சனி, 16 ஜனவரி, 2016

Colombo makes mockery of UN endorsed domestic mechanism - Boyle

Colombo makes mockery of UN endorsed domestic mechanism - Boyle

[TamilNet, Thursday, 14 January 2016, 23:52 GMT]
Noting Sri Lanka Cabinet spokesperson Rajitha Senaratne's statements that there was no deadline to complete the accountability process on the war, that his Government is in talks with the United Nations with regards to the accountability process, and that the process will be a domestic process and not a “hybrid process” as proposed by the UN High Commissioner for Human Rights, Professor Boyle, an expert in International Law, and who teaches at University of Illinois, College of Law, said that by these words "GOSL has publicly stated that it will continue its Crimes against Humanity against the Eelam Tamils. This makes an absolute and total mockery of the so-called “domestic mechanism” that was endorsed by the UN Human Rights Council."

Full text of Prof. Boyle's comment to TamilNet follows:
Professor Francis A. Boyle, University of Illinois College of Law
Professor Francis A. Boyle, University of Illinois
"When the Enforced Disappearances (EDs) of human beings is either widespread or systematic, it becomes a Crime Against Humanity in violation of the Rome Statute for the International Criminal Court and customary international criminal law.

"In the case of the GOSL genocide against the Eelam Tamils, EDs are both widespread and systematic and therefore Crimes against Humanity too. EDs are also ongoing criminal offenses in violation of international criminal law until the fates of the disappeared persons are accounted for.

"So by means of this statement that there is “no deadline” on the accountability process for the EDd persons, the GOSL has defiantly indicated to the entire world that it will continue its ongoing international criminal activity of enforced disappearances of human beings against the Eelam Tamils, which are Crimes against Humanity.

"In other words, the GOSL has publicly stated that it will continue its Crimes against Humanity against the Eelam Tamils. This makes an absolute and total mockery of the so-called “domestic mechanism” that was endorsed by the UN Human Rights Council.

"Any international expert who participates in the genocidal GOSL’s “domestic mechanism” will be aiding and abetting the GOSL’s EDs Crimes against Humanity against the Eelam Tamils.

"Every Tamil in the world must take note of these so-called international experts who get involved in the genocidal GOSL’s “domestic mechanism," Professor Boyle said.

Related Articles:
08.01.16   Aided by UN, US, genocide continues under Sirisena, says Boy..
14.12.15   Systematic enforced disappearances, an international crime, ..
02.12.15   Boyle denounces Power's notion of "trust deficit"
30.11.15   Eezham Tamils urged to concentrate on strategic connections ..
23.11.15   Samantha Power rehabilitates genocidal Sri Lanka: Boyle

Time is running out for Colombo leaders to prove statesmanship: Shivajilingam

Time is running out for Colombo leaders to prove statesmanship: Shivajilingam

[TamilNet, Wednesday, 13 January 2016, 22:27 GMT]
Colombo regime, which came to power claiming ‘good governance’, has failed to address the urgent demands of releasing 200 Tamil political prisoners, reveal the whereabouts of more than 20,000 people in the past and the genocidal military occupying the Tamil homeland continues to seize lands from Mannaar to Ampaa'rai. “Unless we see any credible move within a few months time this year, the Tamil people will be mobilised to wage a civil disobedience campaign,” said Northern Provincial Councillor M.K. Shivajilingam, who organised a protest in Jaffna on Wednesday. “The few Tamil politicians who are telling Tamils not to protest against the visit of SL President Maithiripala Sirisena and SL Prime Minister Ranil Wickramasinghe, have a very short time now to prove their claims,” he further said.
Jaffna protest
Jaffna protest
Jaffna protest
More than 1,300 people have registered to visit Rajeswaray Amman temple on Friday, when SL President Maithiripala Sirisena and SL Prime Minister Ranil Wickramasinghe come to Jaffna to stage Pongkal Celebrations.

“The people are going there not to celebrate, but to use the opportunity to see their occupied lands that have been seized by the genocidal State for decades,” the NPC councillor said.

NPC Councillor Ananthy Sasitharan, TNPF politicians Selvarajah Kajendren and Pathmini Sithamparanathan joined the protest attended by the families of missing people and political prisoners.

“The SL regime came to power promising change within 100 days. Now, 365 have passed. The Colombo government thinks that the reconciliation is a one-way process. The time is running out for the Colombo regime and those who back it to prove their credibility,” Mr Shivajilingam said.

Chronology:

வெள்ளி, 15 ஜனவரி, 2016

அகரமுதல இதழின் பொங்கல் வாழ்த்தும் திருவள்ளுவர் ஆண்டு வாழ்த்தும்


அகரமுதல இதழின் பொங்கல் வாழ்த்தும் 
திருவள்ளுவர் ஆண்டு வாழ்த்தும்தமிழர் கலை இலக்கியப் பொங்கல் விழா, தஞ்சாவூர்


தஞ்சைத் தமிழ்ச் சங்கம், 
மருதப்பா அறக் கட்டளை


பொங்கல்விழா, திருவள்ளுவர் புத்தாண்டு, கலை நிகழ்வுகள், பழைய வண்ணாரப்பேட்டைதமிழ்நாடு மக்கள் விடுதலை முன்னணி
தேசிய மாணவர் இளைஞர் இயக்கம்