தமிழே விழி!                                    

                                                               தமிழா விழி!

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல

சமற்கிருத இணைய அரங்கம் 15

கட உபநிடதத்திற்குச் செவ்விலக்கியத் தகுதி யில்லை

மாசி 01, 2053 /  ஞாயிறு 13.02.2022  காலை 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: திருவாட்டி புனிதா சிவக்குமார்

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

கவிஞர்  தமிழ்க்காதலன்

முனைவர் மு.கருணாநிதி

நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

நன்றியுரை : செல்வி வானிலா

அன்புடன்  தமிழ்க்காப்புக்கழகம்