வியாழன், 13 அக்டோபர், 2016

வள்ளலாரின் 194ஆவது தோற்றவிழா, உள்ளகரம் – படங்கள்
வள்ளலாரின் 194ஆவது தோற்றவிழா, உள்ளகரம் – படங்கள்

வள்ளலார் விழா, உள்ளகரம் ; vallalaarvizhaa_ullakaram
[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]

பன்னாட்டுக் கலைப்பாலம் 2016, கனடா

அழை- கனடா திருமுறைக் கலைமன்றம் ; azhai_canada_thirumaraikalaimandram

மிகச் சிறந்த ஈழத்துக் கலைஞர்களின் சங்கமத்துடன்

கனடா திருமறைக் கலைமன்றம் வழங்கும்

பன்னாட்டுக் கலைப்பாலம் 2016

  ஈழத்தில் 1965 ஆம் ஆண்டு  தொடங்கப்பட்ட திருமறைக் கலைமன்றம்(கலாமன்றம்), 50 ஆண்டுகள் நிறைவைக் கனடாவில்  பன்னாட்டு விழாபீவாகக் கொண்டாடுகிறது.
  கனடா திருமறைக் கலைமன்றம் தமது 25வது ஆண்டில் காலடி பதிக்கும் இந்த வருடத்தில், தாய் மன்றத்தின் பொன்விழாவையும், கனடிய மன்றத்தின் வெள்ளி விழாவையும் ஒன்றாக இணைத்துப்,  பன்னாட்டுக் கலை விழாவாகக் கொண்டாடுகிறோம். சுகாபரோவில், மைக்கோவன்-எல்சுமெயர் சந்திக்கருகே, இல.1686 எல்சுமெயர் வீதியில் அமைந்துள்ள   சேசிசு மண்டபத்தில் (JC’s Banquet Hall), சனிக்கிழமை  அட்டோபர் 15,  மாலை 6:00 மணிக்கு இந்நிகழ்வு நடைபெறுகிறது.
  இந்தப்பன்னாட்டு விழாவுக்கென, ஈழத்திலிருந்து மூத்த கலைஞர்கள் ஐவர் கனடா வருகை தந்துள்ளனர். கூத்துக்கலை, நாடகக்கலை, இசை, கலைகளில்  மிகுந்த திறமைபடைத்த அற்புதக் கலைஞர்களின் கலையைக் கண்டு களிக்கவும், எமது ஈழத்துக் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கவும் நேரில் வந்து கலந்துகொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம்.
தொடர்புகளுக்கு :
  416-305-2439/ 647-388-4038/ 416-219-5113
வருகை தரும் கலைஞர்கள்:
திருமதி சுகன்யா அரவிந்தன்
திரு.  சான்சன் இராசுகுமார்
திரு.ஈ.  செயகாந்தன்
திரு.பொ. தைரியநாதன்  சசுரின் செலூட்டு
திருமதி வைதேகி செல்மர் எமில்

Making Eezham Tamil ‘Shiv Sena’ meaningful

Making Eezham Tamil ‘Shiv Sena’ meaningful

[TamilNet, Wednesday, 12 October 2016, 23:39 GMT]
The chief coordinator of ‘Siva Cheanai’ in Jaffna, Ma'ravan-pulavu K. Sachithananthan has come out with a statement on Wednesday that on the Vijayadasami day (Tuesday), the Buddhists, Christians and Muslims disturbed Saiva Tamil religious rituals of Muththumari Amman temple in Anuradhapura Old Town. They chased away the devotees and one devotee who escaped into the sanctum of the temple was fatally stabbed by a Buddhist and a Muslim. Both of them also smashed the image at the sanctum. Condemning the act on behalf of ‘World Hindus’, Mr Sachithananthan urged for the supply of a replacement statue. The Eezham Tamil Siva Cheanai would be more meaningful if it could focus on countering the paradigm of Indian Shiv Sena that mischievously patronizes both genocidal Buddha and monkey god statues for geopolitical purposes in the island.

If the game of using religion for geopolitical engineering in the island could be understood, the Eezham Tamil Siva Cheanai could come out with a better paradigm that justifies the spirit of Tamil Saivism, which originally stood against ultimate elements responsible for all kinds of oppression, commented Tamil activists for alternative politics in the island.

The Tamil religious uprising could be more geopolitically meaningful if it could consider the Veerashaivas, the majority but oppressed people of Karnataka who had rejected Brahmanism and the Hindu tag, as friends. The Veerashaivas (Lingayats) are in Andhra, Telangana and Maharashtra also.

At the moment, the strategy of the BJP-RSS-Shiv Sena-ruled New Delhi is to isolate Tamils from the neighbouring States in India as well as to counter the justified international geopolitical say of Tamils through the genocidal Sinhala Buddhist State in Colombo and its military.

The Tamil religious uprising would be geopolitically more meaningful if it could consider the Tamil Catholics, Tamil Muslims, the Konkanis of Goa, the Dalits of India, the vast tribal populations of Odisha, Chhattisgarh etc., the peoples’ movements that fight for their rights, the peoples of the Northeast frontier States of India, the Sikhs of India and the Bengali-speaking Muslims, as their friends.

This was the spirit of the Tamil Saiva Bhakti (devotional) movement pioneered by saints coming from communities such as the Veddhas, Paraiyar (so-called untouchable drummers), cowherds, artisans and women. The movement was against bogus elitism in religion and against State authority using religion as a form of oppression.

The current religious conflicts unleashed in the island is a result of the design of Washington and New Delhi to camouflage their crimes and agenda in the island.

Whenever think of genocidal Buddhism in the island all should remember Washington, New Delhi and the former ‘communist’ Beijing and their geopolitical games.

If the Jaffna Siva Cheanai that has imitated a wrong tag even for justifiable demands, could not be able to take up the right lead, and the Dravidian movements in Tamil Nadu that now worship the Mammon god are unable to take up the geopolitical cause, the younger generation of Tamils all over the world should grasp the issue.

On a still higher plane, it was the Tamil writer, Puthumaip-piththan, who has said that all the religious preceptors of the world had left behind their ideologies as dogs to hunt the humanity forever (Annaiyidda-thee). That is the spirit of the religious struggle of Tamil civilisation
.


Related Articles:
31.03.16   Nelson’s Eye in New Delhi academic thinking
25.11.15   Theravada Buddhism worse than Brahmanism in language replace..
18.09.15   Hindutva-Buddhist ‘pincer mechanism’ to compete hybrid mecha..
05.06.15   Overseas Eezham Tamil Muslims voice for Rohingyas
25.08.14   ‘Hindutva’ needs edification from South
29.07.14   Vaiko condemns BJP’s ‘poisonous’ nexus with genocidal Sri La..
12.07.14   BJP regime provides ‘benami’ economic benefits to genocidal ..
19.05.14   India gets prime minister of his own political stature
04.01.14   Theravada Sinhala Buddhism needs further understanding in Ta..
30.07.13   Genocidal Sinhala State cultivates ‘historiography’ in New D..
18.06.13   BJP, RSS, Shiv Sena answerable to Dasgupta policy-line
07.03.13   Sinhala Buddha-Sasana custodians not recognizing nuns accuse..
07.09.12   Congress, BJP, religiously sanctify genocide
04.09.12   ‘BJP legitimizes Sri Lanka’s culture of genocide through Bud..
20.02.10   Fundamentalism versus totalitarianism in Sri Lanka
19.07.09   Castes, religions and Eezham Tamil nationalism
30.06.09   Ploy of Buddhism in nullifying Tamil nationalism
07.04.08   Lankan ploy of Buddhism for subversion in Tamil Nadu: Viduth..

Austin Fernando schemes Muslim ploy for Sinhala colonisation in Tamil division

Austin Fernando schemes Muslim ploy for Sinhala colonisation in Tamil division

[TamilNet, Tuesday, 11 October 2016, 18:24 GMT]
Colombo’s Governor of Eastern Province, Mr Austin Fernando, is once again scheming a plan to bring in Sinhala colonizers into the Tamil division of Koara’laip-pattu South (Vaakarai), informed sources at Batticaloa District Secretariat told TamilNet on Tuesday. Mr Fernando, a former defence secretary and an advisor to SL President on ‘reconciliation’, has now joined hands with the SL State Minister of ‘Rehabilitation and Resettlement’ Mr M.L.A.M Hizbullah after the latter’s plan to settle Muslim families at Kaarai-munai in Vaakarai division was turned down by Ms S. Rahulanayaki, the divisional secretary of Vaakarai, the sources further said. Kaarai-munai is situated 42 km north of Batticaloa city. Vaakarai, a traditional Tamil division, faced a genocidal onslaught in 2007.

The SL Government Agent of Batticaloa District Ms P.S.M. Charlese has also been instructed by the SL colonial governor to secure the backing of the divisional secretary to the ‘joint programme’ of settlement.

The instructions coming from Mr Fernando have been conveyed orally and in writing to the Divisional Secretary, the sources further said.

Mr Hizbullah had earlier approached the Divisional Secretary with a request to alienate 17 hectares of public lands at Kaarai-munai to settle 37 Muslim families. When the request was turned down by the DS, the Eastern Governor intervened with the suggestion of bringing in Sinhala settlers.

In the meantime, senior ITAK Parliamentarian from Batticaloa Mr S. Yogeswaran has also accused Mr Fernando as trying to seize every opportunity to bring in Sinhalese into Batticaloa district, particularly into Vaakarai division. In a video interview to TamilNet Mr Yogeswaran explained how he was confronting the instructions coming from the SL Governor to the divisional secretaries and the Government Agent of Batticaloa.

Chronology:
15.01.07  Unfolding misery
11.01.07  Vaharai tragedy
07.01.07  SOS from Vaharai
01.01.07  Battle for Vaharai