சனி, 30 அக்டோபர், 2021

கெள.செ.(உ)லோகநாதன்: வெற்றிமேல் வெற்றி

 அகரமுதல


ஐப்பசி 14, 2052 / ஞாயிறு

31.10.2021 மாலை 6.30

இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு   

 

கெள.செ.()லோகநாதன்

வெற்றிமேல் வெற்றி

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய
                                             

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:

 619 157 9931
கடவுச் சொல் /  Passcode:

 kuvikam123   

பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.


புதன், 27 அக்டோபர், 2021

இணைய அரங்கம் 12 -யசுர் வேதம் செவ்விலக்கிய நூலல்ல

அகரமுதல
தமிழே விழி!                                                                                        தமிழா விழி!

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல

இணைய அரங்கம் 12

யசுர் வேதம் செவ்விலக்கிய நூலல்ல

ஐப்பசி 14 , 2052 / ஞாயிறு / 31.10.2021 /

காலை 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: செல்வி து.அழகுதரணி

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

புலவர் அ. துரையரசி

செல்வி சி.வானிலா

நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

நன்றியுரை : திருவாட்டி கு.புனிதா சிவக்குமார்

அன்புடன்  தமிழ்க்காப்புக்கழகம்