சனி, 13 மே, 2017

இசைப்பாடல்களை மிகுதியாக உடையவை சிற்றிலக்கியங்களே! – இரா.திருமுருகன்


இசைப்பாடல்களை மிகுதியாக உடையவை சிற்றிலக்கியங்களே!

  பாட்டியல்கள் சிற்றிலக்கியங்களின் தொகை தொண்ணூற்றாறு என்று கூறினாலும் தமிழில் 360 வகைச் சிற்றிலக்கியங்கள் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் ஆற்றுப்படை, பிள்ளைத்தமிழ், கோவை, உலா, தூது, பரணி, கலம்பகம், பள்ளு, குறவஞ்சி, அந்தாதி, புராணம் ஆகியவை பெருவழக்கில் உள்ளன.
… …. ….
  இசைப்பாடல்களை மிகுதியாக உடையவை சிற்றிலக்கியங்களே. தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியங்களுக்கும் இசைக்கும் உள்ள தொடர்பு சிற்றிலக்கியங்கள் தரும் இசைச் செய்திகள், சிற்றிலக்கியங்களில் காணப்படும் இசைப்பாடல்கள், இசைப்பாடல்களாகவே அமைந்த சிற்றிலக்கியங்கள் என்ற மூன்று வகையில் அடங்கும்.
-முனைவர் இரா.திருமுருகன்:
ஏழிசை எண்ணங்கள்:
பக். 51-52

SL Prime Minister twists figures on Tamil prisoners

SL Prime Minister twists figures on Tamil prisoners

[TamilNet, Friday, 12 May 2017, 20:49 GMT]
Ranil Wickramasinghe, the prime minister of genocidal Sri Lanka is twisting the figures of Tamil prisoners, who are languishing in the prisons in the North and South, say Tamil rights activists who are voicing for the release of Tamil political prisoners. TNA Parliamentarian M.A. Sumanthiran, who raised the issue of political prisoners with SL Prime Minister in the beginning of 2017 had gone on record quoting Mr Wickramasinge as coming with the figure of 213, including 49 ‘convicted’ prisoners. Now, the SL PM has again reduced the figure to 98, Tamil rights activists said observing latest information coming from the TNA parliamentarian. The rights activists have condemned the SL Prime Minister and the SL State for giving contradictory figures and for refusing to recognise the Tamil Prisoners of War at least as political prisoners.

According to the latest figure from Mr Wickramasinghe, there are only 47 convicted Tamil prisoners and 51 detainees, whose cases are yet to be processed.

Colombo has underplayed the figures, says Human Rights Activist Rev Fr M Sakthivel, who has been voicing for the release of Tamil political prisoners.

The SL State has been systematically refusing to recognise Tamil prisoners as political prisoners.

There are 76 Tamil political prisoners in one single prison alone, at Magazine in Colombo. There are political prisoners who have been languishing in the prison between 8 and 24 years.

In addition, there are many Tamil prisoners in the prisons in Jaffna, Vavuniyaa, Anuradhapura, Welikade and at Bossa.

Tamil rights activists recently urged SL President to consider releasing at least some of the Tamil political prisoners on the occasion of Vesak and the visit by Indian PM Narendra Modi. But, none of the political prisoners were released. Maithiripala Sirisena gave amnesty to a section of prisoners from South.

Chronology:

No action from Sirisena on withdrawing Sinhala colonists from pasturelands of Batticaloa

No action from Sirisena on withdrawing Sinhala colonists from pasturelands of Batticaloa

[TamilNet, Thursday, 11 May 2017, 21:22 GMT]
Tamil dairy farmers from interior Batticaloa, particularly those from Mayilaththa-madu and Maathava’nai in Kora’laip-pattu South (Kiraan) division, have been repeatedly complaining about large-scale Sinhala colonization taking place in the pasturelands of the country of Eezham Tamils since their area was seized by occupying Colombo from the protection of LTTE in 2007. After years of continuous agitation, the intrusion was halted to some extent a year ago. But, SL President Sirisena’s settler colonist goons continue to sustain their properties and huts in the pasturelands, Tamil farmers complain. According to court orders the illegal settlements including the huts should have been removed and activities such as agriculture in pasturelands should not take place. But, nothing has been removed so far, the Tamil farmers say.

Although the colonists have adopted a low profile, the danger of Sinhala colonization still remains as Buddhist viharas and huts are yet to be removed, the Tamil farmers say.
Mahaweli System B
System B of Mahaweli scheme targets to Sinhalicise and colonise the agricultural and grazelands of Eezham Tamils in Batticaloa. The area being subjected to occupation was safeguarded by the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) till 2007 and is known as Paduvaan-karai
The SL Ministry of so-called Mahaweli development, has been responsible for ethno-centric structural genocide against Eezham Tamils from Batticaloa in East to Mulaiththeevu in North along the hinterland of eastern coast. The SL ministry is being largely led by Maithiripala Sirisena for several years since 1997.

Even now, the SL President Sirisena continues to retain the portfolio of ‘Mahaweli development’. The large-scale appropriation has been spearheaded by Sinhala colonists from Polonnaruwa, the home district of Mr Sirisena.

The plan of SL Mahaweli ministry is to let Sinhala colonists wait for some time while keeping their properties intact in the occupied territory and accelerate the occupation again, the Tamil farmers say.

A move to claim compensation for the losses that have occurred to Tamil farmers should be taken forward if Tamils have to put an end to the settler colonialism, commented Tamil activists in Kiraan.

Extremist Buddhist monks are also visiting the area along with Sinhala colonists, the farmers say.

Chronology:

வெள்ளி, 12 மே, 2017

தமிழ்ப்பேராய விருதுகள் – 2017 : பரிந்துரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன


தமிழ்ப்பேராய விருதுகள் – 2017

Thamizh Academy Awards – 2017

பரிந்துரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன

(Nominations Invited)

பரிந்துரைகள் வந்து சேரவேண்டிய இறுதி நாள்: வைகாசி 01, 2048 / மே 15, 2017


முகவரி:

தமிழ்ப்பேராயம்

திரு. இராமசாமி நினைவுப் பல்கலைக்கழகம்
நான்காவது தளம், மைய நூலகக் கட்டடம்,
தி.இ.நி.(எசு.ஆர்.எம்) நகர், காட்டாங்குளத்தூர் – 603 203,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம். தமிழ்நாடு, இந்தியா.
தொலைபேசி : +91-44-2741 7375, 2741 7376