வியாழன், 14 ஜனவரி, 2021

வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை, அனல் வினா மன்றம்

 அகரமுதல

வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை

அனல் வினா மன்றம்

தை 03, 2052 ஞாயிறு 16.01.2021

காலை 8.00 சான்பரான்சிசுகோ

காலை 11.00  நியூயார்க்கு

இரவு 9.30 இலங்கை / இந்தியா

பட்டி மன்றம் * கருத்துக் களம் * வினாடி வினா

மையப் பொருள் : வாசிப்பு

தமிழ் விவாதிகள் கழகம், இலங்கை

புதன், 13 ஜனவரி, 2021

தமிழர் திரு வார வாழ்த்து, 2052 / 2021

 அகரமுதல
அனைவருக்கும் வாழ்த்து உரித்தாகுக!

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்

தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.  

(திருவள்ளுவர், திருக்குறள் ௲௩௰௩)

வேண்டாதன போக்கும் போக்கி நாள், உழவரைப் போற்றும் பொங்கல்  திருநாள், திருவள்ளுவர் ஆண்டுப்பிறப்பு, மாட்டுப் பொங்கல் திருநாள், பண்பை வளர்க்கும் காணும் பொங்கல் நாள் ஆகிய

தமிழர் திரு வாரத்திற்கு

அனைவருக்கும் வாழ்த்து உரித்தாகுக !

இன்பம் தங்கி இன்னல் அகலட்டும்!

வளமை நிறைந்து வறுமை தொலையட்டும்!

ஒற்றுமை ஓங்கிப் போர் ஒழியட்டும்!

யாவரும் இணை என்பது நிலைக்கட்டும்!

 

வாழ்த்தி மகிழும்

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஆசிரியர், அகரமுதல மின்னிதழ்