சனி, 24 டிசம்பர், 2016

தமிழரின் பெருமை – அறிஞர் கால்டுவெல்

தமிழரின் பெருமை

 குமரி முனைக்குத் தென்பால் உள்ள பெருநாட்டில் முதன் முதல் தோன்றி வாழ்ந்த நன்மக்களே ஒரு காலத்தில் இந்திய நாடெங்கும் பரவிய தமிழர் ஆவர். தமிழரை வடமொழியாளர் திராவிடர் என்று அழைத்தனர்.
  குமரிக் கண்டத்தைக் கடல் கொண்ட பொழுது இவருள் சில பகுதியினர் கடல் வழியாகவும், நில வழியாகவும் பெலுசித்தான், மெசபடோமியா முதலிய வடமேற்கு ஆசிய நாடுகளில் சென்று வாழ்ந்தனர்.

 அறிஞர் கால்டுவெல்

சிறந்தது தாய்ச்செல்வம் – கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம்


சிறந்தது தாய்ச்செல்வம்

  செல்வம் பலவகைப்படும். “பதினாறும்’பெற்றுப் பெருவாழ்வு வாழ வேண்டும்” என்று வாழ்த்துவதில் ‘பதினாறு பிள்ளைகள்’ என்று பொருளல்ல. அது மனை, மக்கள், தாய், நெல், நீர், நிலம், கால்நடை, கல்வி, கேள்வி, அறிவு, ஒழுக்கம், வலிமை, பொன், பொருள், போகம் என்பனவையாகும்.
 இந்தப் பதினாறிலும் சிறந்தது தாய்ச்செல்வம். பிற செல்வங்களை இழந்து விடுவோமானால் முயன்றால் அவற்றைத் திரும்பப் பெற்று விடலாம். தாய்ச் செல்வத்தை இழந்து விட்டால் அதனை எவராலும் எவ்விதத்திலும் பெற முடியாது.
 – முத்தமிழ்க்காவலர் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம்: ஐந்து செல்வங்கள்

SL Navy transforms disputed Kachchatheevu islet into military zone

SL Navy transforms disputed Kachchatheevu islet into military zone

[TamilNet, Friday, 23 December 2016, 22:28 GMT]
The occupying navy of genocidal Sri Lanka has put up a naval detachment with helipad at Kachchatheevu island, which is situated on the trans-oceanic sea-routes of the Palk Strait and has long been an island of contention between Tamil Nadu State in India and the unitary Sinhala State occupying the country of Eezham Tamils. Using the hostile atmosphere prevailing between Tamil Nadu fishermen and Eezham Tamil fishermen due to much disputed illegal and destructive means of fishing by the trawler operators from Tamil Nadu and appeasing the Catholic Establishment in Jaffna by volunteering to reconstruct the church of Saint Antony at Kachchatheevu, the occupying navy has transformed the islet into a military ‘security zone’. The late Chief Minister of Tamil Nadu Ms Jayalalithaa was at odds with New Delhi opposing Colombo’s territorial rights to the island.
SL Navy base in Kachchatheevu
A building of SL Navy, which is now permanently based at Kachchatheevu, photographed by journalists who visited Kachchatheevu on Friday

SL Navy declaring open church at Kachchatheevu
SL Navy Commander, accompanied by SL Governor to North, declares open the reconstructed St Antony's Church at Kachchatheevu
Kachchatheevu ceremony
The Tamil fishermen community on either side of the Palk Bay shared the waters peacefully, carried out their petty trade, a historical right of them which in the eyes of Establishments was ‘smuggling’, and gathered together to observe the annual fete of the church at Kachchatheevu.

The uninhabited islet of Kachcha-theevu lying between Neduntheevu Island off Jaffna and Rameswaram of Tamil Nadu was un-demarcated between India and Sri Lanka until 1974, when Indira Gandhi government decided to cede it to Sri Lanka with some reservations.

According to the provisions, Tamil Nadu fishermen could rest at the islet during fishing and also could visit the annual church fete, conducted jointly by the dioceses of Jaffna and Ramnad. The island long served a place for the fishermen of Tamil Nadu and the fishermen of Mannaar and Jaffna in the island, to dry nets and to take rest apart from being a refuge at times of emergency.

The State Establishments in Colombo and New Delhi, that have consistently violated the sovereignty of Eezham Tamils entered into an agreement on the possession of the island in 1974.

Although the ‘sovereignty’ of the island was ceded to genocidal Sri Lankan State, the fishermen and pilgrims from India were to continue to have access to visit Kachchatheevu as it was before, without any travel document required by the SL authorities.

Even though the uninhabited islet was ceded in 1974, until the late 1980s there were no cases of killing or harassment of the Tamil Nadu fishermen.

During the times of war, the SL Navy was also blocking Tamil Nadu fishermen from accessing the islet, except for one night and two days of the annual fete.

Now, the SL military has transformed the islet into a military zone. The SL Navy is also having a plan to establish a Buddhist vihara at the islet.

On Friday, journalists from Jaffna who were present to witness the inauguration ceremony of the church were blocked at gunpoint from taking photographic evidence of the naval detachment of the SL Navy.

Initially, the SL military was working towards blocking pilgrims from Tamil Nadu from attending the inauguration ceremony, which was scheduled on 07 December. The ceremony was postponed to December 23 following the demise of Tamil Nadu Chief Minister on 05 December.

SL Governor to North, Reginald Cooray, who has been promoting the SL Navy to put up controversial Buddhist temples in the islets off Jaffna and who functioned as the broker in deceiving the Catholic Establishment in Jaffna to collaborate with the designs of the SL Navy, was accorded ‘Chief Guest’ welcome along with the commander of SL Navy.

The SL Government Agent of Jaffna, SL Navy's Commander of ‘Northern Naval Area’ and the Bishop of Jaffna were also present.

82 Catholics from Tamil Nadu along with a priest were also ‘allowed’ to take part in the inauguration ceremony by the SL Navy.
Kachchatheevu ceremony
Kachchatheevu ceremony
The reconstructed St. Antony's Church
The reconstructed St. Antony's Church at Kachchatheevu

Kachchatheevu Map
Satellite image showing the location of Kachchatheevu [Image courtesy: NASA, Visible Earth, Legend by TamilNet]
Indo-Lanka boundary in Historic Waters
Maritime boundary in the Historical Waters of the Palk Bay between India and Sri Lanka. [Courtesy: U.S. Department of State, Bureau of Intelligence and Research, 1975]
SL-India maritime borders
Explanation to the coordinates of the maritime boundary shown in the map [courtesy: U.S. Department of State, Bureau of Intelligence and Research]

BJP-New Delhi plans erecting 100 Gandhi statues in North Tamil Eelam

BJP-New Delhi plans erecting 100 Gandhi statues in North Tamil Eelam

[TamilNet, Thursday, 22 December 2016, 21:22 GMT]
Consulate General of India in Jaffna has brought tens of Gandhi statues that are to be erected at several localities in the five districts of Northern Province, informed sources in Jaffna told TamilNet on Thursday. Apart from a small number of statues of Poet-saint Thiruvalluvar and Poet Subramania Bharati, already erected in Jaffna to satisfy the local Tamil politicians, a large number of statues to be put up in Vanni and Jaffna are Mahatma Gandhi statues, the sources further said. When some people involved in the assassination of Mahatma Gandhi were released in the 1970s after serving a life-term, the supporters of the RSS and Shiv Sena paraded them in the streets of Poona in Maharashtra in India.

As history progresses, the stand taken by Eezham Tamils in resisting the post-1985 ‘infiltrations’ of neo colonialism into the region may also would be remembered throughout India, commented Tamil activists for alternative politics in the island.

Political observers in Jaffna said that people are unable to distinguish the Indian move from that of the Colombo-establishment, which is erecting Buddha-statues in the occupied country of Eezham Tamils.

The New Delhi Establishment should be more honest in recognising the core issues of the nation of Eezham Tamils in the island and prove substantial solutions on the ground rather than erecting statues, the observers commented.

The Indian consulate has come under criticism for not taking any action in re-instating the statues of MG Ramachadran (MGR) that were desecrated by the occupying Sinhala military in Jaffna.

New Delhi and Colombo are increasingly focused on isolating Tamil Nadu from the Eezham Tamils.

Immediately after the Vanni War, genocidal Sri Lanka permitted New Delhi to build a big monument for the Indian forces (IPKF), which committed extensive war crimes against Eezham Tamils during 1987-1990. Visiting dignitaries of New Delhi establishment use to pay ‘homage’ to the monument whenever they visit Colombo.

Indian Consulate started to function in Jaffna since November 2010.

வெள்ளி, 23 டிசம்பர், 2016

எழுத்தாளர் சார்வாகன் முதலாமாண்டு நினைவஞ்சலி


எழுத்தாளர் சார்வாகன்

முதலாமாண்டு நினைவஞ்சலி


மார்கழி 10, 2047 /   ஞாயிறு    25-12-2016 காலை 10.30


எழுத்தாளர்  சாரு நிவேதிதா,
எழுத்தாளர் குப்புசாமி,
சார்வாகனின்  உடன்பிறப்பு மரு.இராசன் அரிகரன் பேசுகிறார்கள்
பரிசல் புத்தக நிலையம்
இராமகிருட்டிணா மடம் சாலை,
மயிலாப்பூர்     (பெ.சு.பதினிலைப்பள்ளி எதிரில்)