சனி, 20 ஜூன், 2020

கோடைத் தமிழ் முகாம்

அகரமுதல

ஆனி 17, 2051 – 01.07.2020
ஆவணி 15, 2051 – 31.08.2020

வலைத்தமிழ் இணையத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

அமெரிக்கச்சிறாருக்கான இணையவழிப்பட்டறை

குவிகம் இணையவழிப் பட்டிமன்றம்


 ஆனி 07, 2051 – 21.06.2020

ஞாயிறு மாலை 6.30

நாளைய தொலைக்காட்சி நிகழ்வுகள் தரப்போவது
நல்லதொரு மாற்றமா? ஏமாற்றமா?
நடுவர் : தமிழ்த்தேனீ

மந்திரமூர்த்தி அழகு                                                 ஈசுவர்
இலதா இரகுநாதன்                                                   கிரி பாசுகர்
கலாவதி பாசுகர்                                                       சுவாமி நாதன்

கடவுச்சொல்: குவிகம் 216 / KUVIKAM 216
கூட்ட எண்:  828 6771 9080