East said.

Chronology:

SL Police irked by sword assaults targeting Tamil ‘soldiers’ of Sinhala Army

SL Police irked by sword assaults targeting Tamil ‘soldiers’ of Sinhala Army

[TamilNet, Saturday, 26 August 2017, 15:29 GMT]
Two Tamil criminal recruits of the occupying Sinhala army have been subjected to sword assaults by unknown attackers on Thursday in Ki’linochchi. The SL Police has reacted with wanton arrests of at least 6 family people and has vowed to subject the victims to identification parade. The latest assault on the few remaining Tamil recruits in the occupying army of genocidal Sri Lanka is said to be a third one within the last 30 days. Majority of the recruits to the SLA during the times of Gotabhaya Rajapaksa, have been subjected to substandard assignments or as thugs engaged in ‘katta panchayat’ (Cangaroo courts) activities on behalf of the occupying SL military and have earned the ire of the public. The exact motive or the nature of the attackers are not known. But, the SL Police, citing the latest criminal confrontations, is on a ‘counter-insurgency’ drive against the Tamils.

The duo subjected to assault were friends and had joined the SLA in late 2014 as part of a campaign to recruit Tamil ‘soldiers’.

They have been identified as 26-year-old V. Sulaxan and 27-year-old K. Arulraj by the SL Police.

Both of them were rushed to Ki’linochchi hospital following the violent episode and one of them has been transferred to Colombo for further treatment.

Two similar episodes have taken place at Paranthan and in Ki’linochchi town within the last 30 days.

Around 1,000 Tamil men and women were deceptively recruited to subservient deployment as technicians, carpenters, painters, flower garden workers, plumbers, farm slaves and as female servants to Sinhala ‘war commanders’ residing inside so-called High Security Zones. These ‘workers’ were put on military's payroll and documented as Tamils serving in the genocidal military.

However, more than 850 of the deceived and victimized males and females have managed to escape from the so-called military deployment.

The SL military stepped up a search against the fleeing Tamils and introduced new mechanisms such as provision of ‘military bond loans’ attached to their continued employment.

In the meantime, there have been several reports of criminal and violent conduct of these ‘soldiers’ who have been acting as the paramilitary groups involved in abductions and counter-insurgency violence against Eezham Tamils.

The SL Police has been alleged of protecting the criminal Tamil ‘soldiers’ whenever there have been complaints against them. Only in a few exceptional cases they have been subjected to detention by the SL Police.

The occupying SL military has been widely accused of spreading alcohol, narcotics and various other forms of anti-social activities among the Tamil youth as part of its psy-ops programmes.

Chronology: