சனி, 4 செப்டம்பர், 2021

அமெரிக்காவில் தவழும் 'தென்றல்' – மதுரபாரதி

 அகரமுதல

அமெரிக்காவில் தவழும் 'தென்றல்' – மதுரபாரதி

ஆவணி 20,2052 ஞாயிறு 

05.09.2021 மாலை 6.30

குவிகம் இணைய அளவளாவல்

மதுரபாரதி சிறப்புரை: அமெரிக்காவில் தவழும் தென்றல்

இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய
Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
Passcode: kuvikam123   
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .

 வியாழன், 2 செப்டம்பர், 2021

செந்தமிழ்ச் செருக்கள வேந்தர் சி. இலக்குவனார் நினைவேந்தல், திறன்பேசி உரை, 03.09.21

 


செந்தமிழ்ச் செருக்கள வேந்தர்

சி. இலக்குவனார் நினைவேந்தல்

ஆவணி 18, 2052 /  03.09.2021 

மாலை 6.30 மணி முதல்

சிறப்புரையாளர் – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தளம் – சொற்கழகம் (Clubhouse) – தமிழர் மண்
இணைப்பு – https://www.clubhouse.com/join/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%A3/QHgk5CmL/m221ovz4

 

#தமிழர்மண்

சொற்கழகம் (Clubhouse) திறன்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்ய இணைப்பு: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clubhouse.app

பதிவிறக்கம் செய்து, பதிவு செய்து நிகழ்ச்சியின் இணைப்பைச் சொடுக்கினால் அரங்கிற்குள் நுழையலாம்.

கார்த்திகைச் செல்வன்தமிழர் மண்