சனி, 30 ஜனவரி, 2021

வ.உ.சி ஆய்வு வட்ட த்தின் கட்டுரைப் போட்டி


வ.உ.சி ஆய்வு வட்டம் நடத்தும்

கட்டுரைப் போட்டி

பரிசுத்தொகை (மூவருக்கு) ஐயாயிரம் உரூபாய்

முதல் பிரிவின் தலைப்பு:

வ.உ.சியும் இந்திய விடுதலையும்

இரண்டாம் பிரிவின் தலைப்புகள்:

வ.உ.சி.யின் தமிழ்த்தொண்டு

வ.உ.சியும் மொழி பெயர்ப்பும்

மூன்றாம் பிரிவின் தலைப்புகள்:

வ.உ.சி.யின் சுதேசியக் கொள்கை

வ.உ.சி.யும் தொழிலாளர் இயக்கமும்

வ.உ.சி.யின்அரசியல் பெருஞ்சொல்

கட்டுரை அனுப்ப இறுதி நாள்:

சித்திரை 17, 2052 / 30.04.2021

பிறவற்றை அறிக்கையில் காண்க.


வியாழன், 28 ஜனவரி, 2021

குவிகம் அளவளாவல்: அச்சு ஊடகங்களின் இன்றைய நிலை

 அகரமுதல

தை 18, 2052 / 31.01.2021 / ஞாயிறு

மாலை 6.30

அச்சு ஊடகங்களின் இன்றைய நிலை:

வி.எசு.வி.இரமணன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுச் சொல் / Passcode: kuvikam123   

பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப்  பயன்படுத்தலாம்