வியாழன், 3 ஜூன், 2021

உபநிடதங்கள் உயர்ந்தவையா?, இணையக் கூட்ட நாள் 06.06.2021

 அகரமுதல
            தமிழே விழி!                                                                   தமிழா விழி!

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல

இணைய அரங்கம் 6

உபநிடதங்கள் உயர்ந்தவையா?

வைகாசி 23, 2052 ஞாயிறு  06.06.2021 காலை 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: செல்வி இர.திவ்வியா

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

புலவர் அ. துரையரசி,

        இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம்

புலவர் ச.ந.இளங்குமரன்,

      நிறுவர், வையைத் தமிழ்ச் சங்கம்

நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

நன்றியுரை : செல்வி அ.சபானாபானு

அன்புடன்  தமிழ்க்காப்புக்கழகம்                                                                                                  குவிகம்: மின்புத்தகங்களும் தாக்கமும்: இராசேசு தேவதாசு: 06.06.2021

 அகரமுதல

     03 June 2021      No Comment

இணையக் கூட்ட நாள்:

 வைகாசி 23, 2052 ஞாயிறு

06.06.2021 மாலை 6.30

குவிகம்

முனைவர் இராசேசு தேவதாசு,

நிறுவர், புத்தகா

மின்புத்தகங்களும் தாக்கமும்:

இராசேசு தேவதாசு

 

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 
கூட்ட எண்  : Zoom  Meeting ID: 632 592 8036
கடவுக் குறி : Passcode: kuvikam123  
பயன்படுத்தலாம் அல்லது  ஞாயிறு, 30 மே, 2021

குவிகம் கதைச் சங்கிலி

 அகரமுதல


வைகாசி 26, 2052 / 30.05.2021

ஞாயிறு மாலை 6.30

குவிகம் கதைச் சங்கிலி

கூட்ட எண்: 619 157 9931

புகு சொல் எண்: kuvikam123தோழர் எசு.என்.நாகராசன் நினைவேந்தல்

 அகரமுதல


வைகாசி 26, 2052 / 30.05.2021

ஞாயிறு காலை 10.00

தோழர் எசு.என்.நாகராசன் நினைவேந்தல்

கூட்ட எண்: 864 136 8094
புகு எண்: 12345

அணுக்கி இணைப்பு:

https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09