சனி, 14 மார்ச், 2015

இராணி மேரிக்கல்லூரி : தேசியக் கருத்தரங்கம், ஒளிப்படங்கள்


செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனமும்

 அரசு இராணி மேரிக்கல்லூரியும்
இணைந்து நடத்திய
azhai-mozhipeyarppukarutharangam-ranimary03
தேசியக் கருத்தரங்கம்சென்னை
azhai-mozhipeyarppukarutharangam-ranimary07 azhai-mozhipeyarppukarutharangam-ranimary04  azhai-mozhipeyarppukarutharangam-ranimary06 azhai-mozhipeyarppukarutharangam-ranimary05

[பெரிதாகக் காணப் படங்களைச் சொடுக்கவும்]