சனி, 13 ஆகஸ்ட், 2016

பாரதி கலைக்கழகத்தின் இலக்கியச்சங்கமம்


பாரதி கலைக்கழகத்தின் இலக்கியச்சங்கமம்

கவிமாமணி புதுவயல் ந.செல்லப்பன்

90ஆவது பிறந்தநாள் பெருமங்கலம்

ஆவணி 12. 2047 / ஆகத்து 28, 2016
காலை 9.00

திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றம்
ஆதம்பாக்கம்

திருக்குறள் அறத்துப்பால் முற்றோதல்
உரையரங்கம்
கவியரங்கம்
முனைவர் கோ.மோகனராசு
முனைவர்  குமரிச்செழியன்
அழை-பாரதி கலை இலக்கிய மன்றம் : azhai_Bha.ka.ka_ilakkiyachangamam

Tamil polity urged to principally oppose ‘military rehabilitation’ of Tamil POWs

Tamil polity urged to principally oppose ‘military rehabilitation’ of Tamil POWs

[TamilNet, Friday, 12 August 2016, 23:29 GMT]
Serious allegations have been levelled against the so-called military rehabilitation of former Tamil fighters in the captivity of SL State. As far as 103 former Tamil fighters, who have been released after the ‘rehabilitation’ have been diagnosed with cancer while there are several cases of persons who have been subjected to the SL military programme having sustained nerve damage losing feelings below their abdomen. The Tamil politicians have completely failed to object the continuation of the genocidal programme, Fr M Sakthivel, a veteran human rights activist, has told TamilNet in a recent video interview. “This is not rehabilitation. This is politically-motivated genocide,” Fr Sathivel said.

It is the ‘Sri Lankan’ Parliament and the State-backed ethnic chauvinism in the island, which were responsible for the Tamil youth to resort to militant struggle. Those responsible are the ones who should be punished and not the former Tamil fighters, he said.Fr Sakthivel has condemned Tamil politicians going behind the collaborating agenda of the Colombo Establishment.

He has also condemned the Indian agenda working against the release of former Tamil fighters in the ‘Sri Lankan’ captivity.

There should be a principled decision that all political prisoners should be released without any form of ‘rehabilitation’.

The SL military intelligence should not be allowed to engage with surveillance and continued harassment of the released former Tamil fighters.

There is no ‘reconciliation’ without SL State learning to humanly deal with former Tamil fighters. Any reconciliation could only start with treating former Tamil fighters with dignity. Only a such approach will strengthen the case for a future political settlement to the ethnic conflict in the island, he said.

“There should be no conditioned attached to the release of former Tamil fighters.”

Chronology:

Uprooted Tamils reject Colombo's crores of bribes for naval seizure of Pa'l'li-munai in Mannaar

Uprooted Tamils reject Colombo's crores of bribes for naval seizure of Pa'l'li-munai in Mannaar

[TamilNet, Thursday, 11 August 2016, 23:50 GMT]
The Tamil fishermen belonging to Pa'l'li-munai in Mannaar city, whose houses, lands and the fishing market, have been occupied by the SL military since November 1990 moved 19 cases against the SL Navy and the SL State in February 2013 after they were thoroughly disappointed by the political inaction inside the island and after seeing the Geneva discourse not bringing any solutions home. The case has been scheduled for hearings 21 times and postponed each time citing requests or absence from the respondents. Despite the pending case against the SL Navy, Colombo's Survey Department officials were attempting to survey the lands for permanent seizure on 02 July. The poverty-stricken fishermen told TamilNet on Thursday that they have not yielded to the pressure from Colombo, including the offer of crores of rupees to abandon their case and settle for alternative arrangements.

The Sinhala lawyers, representing the navy of the SL State, have been attempting to offer two crores of rupees as a ‘settlement fee’ and as ‘compensation’ to the 19 complainants. In the conversations held outside the SL Court proceedings, the lawyers have been telling the fishermen that nothing would work in the favour of the uprooted Tamils. As the SL Navy was in a hurry to complete their ‘Detachment’ status consolidation, Colombo was prepared to offer two crores of rupees for an off-the-record settlement.

But, the Tamil fishermen have been firm in denouncing the deceptive offer and continuing their struggle.
People confront SL officials surveying Pa'l'li-munai
SL Military has seized the area from 21 Tamil families since 1990. On 20 July, the uprooted Tamils confronted the SL Survey Department officials who were brought silently to survey the lands for permanent seizure. The SL Navy is trying to consolidate its ‘Naval Detachment’ and several other points along the coast of Mannaar, which is commanding both the Palk Bay and the Gulf of Mannaar as well as commanding the closest communication line with the Tamil Nadu coast.


The coastal village of Pa'l'li-munai is located within the urban limits of Mannaar city.

The occupying Army of genocidal Sri Lanka (SLA) seized more than 25 houses and the fish market belonging to the poverty-stricken fishermen at the locality on 30 November 1990.

SL Police was also deployed, together with the SLA, at the coastal village of Eezham Tamils.

The coastal lands were brought under the SL Navy in year 2000 and the SL Police accompanied.
Militarisation in Mannaar
While the territory under red circles mark the Sinhala military consolidation under Mahinda Rajapaksa seen as ‘pro China’, the coast under yellow circle mark the expansion of the consolidation started by Rajapaksa and continued by Ranil-Maithiri regime viewed as ‘pro USA’. New Delhi continues to have military-to-military relations with genocidal Sinhala military. The ultimate target is land and waters of Tamils in the Indian-Ocean. The places mentioned in the feature come under the yellow circle. [Satellite image courtesy: Google Earth. Legend by TamilNet]


After the end of genocidal onslaught in May 2009, the uprooted Tamil fishermen were expecting that the occupying military would vacate from their lands.

However, their repeated appeals went on deaf ears.

Their complaints to the then UN High Commissioner for Human Rights, Ms Navanetham Pillay, also didn't work, they say.

The fishermen also complain that all shades of the Tamil polity have failed to fight for the retrieval of their lands seized by the SL Navy.

They were forced to file legal suits against the continued illegal seizure of their lands and the fish market. The cases were filed on 11 February 2013.

After Maithiripala Sirisena was sworn in the SL President and the UNP and SLFP politicians behind the decades long genocide against Eezham Tamils were joining hands claiming ‘good governance’, the fishermen hoped there might be a chance for resettling in their own lands if they appealed through the SL Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs Mr D. M. Swaminathan.

It didn't take long for them to realise that Mr Swaminathan couldn't deliver anything on the case. “Swaminathan is Sellaak-kaasu [invalid currency], and he can't do anything in the cases of the occupying navy in Mannaar,” a Pa'l'li-munai fisherman described.

Since January 2016, the occupying Sinhala military has been silently consolidating its temporary positions and camps into permanent structures.

The strategic part of the district, commanding both the Palk Bay and the Gulf of Mannaar as well as commanding the closest communication line with the Tamil Nadu coast, has become a hive of intense Sinhala militarisation and demographic changes in recent times.

The SL military manoeuvrings in the strategic part of the Eezham Tamil country facing the Tamil Nadu coast is viewed as long term preparations jointly undertaken by Washington and New Delhi, accompanied by shielding operations by the UN outfits such as the OHCHR headed by military minds in the guise of human rights, Tamil political activists commented.
SL coastal bases in North
Sri Lanka's large military establishments that choke Jaffna peninsula and threaten Indian security. Sinhala colonisation is carried out in places no 11, 13, 14, and 16. The locations: 1. High Security Zone, Valikaamam North, 2. Kaarainakar naval base, 3. Vallan, Pungkudutheevu, 4. Periyathu'rai and Saamiththoadda-munai, Delft (Key location for Kachchatheevu and Rameswaram), 5. Kunthavadi, Delft, 6. Thalai-mannaar, 7. Mannaar Fort, 8. Tha'l'laadi, 9. Poonakari Fort, 10. Elephant Pass, 11. Vettilaikkea'ni, 12. Naakarkoayil, 13. Ariyaalai East and the opposite sandbar Ma'n'niththalai, 14. Naavatkuzhi, 15. Ma'ndaitheevu,16. Jaffna city, 17. Kachcha-theevu and 18. Naachchik-kudaa. The innumerable small military posts and the newly planned cantonments in Vanni are not shown in the map. [Satellite Image courtesy: NASA, Visible Earth. Legend by TamilNet]

வெள்ளி, 12 ஆகஸ்ட், 2016

ஈழக்கதிர் ஈரைம்பது ஆண்டுகள் வாழியவே!ஈழக்கதிர் ஈரைம்பது ஆண்டுகள் வாழியவே!
 உற்றுழி உதவும் பண்பும்  பிறர்க்கிடர் வரின் போக்கும் உள்ளமும்  கொண்டு பிறர்போற்ற வாழ்ந்து பெற்றோர்க்கும் மற்றவர்க்கும் மகிழ்வை அளிக்கும் பொறி.தி.ஈழக்கதிர்  நலமும் வளமும் நிறைந்து உயர்வும் புகழும் கொண்டு சீரும் சிறப்புமாக வாழ வாழ்த்துகிறோம்.
தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக என்னும் வள்ளுவத்திற்கேற்ப எச்செயலாயினும் புகழ்பெறும் வகையில் செயல்பட்டுவருவது பாராட்டிற்குரியது. தன்னைத் தலைவன் என்று சொல்லிக் கொள்ளா விட்டாலும் பொதுநலப்பணிகளில் பிறரை அணைத்துச் செல்லும்போக்கால் நண்பர்கள் உடன் இணைந்து பணியாற்றித் தலைமைப் பண்பை உடையவனாகத் திகழ்கிறான். இருப்பினும் அடக்கமும்  அமைதியும் கொண்டு செயல்படுவது மகிழ்ச்சிக்குரியது. பன்னாட்டு நிறுவனங்களில்   பொங்கல்விழா, சித்திரைக்கலைவிழா, வேட்டி நாள் முதலியன  கொண்டாடித் தமிழ் உணர்வைப் பரப்பி வருவது பிறருக்கும் வழிகாட்டியாய் அமைகின்றது.
  இயல்பாக ஆதரவற்றோர்க்கு உதவுவதுபோல் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தபோது உதவியதும் பிறரை உதவச்செய்ததும் நினைவில் நிழலாடுகின்றன.

கடந்த ஆண்டு வெள்ளப்பெருக்கு நாளில் செங்கல்பட்டு அருகே உள்ள மகேந்திர நகரிலிருந்து சென்னை  வரும் வழியில் 16 மணி நேரம் நடுத்தெருவில் பேருந்தில் குடியிருந்த சூழல் வந்தபோதும் கலங்காமலும் பிறருக்கு  ஊக்கமூட்டும் வகையிலும் இருந்துள்ளான்.
  பெரு வெள்ளமாக இருந்த போதும் நண்பரைத் துணைக்கு அழைத்துக்கொண்டு உண்பொருள் வாங்கி வந்ததும்,  மூடியிருந்த பொன்னி சிறப்பங்காடி உரிமையாளர் அருகே உள்ளதை அறிந்து அவரைச் சந்தித்துக் கடையைத் திறக்கச்செய்து உண்பொருள்களை வாங்கித்தந்ததும் கலங்கா மனமுடையவனாகக் காட்டியது. (அவ்வாறான சூழலில் பொருள்களை விற்றவர்கள் அடக்கவிலைக்கும் அதனை விடக் குறைவான விலைக்கும்தந்து உயர்ந்து நின்றனர்.இது குறித்துஎழுதிய கட்டுரை அப்போதைய மின்வெட்டால் வரைவு நிலையிலேயே இருந்து விட்டது.)

வீட்டிற்கு வந்த பின்னரும் ஆதரவற்றோர் இல்லப் பொறுப்பாளர்கள் அழைத்ததும் உணவுடன் சென்று உதவியுள்ளான். ஒரு பொறுப்பாளர் பிள்ளைகள் அனைவரையும் தன் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்துவிட்டதாயும் அத்தனைபேருக்கும் சமைத்துப்போடும் வசதி இல்லை என்றதும் 3 நாளுக்கேனும் உணவு ஏற்பாடு செய்துதர வேண்டும் என்று வேண்டியதும் உடனே  ஓடோடிச் சென்று உதவினான். இதனைப் பார்த்த இவன் சித்தப்பா நல்லபெருமாள்  இரு  வேளை உணவு வழங்கினார். இப்படி பிறரையும் உதவத் தூண்டும் வகையில் செயல்படும் பொறி தி. ஈழக்கதிர் நூறாண்டு வாழ்ந்து மன்பதை பயனுறச் செயல்பட வேண்டும்.
விரும்பிய உணவாயினும் மருத்துவர் ஒவ்வாது எனக் கூறின் சுவைத்துக்கூடப் பார்க்க மாட்டான். நாவைக்கட்டுப்படுத்துபவன் நானிலத்தைக் கட்டுப்படுத்துவான் என்பதால் கட்டுப்பாடு, கண்ணியம், கடமை கொண்ட இவன் மேன்மேலும் உயர்வான். 
நண்பர்களிடையே தோழமைப்பாலம் அமைப்பதில் பொறியாளராகவும் ஆதரவற்ற சிறாரின் தமையனாகவும் ஆதரவற்ற பெரியோர்களின் மகனாகவும் பிறர் ஐயம் கேட்கும் பொழுது விளக்குகையில் ஆசிரியராகவும் திட்டச்செயற்பாடுகளில் விளக்கும்பொழுது வழிகாட்டியாகவும் தமிழ்இனப் பற்றாளராகவும்  நன் மகனாகவும் திகழும் பொறி தி. ஈழக்கதிர் தமிழ்போல் சிறந்து வாழ வாழ்த்துகிறோம்.

ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதுவக்கும் வகையில் தொண்டாற்றும்
ஈழக்கதிர் ஈரைம்பது ஆண்டுகள் வாழியவே!

அன்புடன் அப்பா இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
அம்மா அன்புச்செல்வி
அக்கா தி.ஈழமலர்
அத்தான் வா.பாலாசி