சனி, 31 மார்ச், 2012

Occupying SL Army operates behind narcotics trade in Tamil country [TamilNet, Friday, 30 March 2012, 22:57 GMT] Sri Lankan military intelligence is allegedly behind a systematic programme of narcotics trade in the North and East of Eezham Tamils homeland, aiming the Tamil students as the target group, reliable sources in Jaffna told TamilNet Friday. On Thursday, three narcotics traders, including the distributors from South, were arrested on Somasundaram Road near the District Secretariat of Jaffna, while they were distributing narcotics. Narcotics dealers sent from South engage in the trade involving former members of Tamil paramilitary groups, news sources further said. However, the Sri Lankan police remained tight-lipped on the arrest of southern narcotics drug dealers on Thursday in the area having leading Tamil schools. The latest report of the arrest comes following a recent incident in which some students of a key educational institution in Jaffna were arrested while using narcotics. The Tamil students were brought to the court and were released with obligatory participation in a drug rehabilitation program. The informed sources in Jaffna further said that the SL military intelligence operatives were behind promoting the distribution of narcotics among Tamil students. Recently, there were also reports of SL soldiers involved in growing marijuna plants in the vicinity of SL military camps in Thenmaraadchi. Some of these were reportedly detected and destroyed by the SL Police although there is no independent way of verifying such destruction. Most of the men arrested for narcotic trafficking into the Jaffna peninsula in the recent times have explained to the SL Police that they were bringing in narcotics for the consumption of the SL soldiers. However, the drug flow from the South has continued under the camouflage of ‘intended’ consumption for the occupying SL soldiers, targeting the Tamil student community, as evident from the recent incidents, the news sources further said. Apart from the narcotics, the alcohol consumption among the youth has increased by 200 per cent in Jaffna during the past two years, according to medical staff at the Teaching Hospital of Jaffna. The occupying SL Army has been also conducting ‘socialising events’ with free distribution of beer to Tamil students. Alcoholic beverages were on sale targeting youth in a recent military event held at Duraiappa Stadium. As the SL police has failed to control such distribution and trafficking of narcotics, concerned civil groups in the North and East have sought a systematic study exposing the trend in detail. Email this Article

Occupying SL Army operates behind narcotics trade in Tamil country

[TamilNet, Friday, 30 March 2012, 22:57 GMT]
Sri Lankan military intelligence is allegedly behind a systematic programme of narcotics trade in the North and East of Eezham Tamils homeland, aiming the Tamil students as the target group, reliable sources in Jaffna told TamilNet Friday. On Thursday, three narcotics traders, including the distributors from South, were arrested on Somasundaram Road near the District Secretariat of Jaffna, while they were distributing narcotics. Narcotics dealers sent from South engage in the trade involving former members of Tamil paramilitary groups, news sources further said. However, the Sri Lankan police remained tight-lipped on the arrest of southern narcotics drug dealers on Thursday in the area having leading Tamil schools.

The latest report of the arrest comes following a recent incident in which some students of a key educational institution in Jaffna were arrested while using narcotics.

The Tamil students were brought to the court and were released with obligatory participation in a drug rehabilitation program.

The informed sources in Jaffna further said that the SL military intelligence operatives were behind promoting the distribution of narcotics among Tamil students.

Recently, there were also reports of SL soldiers involved in growing marijuna plants in the vicinity of SL military camps in Thenmaraadchi. Some of these were reportedly detected and destroyed by the SL Police although there is no independent way of verifying such destruction.

Most of the men arrested for narcotic trafficking into the Jaffna peninsula in the recent times have explained to the SL Police that they were bringing in narcotics for the consumption of the SL soldiers.

However, the drug flow from the South has continued under the camouflage of ‘intended’ consumption for the occupying SL soldiers, targeting the Tamil student community, as evident from the recent incidents, the news sources further said.

Apart from the narcotics, the alcohol consumption among the youth has increased by 200 per cent in Jaffna during the past two years, according to medical staff at the Teaching Hospital of Jaffna.

The occupying SL Army has been also conducting ‘socialising events’ with free distribution of beer to Tamil students.

Alcoholic beverages were on sale targeting youth in a recent military event held at Duraiappa Stadium.

As the SL police has failed to control such distribution and trafficking of narcotics, concerned civil groups in the North and East have sought a systematic study exposing the trend in detail.
Email this Article

தந்தை செல்வாவின் 114 ஆவது பிறந்தநாள் செய்தி

தந்தை செல்வாவின் 114வது பிறந்த நாள் செய்திதந்தை செல்வாவின் அரசியல் கோட்பாட்டின்

கீழ் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு உரிமைக்குப் போராடுவோம்!; தந்தை செல்வாவின் 114வது பிறந்த நாளில் சூளுரைப்போம்!

(ஐ.தி.சம்பந்தன்- இலண்டன்)பல்லின மக்கள் வாழும் இலங்கையில் சகல மக்களும் ஐக்கியமாகவும் சமாதானமாகவும் வாழக் கூடிய  அரசியல் கோட்பாட்டை  (சமஷ்டி அரசியல் அமைப்பு)  1949ல் அறிமுகம் செய்த அரசியல் மேதை மூதறிஞர் எஸ்.ஜே.வி செல்வநாயம் கியூ.சி ( தந்தை செல்வா) அவர்களின் 114வது பிறந்தநாள் மார்ச் 31 ஆகும்.

ஓற்றை ஆட்சியின்கீழ் இலங்கையில் நிரந்தரமான சமாதானம் ஏற்படாதுää பெரும்பான்மை இனத்தவர் சிறுபான்மை இனத்தை நசுக்கும் நிலை ஏற்படும்ää

பதவி ஆசை கொண்ட சிங்களத் தலைவர்கள் இனவாதப் பாதையில் செல்வதால்ää ஜனநாயகக் கோட்பாட்டை அனுசரித்து அரசியல்  பாரம்பரியத்தைப் பேணுபவர்கள் அல்ல சிங்கள அரசியல்; தலைவர்கள்  என்பதை அன்றே உணர்ந்த தீர்க்கரிசித் தலைவர் தந்தை செல்வா.ஓக்ஸ்;போட் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துப் பட்டம் பெற்ற   எஸ்.டபிள்யூ. ஆர். டி. பண்டாரநாயக்கா 1921ல்  இலங்கைக்குப ;பொருத்தமான ஆட்சிமுறை  சமஷ்டி அரசியல் ஆட்சிமுறை என்றார். பிற்காலத்தில் அதனை ஒரு தமிழ் அரசியல்வாதி முன்னெடுத்தபோது அது நாட்டைப் பிரிக்கும் சதி என்றார். அவருக்குப் பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் 30 வருட அகிம்சைப் போராட்டத்தை இராணுவ பலத்தைக் கொண்டு முறியடித்தனர். அதன்பின்  26 வருடங்களாக  நடைபெற்ற தமிழ் இளைஞர்களின் ஆயுதப் ;போராட்டத்தையும் உலக நாடுகளின் ஆயுதபலத்துடன் முறியடித்தனர்.மீண்டும் தந்தை செல்வாவின்  அரசியல்கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அரசியல் தீர்வு காணவேண்டிய  நிலைக்கு அரசு தள்ளப்பட்டுள்ளது.சுயநிர்ணயமுடைய மக்கள்அகில இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி (சமஷ்டிக் கட்சியை) 1949ல் ஆரம்பித்தபோது வடகிழக்கு மாகாணங்கள் உள்ளடக்கிய தமிழர் தாயகம்ää அங்கு இடம்பெறும் குடியேற்றங்கள் யாவற்றிலும் அப்பகுதி மக்களுக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும். இது அதன் முதலாவது கோட்பாடு.

குடியுரிமை – வாக்குரிமை இழந்த மலைநாட்டுத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும்  அவற்றை வழங்குதல்ää தமிழுக்கும் சிங்களத்திற்கும்  சம உரிமை வழங்குதல் என்பன  பிரதான கொள்களாக  இருந்தன. தமிழ் அரசு என்பது  தமிழர்கள் பாரம்பரியமாக வாழ்ந்த நிலத்தில் கூட்டாட்சியின் கீழ்  தமிழ் மக்களின்  உரிமைகளை நிலைநாட்டுதல்

தந்தை செல்வா திர்;க்கதரிசனத்துடன்  முன்வைத்த அரசியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் தமிழர்களுக்கு சுயாட்சியைப் பெற்றுக்கொடுக்க 30 வருடங்களாக  அகிம்சை வழியில் நடத்திய போராட்டத்தால் தந்தை செல்வாவுடன் இரு ஒப்பந்தங்கள் எழுதப்பட்டன. பின்னர் அரசாங்கத்தினால் கிழித்தெறியப்பட்டன.1972 ல் புதிய அரசியல் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டபோது தந்தை செல்வா பின்வரும் ஆறு அம்சத் திட்டத்தை முன்வைத்து இனவாத அரசை பரிசோதனைக்குட்படுத்தினார்.1.தமிழுக்கும் சிங்களத்திற்கும் சம அந்;தஸ்து அரசியல் யாப்பில் தரப் படல்வேண்டும்.

2. நாடற்றவர்கள் ää நெடுங்காலம் வாழந்தவர்கள் எனப்படும் அனைவருக்கும் சட்டப்படி குடியுரிமை  தரப்படல் வேண்டும்.

3. மதசாhபாற்றுää சகல மதங்களுக்கும்  சம உரிமை உறுதிப்படுத்தல.;

4. சகல இனமக்களும் அவரவர் பண்பாடுகள் அடிப்படையில் அடிப்படை உரிமைகள்ääசமவாய்ப்புää சுதந்திரம்ää அரசியல் சட்டமூலம் உறுதிப்படுத்தல் வேண்டும்.

5. தீண்டாமை சாதி வேறுபாடுகள் ஒழிப்பு.

6. அதிகாரப் பரவலாhக்கல் மூலம் மத்திய அரசின் அதிகாரங்கள் மக்கள் அதிகாரங்களாக மாற்றுதல்.மிகக் குறைந்த இந்தக்கோரிக்கைகள் கூட  மறுக்கப்பட்ட பின்னர் தனித் தமிழீழமே மாற்றமுடியாத முடிவு என தந்தை செல்வா பிரகடனப்படுத்தினார்.

;.

அதை அடைவதற்குப் போராடிய தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் ஆயுதப் போராட்டத்தை   இலங்கை அரசு பயங்கரவாதம் என்று பெயர்சு10ட்டி

முள்ளிவாய்க்காலில் 40ää000  தமிழர்களைப் படுகொலை செய்து முறியடித்த வரலாறு தெரிந்ததே.ஒரு இலட்சத்திற்கு மேற்பட்ட தமிழ்மக்களையும் 30ää000 க்கு மேற்பட்ட போராளிகளையும் பலிகொடுத்தபின்னர்  தந்தை செல்வா காட்டிய சமஷ்டி அடிப்படையிலான அரசியல் தீhவை சர்வதேச சமூகத்தின் ஆதரவுடன் முன்னெடுக்க வேண்டிய நிலைக்குத் தமிழ்க் கட்சிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளன.

அறுபது வருடங்களின் பின் தீர்;க்தரிசி தந்தை செல்வாவின் அரசியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில தமிழ்மக்கள் தங்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம் என்பது யதார்த்தம்.இதை முன்னெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு தந்தை செல்வாவின் அரசியல் பாசறையில் வளர்ந்த அரசியல் அனுபவமிக்க தலைவர் திரு. இரா. சம்பந்தன் தலைமையிலான தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு அறவழியில் உரிமைப்போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டிய கடப்பாடு உண்டு.

அண்மையில் ஜெனிவாவில்  ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட தீர்மானம் எமக்குத் தென்பூட்டும் நல்ல காரியமாக அமைந்துள்ளது.இந்தியா உட்பட சர்வதேச நாடுகளின் அதரவுகளும் அதிகரித்து வரும் சு10ழ்நிலையில் தமிழ்க் கட்சிகள் பகைமைகளை மறந்து ஒன்றுபடவேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எமது ஒற்றுமை இன்மையாலும்ää இராஜதந்திரமின்மையாலும் பல சந்தர்ப்பங்களை நழுவவிட்டோம்.நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்;களை கருத்தில்கொண்டு இதய சுத்தியுடன் ஒன்றுபட்டுச் செயற்படுவோமாக.எமது எந்த அரசியல் தீர்வுக்கும் பக்கபலமாகக் காத்திரமாக பங்களிப்பவர்கள் புலம்பெயர் தமிழர்களும் அவ்வவ் நாடுகளில்  செயற்படும் தமிழ் அமைப்புகளும் ஆகும். ஆனால் இவர்களிடையே ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட வேலைத் திட்டம் இல்லை. விட்டுக்கொடுத்து செயற்படும் மனோபாவமும் இல்லை. அன்று அல்லல் பட்ட யூதர்கள் எவ்வாறு ஒன்றுபட்டு நாடில்லாதவர்கள் நாடமைக்க முடிந்ததோää எமக்கென்று இருக்கும் தாயகத்தைப் பெற நாம் ஏன் ஒன்றுபடக் கூடாது?எமது போராட்ட வடிவம் ஜனநாயக வழிக்கு வந்துள்ளதால் எமது பிச்சனைகளை  சமாந்திரமான முறையில் சர்வதேச சமூகத்திற்கு எடுத்துக் கூறவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.  இதைக் கருத்தில் கொண்டு செயற்படுவது புத்திசாலித்தனம்.வெளிநாடுகளில் மறைந்திருக்கும் புத்திசாலிகள் வெளிவந்து பணியாற்றவேண்டிய காலம் வந்துள்ளது.மேற் கூறியவை தந்தை செல்வா அவர்களின் 114வது பிறந்த நாள் வாழ்த்துச் செய்தியாக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் சமர்ப்பிக்கின்றோம். அவரது இலட்சியத்தை அடையச் சூளுரைப்போம்!முஸ்லீம் சகோதரர்களுக்கு ஒரு செய்தி1949ல் தந்தை செல்வா இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சியை  ஆரம்பித்த போது தமிழ் முஸலீம் ;மக்களையும் இணைத்து தமிழ்பேசும் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளுக்குப் போராடுவது எனபதை;தெளிவு படுத்தியிருந்தார்.

மேலும் ‘இலங்கையில் வாழுகின்ற தமிழ்பேசும் மக்கள் வீதலைபெறுவதற்காக உழகை;குட ஒரு ஸதாபனத்தை அமைக்க வேண்டம் என்னும் நோக்கத்துடன் நாங்கள ஒன்று கூடியிருக்கிறோம்” என்று ஆரம்ப உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

அவருடைய தலைமையில் வடகிழக்குää மலையகம்ää தமிழ்-முஸலீம் என்ற வேறுபாடின்றி எல்லோரையும் ஒன்றினைத்து ஒரு சமஷ்;டி அரசியல் அமைப்பின் கீழ் உரிமையைப் பெறு;றுக்கொடுக்க30வருங்களா நடத்திய அகிம்சை வழிப்போராட்டத்தை முஸ்லீம்  சகோதரர்கள் நன்கு அறிவர்.1961ம் ஆணடு நடைபெற்ற மாபெரும் சத்தியாகக்கி;ரக போராட்டத்திற்கு

தமிழ்-முஸ்லீம் மக்கள் அணிதிரண்டு அளித்த ஆதரவினால் வடகிழக்;;கில் அரசாங்கத்தின் நிருவாகம் 52 நாட்களாக ஸ்தம்பிதம் அடைந்ததை அனைவரும்; அறிவர்.

இலங்கை;த் தமிழ் அரசுக்கட்சியின் சார்பில் கிழக்கு மாகாணத்தில்

ஆறு(6) )முஸ்லீம் பாராளுமன்ற  உறுப்பினர்கள்  தெரிவு செய்யப்பட்டதையும் முஸ்லீம சகோதரர்கள் மறக்க முடியாது. ஆனால் அவர்கள் சுயநலனுக்காக பின் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செயற்பட்டபோதும் தந்தை செல்வா முஸ்லீம் மக்களையும் அணைத:;துக்கொண்டே வந்தார்.தந்தை செல்வா மீதுவிசுவாசம் கொண்டிருந்த அல்ஹாஷ் அஷ்டப் அவர்கள் தந்தை செல்வாவிடம் அரசியல்  கற்றுக் கொணடவர்;.

தென் இலங்கை முஸ்லீம் தலைவர்கள் வடகிழக்கு மஸ்லீம் மக்களைக் குழப்பகிறார்கள் தனித்தன்மையை இழக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்த திரு. அஷ்ரப் அவர்கள் முஸலீம் காங்கிரஸ் கட்சியை ஆரம்பித்தார்.

தந்தை செல்வாவினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னனிஅன்று அதைவரவேற்றது. வடகிழக்கு தமிழ்பேசும் மக்களின் தாயகம்  என்பதி;ல் திரு.அஷ்டவ் அவர்கள் உறுதியாக இருந்தார். அவர் இருக்கும் வரை முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தனித்தன்மையை இழக்காமலும்ää தமிழக்கட்சிகளுடன் இணைந்து வடகிழக்கில் ஒரு சுயாட்சியை அமைத்து முஸ்லீம் மக்களுக்கான ஒரு அலகைப் பெறுவதில் முணைப்பாகவிருந்தார்.தந்தை செல்வாவின் நூறஜறூண்டு விழாவின்போது அகில இலங்கை முஸ்ல{ம் காங்கிரஸ் தலைவர் எம.ஏச்.எம. அஷ்ரவ்  உள்ளத்தில் இருந்த உதிர்ந்தவை

புத்தளத்தளப் பள்ளிக்குள் முஸ்லீம் தலைகளை

பொலீஸ்காரரின் பித்தளைக ;குண்டுகள் பிளந்தபோது

அன்று பாராளு மன்றத்துள் பேசியது நினைவுண்டா!

அப்போது ää பல்லாயிரம் முஸ்லீம் இளைஞர்களின் உள்ளம்

ஒவ்வொன்றிலும் உங்களுக்காக

ஒரு உவகைப் பூ மலர்ந்தது.தமிழ்ää முஸ்லீம் பேரினவாங்கள்

என்னும் புதிய பிசாசுகளும் இப்போது

பித்துப் பிடித்துää அலைவதால்

அத்தகைய பேய்களுக்கும்

மடை வைத்து வெட்டித்ää துண்டாடி

விளையாடி மண்ணில்

புதைக்க வந்துள்ள சித்தம்

தெளிந்தவர்கள்தான்

உங்களுக்காக விழாவை  எடுக்கிறார்கள்

 கண்டுபிடியுங்கள்

தந்தைசெல்வாவை உள்ளார நேசித்தவரின்

வளமான கருத்துக்கள் தந்தை செல்வாவின்114வது

பிறந்தநாள் சமர்ப்பனம்

 பரந்த அரசியல் ஞானத்துடன் திரு.அஷ்ரவ்

உருவாகிய முஸ்லீம் காங்கிரஸ் எங்கே செல்கிறது

என்று கேட்கிறது தந்தையின் ஆத்மாதலைவர் திரு. அஷ்;ரவ் அவர்கள்; மறைந்த பின் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைமை தென் இலங்கைக்கு மாறிய பின்னும் சிலகாலம் மறைந்த திரு. அஷ்டவ் அவர்களின் வழியில்செனற்து.. தற்போது மகிந்தா அரசிடம் மண்டியிட்டு மந்திரிப்பதவி பெறும் அளவிற்கு காங்கிரஸின் தனித்தன்மை மழுங்கிவிட்டதா?.

அல்லாது விடில் வடகிழக்கில் இராணு ஆட்சியை அகற்றி சிவில் நிருவகத்தைக ;கொண்டுவந்து வடகிழக்கு தமிழ்பேசம்மக்களுக்கு; நல்ல அரசியல் தீர்வைக் கொண்டுவருவதற்காக ஜெனிவா மனித உரிமைப் பேரவையில் கொண்டுவந்த  தீர்;மானத்தை எதிப்பதற்கு உலகமெல்லாம் படைஎடுத்தார்களே முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவரும்  ஏணைய முஸ்லீம் அமைச்சர்களும்.

மறைந்த தலைவர் அஷ்டவ் அவர்கள் இருந்தால் இந்தச் செயலை மன்னித்திருக்க மாட்டாh. அவருடைய மனைவியாரினாலும் தட்டிக்கேட்க முடியாத நிலை.

ஏது எப்படியென்றாலும் மறைந்த தந்தை செல்வாவின் அரசியில ;கோட்பாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட த.தே.கூட்டமைப்பு தொடர்ந்தும்  முஸ்லீம சகோதரர்களையும அணைத்துக்கொண்டே அரசியல் தீர்வை நோக்கிப் பயணிப்பர். தந்தை செல்வா உருவாக்கிய  தமிழ்-முஸ்லீம் ஒற்றுமை

வளரவேண்டும் என்ற செய்தியை தந்தை செல்வா பிறந்தநாளில் நினைவு கூருவோமாக.
 

விடிவு பிறக்குமா?

 சொல்கிறார்கள்


வினோதமான நோயினால், பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஸ்மிதா:
கல்லூரி வரை, வாழ்க்கை நன்றாக போய்க் கொண்டிருந்தது. திடீரென்று ஒரு நாள், கல்லூரியில் மயங்கி விழுந்து விட்டேன்; உடலை கொஞ்சமும் அசைக்க முடியவில்லை. சிலர் ஓடி வந்து என்னை தூக்கி நிறுத்தினர். உடம்பில் தெம்பே இல்லாமல், வாழைத் தண்டு போல் வழுக்கி வழுக்கி கீழே சரிந்தேன்.அதன் பின், இரண்டு ஆண்டுகள் படுத்த படுக்கையாகக் கிடந்தேன். உடல் அசைவுக்குக் கூட, அடுத்தவர் உதவியில்லாமல், செய்ய முடியாத நிலைமை இருந்தது. சில நல்ல உள்ளங்கள் உதவியால், நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தேன். என்னால் சில நிமிடங்களுக்கு மேல் பேசவும் முடியாது, நிற்கவும் முடியாது."மல்டிபிள் செலக்ட்ரோசிஸ்' என்ற வியாதியால், மரண அவஸ்தைப் படுகிறேன். ஹீமோகுளோபின் குறைபாடும் உள்ளது. இவற்றை குணப்படுத்த, வாரத்திற்கு, 9,279 ரூபாய் செலவழித்து ஊசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால், பழையபடி படுக்கைக்கு திரும்ப வேண்டியது தான். என் உடல் பிரச்னையை உணர்ந்த வீட்டு உரிமையாளர், 8,000 ரூபாய் வீட்டை, 4,000 ரூபாய்க்கு குறைத்துக் கொடுத்திருக்கிறார்.என் இந்த நோயை ஓரளவிற்கு குணப்படுத்த, "இண்டர்பிரோன் பீட்டா ஏ' என்ற மருந்தை தொடர்ந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதில் இடைஞ்சல் வந்தால், வாழ்வே இருண்டு விடும். ஆண்டிற்கு, 52 மருந்துக் குப்பிகள் தேவைப்படும். ஒன்றின் விலை 10 ஆயிரம் ரூபாய். வாழ்நாள் முழுவதும் என் குடும்பத்தால், என் வியாதிக்கு வைத்தியம் பார்ப்பது சிரமம்.என்னால் கல்லூரிக்கு செல்ல முடியாவிட்டாலும், வீட்டில் இருந்தபடியே, எம்.பில்., வரை படித்திருக்கிறேன். என் திறமைகளைப் பயன்படுத்தி, என் நோய்க்கான மருந்துகளை வாங்கும் அளவிற்காவது ஒரு நல்ல வேலை, இரக்கமுள்ள மனிதர்கள் சிலரின் உதவி, இவை கிடைத்தால், என் வாழ்வில் கொஞ்சமேனும் விடிவு காலம் பிறக்கும். 
உதவி செய்ய: 98400 87540 
- தினமலர்


photos of tamil presidency before 80 years

Anhinga or Darter : பாம்பு தாரா

இயற்கையின் எழிலில் இறைவனைக் காண்போம்:பாம்பு தாரா


பதிவு செய்த நாள் : 30/03/2012


பாம்பு தாரா என்று ஒரு பறவை.  நீர் நிலைகளில் வாழ்ந்திடும் பறவையிது.  இப் பறவையை ஆங்கிலத்தில் அனிங்கா அல்லது டார்டர் (Anhinga or Darter) என்று அழைப்பார்கள்.


இந்தப் பறவையின் உணவு மீன்கள்.  இப்பறவை மீன் பிடிப்பததற்கும் மீன் கொத்தி, கொக்கு, நாரை போன்ற மற்ற மீனுண்டு வாழும் பறவைகள் மீன் பிடிப்பதற்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு.  மற்ற பறவைகள் மரக் கிளைகளிலோ அல்லது ஆகாயத்தில் பறந்த படி இருந்து கொண்டோ நீரின் மேல் பரப்பிற்கு வரும் மீன்களைக் கொத்திப் பிடிக்கும்.  ஆனால் இந்தப் பறவையோ தண்ணீரில் தலையை மட்டும் வெளியே நீட்டிக் கொண்டு நீந்திக் கொண்டிருக்கும்.  அப்போது எதிர்ப் படும் மீனைப் பிடித்து தண்ணீரில் இருந்த படியே உண்ணும்.

இது தன் உடல் பூராவையும் நீருள் வைத்துக் கொண்டு நீந்திடும் போது பாம்பு நீரில் நீந்திச் செல்வது போலவே தோன்றும்.  இப்பறவைக்கு பாம்பு தாரா எனப் பெயர் வரக் காரணமும் இதுவே.

மீன் ஒன்றைப் பிடித்த உடன் கழுத்தை மட்டும் நிருக்கு வெளியே நீட்டி அந்த மீனின் தலை முதலில் வாயுள்ளே செல்லும்படி தூக்கிப் போட்டு பிடித்து பின் விழுங்கும்.  இந்தக் காட்சி பார்த்து ரசித்திட வேண்டிய ஒன்று.


மற்ற நீர் வாழ் பறவைகள் தண்ணீரில் இருக்கும் போது அவற்றின் உடல் நீரில் மூழ்கிடாது மிதந்திடும்.  அவற்றின் சிறகுகளில் தண்ணீர் ஒட்டாது.  காரணம் அவற்றின் சிறகுகளில் ஒரு வகை எண்ணைப் பசை இருக்கும்.  தவிறவும் சிறகுகளுக்கிடையே இருக்கும் காற்று அப்பறவைகளை மிதக்கச் செய்யும்.  ஆனால் பாம்பு தாராவின் சிறகுகளில் அந்த எண்ணைப் பசை இல்லாதலால் தண்ணீர் சுலபமாக ஒட்டிக் கொண்டு, பளுவாக்கி, அதன் உடலை நீருக்கடியில் கொண்டு செல்லும். 

வயிறு முட்ட மீன் உண்டாயிற்று.  இனி பறந்திட வேண்டுமே?  சிறகுகள் நன்றாக நனைந்திருக்கும் போது எப்படிப் பறப்பது?  கஷ்டப் பட்டு மெல்லப் பறந்து அருகில் உள்ள ஒரு கல்லின் மீதோ, கிளையின் மீதோ அமர்ந்து தன் சிறகுகளை விரித்துப் பிடித்துக் கொண்டு வெய்யிலில் உலர வைத்துக் கொள்ளும்.  சிறகுகள் உலர்ந்த பின் பறந்து சென்று விடும்.
இனப் பெருக்கக் காலத்தில் பாம்பு தாரா குடும்பம் நடத்துவது நீர் நிலைகள் அருகே மரக் கிளைகளில் குச்சி சுள்ளிகளைக் கொண்டு கட்டிய கூடுகளில்.

பாம்பு தாராவை தமிழ் நாட்டில் வேடந்தாங்கல் போன்ற பறவைகள் சரணாலயத்திலும், கர்னாடகாவில் ரங்கன திட்டு பறவைகள் சரணாலயத்திலும் பார்க்கலாம்..

http://www.natpu.in/?p=22696 

                                                                          - கல்பட்டு நடராசன்

Elephant handling computer: கணிணியைக் கையாளும் யானை

கணிணியைக் கையாளும் யானை

தினேஷ் கார்த்திக்
நட்பு இணைய இதழ் : பதிவு செய்த நாள் : 30/03/2012

இன்றைய தொழில் நுட்பம் என்பது அனைவரையும் கவர்ந்தது என்பதை விட அனைத்து உயிரினங்களையும் கவர்ந்திருகிறது என்பது தான் உண்மை ஏனெனில் இங்கே பாருங்கள் ஒரு யானை என்ன மோகத்தில் என்ன பண்ணுகிறது என்று இலத்திரனியல் பொருளொன்றை மிகவும் எளிதாகக் கையாள்வதற்கு நீண்ட நாள் அனுபவம் வேண்டும். ஆனால் யானை ஒன்று இலத்திரனியற் பொருளான notebook மோகம் பிடித்தது போல் அதனைக் கையாள்கின்றது. அதாவது Samsung நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Samsung Galaxy Noteஐ தனது தும்பிக்கை கொண்டு தனது உருவத்தை வரைவதுடன் அதில் காணப்படும் பியானோ, ட்ரம்ஸ் என்பவற்றையும் மிகவும் எளிதாக கையாள்கின்றது.
இக்காணொளிகள் Samsung Galaxy Note-ன் விளம்பரத்திற்காக எடுக்கப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
0

Conspiracy to cripple the Internet worldwide on Saturday: உலகம் முழுதும் சனிக்கிழமையன்று இணையத்தளத்தை முடக்க சதி:

உலகம் முழுதும் சனிக்கிழமையன்று இணையத் தளத்தை முடக்க சதி:

திரு
பதிவு செய்த நாள் : 31/03/2012


உலகம் முழுதும் சனிக்கிழமையன்று இணையதளத்தை முடக்க சதி: இன்டர்போல் எச்சரிக்கை
 -   தினமணி    First Published : 30 Mar 2012 10:32:08 PM IST
புது தில்லி, மார்ச் 30: உலகம் முழுவதும் இண்டர்நெட் சேவையை சனிக்கிழமை முடக்க சமூக விரோதிகள் (சைபர் கிரிமினல்) சதித்திட்டம் தீட்டியுள்ளனர் என்று இண்டர்போல் – சர்வதேச போலீஸ் அமைப்பின் செக்ரட்டரி ஜெனரல் ரொனால்டு கே. நோபல் எச்சரித்தார். சி.பி.ஐ. (மத்திய புலனாய்வுத் துறை) இயக்குநராகப் பணியாற்றிய டி.பி. கோலியின் நினைவுச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி தில்லியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.அதில் சிறப்பு விருந்தினராக இண்டர்போல் அமைப்பின் செக்ரட்டரி ஜெனரல் ரோனால்டு கே. நோபல் கலந்து கொண்டார்.  “ஆபரேஷன் அன்மாஸ்க்’ என்ற பெயரில் அவர் ஆற்றிய உரை:இணையதளங்களில் “அனானிமஸ்’ (அநாமதேயம்) என்ற பெயருடன் ஒருவித தாக்குதலை நடத்த சர்வதேச சைபர் குற்றவாளிகள் முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளனர். இது தொடர்பாக என்னை எச்சரித்தும் மின்னஞ்சல்கள் வந்துள்ளன. இண்டர்போலுக்கு சவால் விடும் வகையில் எனது தந்தை குறித்த விவரங்கள், வீட்டு தொலைபேசி எண் போன்றவற்றையும் அவர்கள் இணையம் வாயிலாக இடைமறித்து இணையதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளனர். அவர்களின் நோக்கம் உலகம் முழுவதும் இண்டர்நெட் சேவையை அரை நாளாவது முடக்க வேண்டும். அதன் மூலம் உலக நாடுகளுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் இலக்கு வைத்துள்ள நாள் மார்ச் 31, 2012.யார், எவர் இந்த சதி வேலையில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று சரியாகக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. சர்வதேச அளவில் உள்ள அனைத்து தொழில்நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தி குற்றவாளிகளைத் தேடி வருகிறோம். இந்தக் குழுக்கள் கொலம்பியா, சிலி, ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளில் தங்கள் கைவரிசையைக் காட்டியுள்ளன. இதையடுத்து சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் 31 பேர் உலகம் முழுவதும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியதில், “”ஆப்பரேஷன் பிளாக் அவுட்” என்ற பெயரில் உலகம் முழுவதும் இணையம் வாயிலாகத் தாக்குதல் நடத்தி இண்டர்நெட் சேவையை முடக்க முயற்சியினை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறினார் அவர்.
 


வெள்ளி, 30 மார்ச், 2012

Post-UNHRC needs show of Fourth World solidarity

Post-UNHRC needs show of Fourth World solidarity

[TamilNet, Friday, 30 March 2012, 06:03 GMT]
Pointing out that the UNHRC resolution is not the First Step to liberation but a Closing Step conceived by Globalized Establishments to conclude the process of Tamil subjugation started by the 2002 CFA, mere exposure of the collusion games of the Establishments is not enough, but action is needed rather than the euphoric diaspora chasing mirages, writes TamilNet Economic and Geopolitical Analyst in the Asia Pacific. Being in the Fourth World of nations without state, Tamils paid the price for not building solidarity with fellow peoples of the world. We paid the highest price and should take the initiative otherwise even our future struggle will be organized only by our enemy in a reactionary way. Our alliance with Tamil Nadu is of great importance. As Globalized Establishments cannot survive without consumption and consumers, they will certainly respect the strength of numbers.

The much hyped US resolution in the UNHRC has been just passed in the recently concluded 19th sessions amidst euphoria that it is the first step to Tamil Eelam among the Diaspora who campaigned for the passage just as the CFA was welcomed by the Homeland Tamils in February 2002.

In 2002, it was the first exposure of the Eezham Tamil nation to geopolitics and till then our “God Fathers” had been either India or the West. Since we had burnt our fingers with India after the IPKF episode, the Co-chairs threw the net of the CFA. We all know the price paid in May 2009 and we are yet to recover.

In the three years after the disaster of May 2009, many of us have invested in the understanding of Geopolitics as well as in the understanding of the context in History but apparently the similarities between the CFA and the just adopted US resolution have been missed.

In short, the CFA was used to crush the LTTE and the present US resolution is designed to disarm the Tamil diaspora. This will be clearly seen when viewed in the geopolitical and historical context as well as in relation to the relevance and relationship to National Liberation.

* * *


In the recently concluded 19th sessions of UNHRC, USA and India played a “Collusion Game” to hide the real issues of sharing the spoils of war among the main foreign partners of the War- India, USA and China.

The US resolution was proclaimed as anti Sri Lankan but initially the US wanted to move it jointly with Sri Lanka and invited Sri Lanka to participate at the draft stage.

Though the Foreign Minister GL Peiris saw the advantages of “sealing the issues with minimum sacrifice by the Victors of the War”, Mahinda saw the usefulness of opposing the US Resolution as anti West and anti Indian Rhetoric will help him in diffusing the rising local protests.

While Mahinda is still continuing with anti Indian and anti Western Rhetoric and sections of the Tamil Diaspora are still in the euphoria of the first step, “pragmatic measures in sharing of the spoils of war” are being discussed by US and Sri Lankan teams including IMF, World Bank etc.

It is unfortunate if oppressed peoples cannot see these collusive (for and against) cries of human rights to hide the real issues of sharing the spoils of war.

* * *


In order to understand “where do we go from here”, we need to draw the correct conclusions from the history as well as the current status of geopolitics described above.

From a scientific outlook of social and spiritual point of view, completion of National Liberation is the next critical stage evolution.

As the liberation theologists and many spiritualists say, the ultimate liberation is dependent on social and economic liberation in this World.

As many socialists say, socialism is not possible without the completion of the National Liberation.

The oppression of one nation by another nation is imperialism and so long as imperialism exists, a more equitable world or socialism is not possible.

Thus completion of National Liberation is very important for progress and change.

The pro status quo, Globalised Establishments have realized this more than the oppressed peoples and are all out to block National Liberation as a preemptive move to maintain the Status quo and they are uniting more and more for this purpose.

It is to be noted free market of the first world and socialism of the second world are mere Rhetoric of the past and all Globalised Establishments are moving towards State Capitalism and that in turn encourages the structural Unity of the Globalise Establishments.

Thus we have well uniting Oppressor of Globalised Establishments (1%) on the one side and the divided oppressed peoples and Nations without state (99%) on the other side.

Where we should go from here is obvious. Unity of the oppressed Peoples and oppressed Nations without state for a more equitable world is the target. The Occupy Movement and its call for 99% against 1% is the light house of the times.

* * *


While pessimists have silenced themselves and joined the oppressed who have been silenced by the enemy (simply by making them to work without spare time to make ends meet), one could hear the voices of “pragmatists” who say that the Light House is light years away and that the suffering people, particularly in the Eelam Homeland, need immediate relief.

One cannot see any effective relief being given to the Homeland Tamils except by their kith and kin abroad.

In any case nobody is asked to stop the relief that is being provided for whatever the reason and however effective that may be. What needs to be understood is that such relief is only like the immediate pain killer but neither a long term nor even short term solution.

This is again like the “lobbying of parliamentarians and officials of Globalised Establishments particularly from the West” by certain Diaspora groups.

These groups even claim with euphoria that their lobbying contributed to the passage of the UNHRC resolution. However there was no such euphoria in the Homeland and it was short lived even in India as pointed out by India Today on 28.03.12 as follows:

“The euphoria was short-lived. The hopes generated after India's vote at Geneva for holding Colombo accountable for war crimes, have now evaporated.

With Prime Minister Manmohan Singh bending over backwards to placate our tiny southern neighbour, there is nothing much to cheer about.”

Also Malaysia has clarified that its abstaining was to give more time to Sri Lanka as if the time given till the 22nd sessions of the UNHRC (with the hands of the UN High Commissioner tied by the Indian amendment) is not enough.

Further more the Sri Lankan Island paper of 30th March 2012 Reported online the following:

“A very different kind of powwow: Soon after Geneva episode, US here for trade and investment talks, deepen 150 year relationship.”

* * *


Do all these not show that the US Resolution in the UNHRC was a “closing step” and not a “first step” for the foreign partners of war to share the spoils of War and the local partner to continue with the genocide in “peace”?

Some “pragmatists” may even say : “Wait till the 22nd sessions of the UNHRC”.

We need real structural changes” and not “regime changes” as in Iraq, Afghanistan, Tunisia, Egypt, Libya and the like.

Neither silence nor inaction will bring about real structural change.

Many in the Homeland, in the Tamil Nadu and in the Diaspora had similar views even long before the passage of the US resolution as continuously reported in TamilNet with news items from Homeland as practical evidence and these certainly helped to expose the “Globalised Establishments”.

But exposing the Globalised Establishments is not enough.

* * *


We need action to develop solidarity among the 99%. We failed to build up this solidarity base during our 60+ years of struggle and paid the price for it.

We in the diaspora now have an opportunity for developing such a solidarity base and we should concentrate on that knowing that, being far away, we cannot influence organized resistance in the homeland.

The form and nature of organized resistance will be determined by the enemy not even by the people in the Homeland except as a reaction to enemy action, matching his technology.

We need to act fast so that the international environment will be ready to support the Homeland struggles as and when they occur.

Already efforts have begun in few countries like Canada, UK, France, and Australia in this direction for the development of solidarity base.

It is difficult as it is new not only to Eezham Tamils but even to other nations without state. But there is no other way. Since we have paid the highest price, we are in a position to invite other nations without state.

When the other oppressed peoples (including those among the Sinhalese) realize that a more equitable world cannot be built without completing the National Liberation, they will also certainly join us in solidarity.

We should understand that there are 6000 Nations without State in the world representing 1/3rd the population of the world and in any major city in the world, you can find representatives of more than 200 Nations.

It is also important to remember that 1/3rd the nations without state (in the world) are in India. This and not Rajiv was the main reason for the vengeance with which India moved against the National Liberation of Eezham Tamils.

For the same reason, India is likely to be the next “boiling point” in the world. So our alliance with the Tamils of Tamil Nadu is of great importance as they along with other Tamils of the world will be our partners in stopping the genocide of Eezham Tamils and our strongest partners in National Liberation.

Let us move in this direction and in that process we will also get the strength to make use of the contradictions among the Globalised Establishments.

Since the Globalised Establishments cannot survive without consumption and consumers, they will certainly respect the strength of Numbers.

* * *


The analyst further elucidates on the historical background of Globalized Establishments operating against the Fourth World:

Nations are historically and naturally evolved communities with common territory, common language, common technology (economy) and common culture in the rising period of capitalism, i.e. in the period after the industrial revolution.

Capitalism developed into imperialism when powerful nations conquered weaker nations for obtaining cheap raw materials and ensuring captive markets for manufactured goods.

When imperialistic countries shared the whole world for exploitation, it was also the beginning of the first phase of globalization and the beginnings of geopolitics on a global scale. The first two world wars were about redistribution of colonies and the beginning of cracking of imperialism giving birth to National Liberation.

However imperialist countries marked the borders of independent countries artificially for political considerations after the end of the World War II without any consideration to the natural and historical boundaries of Nations and devolved political imperialism to the dominant Nations of the countries who became agent imperialist. Eg the Sinhalese nation in Sri Lanka is an agent imperialist.

To date, this drawing of artificial boundaries of Countries, remains the most successful preemptive against National Liberation because even the dominant nations who won their Liberation through protracted armed struggle are drunk with their “agent imperialist political power” and are turning their back to the completion of National Liberation.

* * *


Geopolitics that developed as a “Cold War between imperialist west and socialist east” after the World War II and the establishment of the United Nations while the countries that got political independence (in reality it was devolution of political imperialism to make these countries as “agent imperialists” by the former imperialist countries who retained economic imperialism) grouped themselves as “Non Aligned Countries” also referred to as the Third World to distinguish from the First World of former imperialists and the Second World of the “socialist countries” that in reality promoted not socialism but State Capitalism.

So the “Cold War” was in reality an attempt to resolve the developing contradictions in capitalism developed to a new form of imperialism of trade as opposed to the physical conquest of earlier times.

While the First World talks of free trade and the Second World give preference to bilateral or even barter trade, the terms of trade are always manipulated and if a country gets better terms than in the World market (which again is neither free nor fair), then it has to be compensated in political terms.

There are nearly 6000 nations in the world but only 193 countries in the UN meaning that there are 193 dominant nations who are either former imperialists or agent imperialists since they are oppressing some nations without state, who are collectively called the Fourth World. Eezham Tamil nation is a member of the Fourth World.

* * *


The Cold War came to an end with the collapse of the Soviet Union and for a short time (between the two Iraq Wars); we had Unipolar World instead of the Bi Polar World of the Cold War days.

The Unipolar world also symbolized the transformation of imperialism to Globalised Capital. The unipolar world is unstable and hence since 9/11 an artificial pole of ‘terrorism’ was conceived and terrorist phobia was used as a cover for continuing the oppression of the peoples of the world.

The evolution of a multipolar world necessitated the need for a coalition of 30 to 40 countries whether it is in the Afghanistan war, Iraq war or war against Eezham nation to cite a few recent examples.

30 to 40 Countries uniting in a coalition of aggression is new phase in the development of imperialism, a transformation from “Globalised Capital” to “Globalised Establishments”.

The first step in their strategy is to “isloate the target” and the convenient method in the age of terrorist phobia is to “call the dog terrorist and then shoot it”.

The terrorist phobia is no different to the “communist phobia” in those days when there was no communism or not even socialism but only State Capitalism.

It is to be noted that even the First World is now entering to a stage of State Capitalism by “bailing out” big capital with the resources of States instead of bailing out the suffering poor. It should also be noted that terrorism and terrorist phobia invented by the First World are becoming “catch words” even in the Second and Third Worlds.

Thus geopolitics of the Globalised Establishments is entering into a stage of greater unity of the oppressor (1%) while the oppressed (99%) are divided and isolated.

* * *


Of course, there are contradictions, real and collusive, among the Globalised Establishments. In the process of resolving the real contradictions, the Establishments enter into “collusion games” to cheat and disarm the oppressed.

The UN Security Council Meeting in the basement of the UN during the peak of war against Eezham Tamil nation was a “collusive meeting” to give GoSL a freehand in the war as all Globalised Establishments have common interest in preserving the existing world order or the status quo.

Contrary to popular belief, China which was previously neutral was invited to join the War by Mahinda at the behest of both India and the US. US and India knew that they alone couldn’t motivate the Sinhala population for a successful conclusion of the war.

It was not difficult for China to join as it has for long given up Mao’s Proletarian Internationalism and was concentrating on State to State relations to obtain a better share of the resources of nature.

Chronology:


Related Articles:
03.11.11   Politics of the Way Ahead
30.09.11   Politics of Human Rights
25.09.11   ‘Politics of Deceit’
24.09.11   Sitrampalam proves self-determination not a diaspora fantasy
15.09.11   Post War Politics of Sri Lanka
07.09.11   Friends, Enemies and Geopolitics

Medicinal plant cultivation in school :பள்ளியில் மூலிகைச் செடி வளர்ப்பு : ஆர்வமூட்டும் தலைமை ஆசிரியர்ஈரோடு : ஈரோடு மாணிக்கம்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில், பல்வேறு மூலிகைச் செடிகள் அமைத்து, அதன் பெயர், பலன்களையும் தெளிவுபடுத்தி, மாணவர்களிடையே ஆர்வத்தை வளர்க்கின்றனர்.
பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ராஜமாணிக்கம் கூறியதாவது: பள்ளி வளாகத்தை தூய்மையாக, பசுமையாக வைத்திருக்கவும், மாணவர்களிடையே அறிவுத்திறனை வளர்க்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. பள்ளியின் நுழைவுப்பகுதியில் தலைவர்கள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், தமிழக முதல்வர்கள், ஜனாதிபதிகள், பிரதமர்கள் போன்றோரின் படங்கள், பெயர் போன்றவை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை பார்க்கும் மாணவர்களுக்கு, தங்களுக்கு முன்னோடியாக ஒருவரை நினைத்து செயல்பட யோசனை ஏற்படும். பொது அறிவும் வளரும். அதற்காக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பள்ளியின் நடுப்பகுதியில் பல்வேறு வகை மூலிகைச்செடிகள் வைக்கப்பட்டு, செடியின் சாதாரண பெயர், தாவரவியல் பெயர், அதன் பலனையும் எழுதி வைத்துள்ளோம். இங்கு தண்ணீர் விட்டு, குப்பை சேர்க்காமல், பசுமையாக பராமரிக்கிறோம்.
இங்கு நீரிழிவை குணப்படுத்தும் இன்சுலின் செடி, சிறுகுறிஞ்சி, வல்லாரை, சங்குப்பூ, காசரளி, கற்றாழை, கற்ப்பூரவல்லி போன்ற பல செடிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தவிர, இங்கு வந்து செல்பவர்கள், குறிப்பிட்ட செடிகள் தங்களுக்கு தேவை என்றால், எங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் மூலம் அச்செடிகளை வீட்டில் வளர்க்கவும் வாங்கிக் கொடுக்கிறோம்.
இதனால், மூலிகை செடி மற்றும் செடிகள் வளர்ப்பில் மாணவர்களுக்கு ஆர்வம் ஏற்படுவதுடன், அதுபோன்ற செடிகள் அழியாமல் காக்கப்படுகிறது. பல்வேறு பள்ளிகளில் பல்வேறு நல்ல பழக்கங்கள் ஊக்கப்படுத்துவதுபோல, இங்கு பொது அறிவு, செடிகள் வளர்ப்பு, மூலிகை செடிகளின் பலன்கள் போன்றவற்றை மாணவர்கள் அறியச் செய்கிறோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

artist baskaran about paintings

சொல்கிறார்கள்                                                                                                                              

"மனம் பக்குவப்பட வேண்டும்!' 


ஓவியர் பாஸ்கரன்: நான் ஓவியக் கல்லூரியின் ஆசிரியராக இருந்த காலங்களில், நானும், என் மாணவர்களும் பூனையை வைத்து நிறைய படங்களை வரைவோம். ஒரு கட்டத்தில், எனக்கு பூனைகளை உற்று நோக்கும் ஆர்வம் ஏற்பட்டது. பூனைகளின் அசைவுகள், பார்வைகள் என்று அனைத்தையும் மனதில் புதிய வைத்துக் கொள்வேன். அதற்குப் பின், தூரிகை வழியாக, ஓவியமாக பூனை வரும். நான் தூரிகையை எடுக்கும் போதே, இது தான் வரைய வேண்டும், இங்கு இந்த நிறம் போட வேண்டும் என்ற, முன் தயாரிப்புகள் செய்து கொள்வதில்லை. அப்போதைக்கு என் மனதில் என்ன விதமான எண்ண ஓட்டங்கள் உள்ளதோ, அதை நான் பின்தொடர்ந்து போவேன். என் தூரிகையில் இருந்து வரும் கோடுகள், பூனையாகவும் மாறலாம்; மீனாகவும் நீந்தலாம்; மணமக்களாகவும் இணையலாம். என் படைப்பு, மற்றவர்கள் மனதில் ஏதாவது அதிர்வை உண்டாக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. நான் ஓவியத் துறையில் நுழைந்த நேரம், இந்தியாவிற்கு என்று, ஓவியத்தில் தனியான அடையாளம் இல்லாமல் இருந்த காலம். அப்போது, ஓவியங்கள் எல்லாம், ஆலமரம், மாட்டு வண்டி, மீன் கடை என்று மக்களுக்குத் தெரிந்த விஷயங்களாகவே இருந்தன. எங்கள் ஓவியங்களை யாரும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. கேலரிகளில் நடத்தப்படும், ஓவியக் கண்காட்சி தான் எங்கள் திறமைக்கான இடம். ஆனால், இன்று ஓவியம் என்பது, ஒரு முதலீடாக மாறிவிட்டது. நிறைய பேர் ஓவியங்களை ரசிப்பது மட்டுமில்லாமல், அதை வாங்கத் தயாராக இருப்பதும் மிகப் பெரிய கலாசார முன்னேற்றம் தான். என்னைப் பொறுத்தவரை, அனுபவித்து வெளிப்படுத்தும் எந்தப் படைப்பும் வெற்றி பெறும். நவீன ஓவியங்களுக்கும் இலக்கணம் உள்ளது; அது தெரிய வேண்டுமானால், பார்ப்பவர்களின் மனம் பக்குவப்பட வேண்டும்.

வியாழன், 29 மார்ச், 2012

Sinhala land-grabbers trigger abduction of Tamil youth in Batticaloa

Sinhala land-grabbers trigger abduction of Tamil youth in Batticaloa

[TamilNet, Thursday, 29 March 2012, 07:22 GMT]
Armed men of allegedly Sri Lanka Army operated white-van squad Wednesday night have abducted a 20-year-old Tamil youth, Kishore Ramachandran, while the youth was at sleep at his house at mid-night. The abduction comes following threats to the Tamil family at Paalcheanai in Kathirave'li of Vakkarai region in Batticaloa district by Sinhalese to hand over their 8 acres of palm grove with more than 1,500 trees, owned by the family for more than 40 years. On 19 March, a police team claiming as investigative officers from 4th floor CID branch in Colombo came to their house and took away a copy of the land deed. Following the involvement of the CID on the land grab issue, the family lodged a complaint with Sri Lanka Human Rights Commission in Batticaloa. After the abduction, the family has lodged a complaint with the SL Police.

The abductors had warned the family against any complaint and had instructed the family to remain tight-lipped on the abduction.

A number of Tamil land-owners in Paalchenai area have come under similar threats by Sinhalese intruders who were demanding the Tamils to either sell or hand-over the lands to them.

The Sri Lankan military, police and the intelligence establishment bring the intruders from South to the Vaakarai region of Batticaloa district.

Vaakarai, with a large backwater on the east coast, is an area with fertile fields, lagoons and virgin forests in the northern part of the Batticaloa district.

Headline Today's “I witnessed Genocide” wins journalism award in New Delhi

Headline Today's “I witnessed Genocide” wins journalism award in New Delhi

[TamilNet, Thursday, 29 March 2012, 06:01 GMT]
Indian television Headlines Today journalist Priyamvatha's investigative reports from Vanni last year titled "I Witnessed Genocide: Inside Sri Lanka's killing fields," has won the prestigious "Best Investigative Report" award at the 2012 News Television Award in New Delhi, media sources in Chennai said.

Ms. Priyamvatha went undercover to the Vanni to report on the survives of the 2009 genocide.

Witnesses narrated accounts of sexual abuse in internment camps, the use of chemical and cluster bombs by the Sri Lankan armed forces, killing of thousands of civilians in aerial bombardment and artillery attacks and continued denial of their basic rights in the two part report, which was telecast on Headlines Today.

Priyamvatha's reports were quoted during debates in both houses of India's Parliament and in the Tamil Nadu Assembly.

Related Articles:
10.08.11   Vanni survivors recount mass killings, rape in Headlines Tod..
08.08.11   Headlines Today to air new documentary: Inside Lanka's Killi..

Achieved the target: "இலக்கை அடைந்து விட்டேன்!'

சொல்கிறார்கள்
"டிரையத்லான்' எனும் நீச்சல், சைக்கிளிங், ஓட்டப் போட்டியில், வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ள, 47 வயதான, சென்னை பெண் காயத்ரி ராஜம்: இலங்கையின் புகழ் பெற்ற, "காலே' பகுதியில் நடந்த போட்டியில், ஆஸ்திரேலியா, ஹாங்காங், தென் ஆப்ரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஜப்பான் உள்ளிட்ட, 35 நாடுகளைச் சேர்ந்த பெண்கள், போட்டியாளர்களாக பங்கேற்றனர். தமிழகத்திலிருந்து நான் மட்டும் தான். முதலில், கடலில் நீச்சல் அடிக்க வேண்டும். எனக்கு, கடலில் நீச்சல் அடித்துப் பழக்கமில்லை. நீச்சல் குளத்தில் தான் பயிற்சி எடுத்திருக்கிறேன். அதை வைத்து சமாளித்து விடலாம் என்ற எண்ணத்தில், துணிந்து இறங்கி விட்டேன். மலேசியா - காலே இடையேயான கடல்பரப்பு தான், போட்டிக்கான களம். மூர்க்கமான அலைகளின் ஆர்ப்பரிப்பு, கடலுக்குள் 1.5 கி.மீ., தூரம் சென்று திரும்ப வேண்டும். மனதிற்குள் பயம் இருந்தாலும், வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில், கடலில் வேகமாக நீந்தத் துவங்கினேன். அலைகளின் நடுவே போகும் போது, லேசா கீழே அழுத்துவது போன்ற உணர்வு, நல்ல குளிரும் இருந்தது. காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்தாலும், ஒரு வழியாக சமாளித்தேன். தண்ணீரிலிருந்து வெளியே வந்து, 40 கி.மீ., சைக்கிளிங் செய்ய வேண்டும். "காலே'விலிருந்து, 20 கி.மீ., தூரம் சென்று திரும்ப வேண்டும். தொப்பலாக நனைந்த பின், சைக்கிள் மிதிப்பது, சற்று சிரமம் தான். ஏற்கனவே, நல்ல பயிற்சி எடுத்திருந்ததால், வேகமாக ஓட்டினேன். இருந்தாலும், வெளிநாட்டுப் போட்டியாளர்களுடன் போட்டியிடுவது சற்று சிரமமான காரியம் தான். சைக்கிளிங் முடிந்த பின், 10 கி.மீ., தூரம் ஓட வேண்டும். என்னை விட ஆஸ்திரேலியா, ஹாங்காங் வீராங்கனைகள் முன்னால் இருந்தனர். வெற்றிக் கோட்டையைத் தொடுவது தான் என் இலக்கு. அதனால், ஓடும் வேகத்தை நான் குறைக்கவில்லை. வெற்றிகரமாக இலக் கை அடைந்தேன். நான் பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்பது தான், என் மூன்று பிள்ளைகளின் ஆசை. அதை நிறைவேற்றி விட்டேன்.

மேலும் சிறப்பு பகுதிகள் செய்திகள்:

Norway plays with words on investigation, sees failed 13 Amendment as solution

Feature Article

Norway plays with words on investigation, sees failed 13 Amendment as solution

[TamilNet, Wednesday, 28 March 2012, 12:48 GMT]
During a parliamentary interpolation seeking to know Norway’s stand on independent international investigations of Sri Lanka’s war crimes and crimes against humanity, when Conservative MP Peter Skovholt Gitmark asked the Norwegian Foreign Minister Jonas Gahr-Støre on Monday, whether Norway would back such an investigation, the minister answering a clear “yes,” later stopped at only “independent investigations,” dropping the international part. On political solutions, the foreign minister was harping on the 13 Amendment failed for 25 years, backtracking even from the constitutional experiments envisaged by the so-called Oslo Declaration. After playing with the lives of thousands, Norway now plays with words escaping from spelling out international investigations and leaves Eezham Tamils subjugated by unitary and genocidal Sri Lanka, commented diaspora activists.

Norway was a co-sponsor of the US-tabled resolution at the UNHRC that bailed out Sri Lanka from international investigations and bound Eezham Tamils to Sri Lanka’s LLRC recommendations that envisage annihilation of the nation of Eezham Tamils and confine solutions to existing Provincial Councils of the unitary constitution.

The section of Tamil politicians and diaspora activists that hailed the US-resolution as a ‘first step’ and a great ‘diplomatic’ victory should have foreseen for what it was the first step, new generation Eezham Tamil political circles in the island and in the diaspora commented responding to Norwegian foreign minister’s stand.

* * *


Jonas Gahr Støre, the Norwegian Foreign Minister
Jonas Gahr Støre, the Norwegian Foreign Minister
Talking on international investigations, Foreign Minister Jonas Gahr-Støre explained the challenges on deciding who is to conduct the investigations on Sri Lanka since Sri Lanka was not a signatory to the International Criminal Court in Hague. The UN Security Council, the only body that could bind Sri Lanka to such an investigations, is not conducive of that move. Even an independent investigation commission would require the backing of UN Security Council, he said and landed on Sri Lanka's own LLRC.

He was particular in saying that in addition to implementing the LLRC the Sri Lankan government should go the additional step of initiating an independent investigation.

For all practical purposes, the minister’s vision of depending on the accused for investigations negates all possibilities of any justice coming to Tamils in near future.

* * *


On political solution, the minister who didn’t recognize Eezham Tamils as a nation, but addressed them as “minorities,” said that the fundamentals for a political solution were well established in the 13th Amendment of a united Sri Lanka.

Political observers view the minister’s stand of defending what is already there in the constitution as an escape from responsibilities of bringing in any constitutional changes in the unitary structure of state in the island.

Conceding to the military ‘victory’ of genocidal Sri Lanka, Norway is washing its hands of even its earlier stand seen in facilitating Oslo Declaration, after taking Eezham Tamils for a ride, the observers further said.

The Provincial Councils (PC) created under the 13th Amendment of the unitary constitution, have proved a miserable failure in the last 25 years.

Even in the provinces outside of the Tamil homeland in the North and East, where the PCs were regularly elected, the Tamils were not treated with equality or with self-respect.

The Norwegian Foreign Minister was telling on Monday that the “minority” issue still exists and is not resolved because [in the past] the parties chose weapons and not politics.

Does he imply it was the LTTE and its armed struggle that were all these years blocking the success of the 13th Amendment, Eezham Tamil political circles ask.

If so, whether it was for the sake of implementing the 13th Amendment the genocide was committed, they further asked, commenting on the futility of talking on the 13th Amendment to a genocide-affected nation, that too, after seeing the day-to-day attitude of the Sinhala nation clearly demonstrated in every respect.

The Norway FM in the parliament was explaining the ‘positive’ aspects of the LLRC recommendations. The vast majority of the IDPs are out of the camps, he said, adding that a wide-scale reconstruction is taking place in the country.

* * *


Other than international investigation and political solution appropriate to the national question – the two issues of real importance to Eezham Tamils – the Norway FM came out hard on Colombo government on issues such as media freedom.

The approach perhaps harps only on a regime change and not on fundamental solutions to the structural crisis of nations in the island, political observers in the diaspora said.

The minister was referring to Sri Lanka’s need to report to the UNHRC in next March.

He was not elucidating on what the next step would be, but he was harping on Norway’s continued prospects of bilateral relationship with Sri Lanka.

Last year, the former International Development Minister Erik Solheim has claimed that it was inside the Norwegian Foreign Ministry one could locate comprehensive knowledge and expertise about Sri Lanka.

If that is the case, the Norwegian Foreign Minister should be knowing the real situation on the ground – plight of the so-called resettled, plight of the released LTTE cadres, militarisation, land appropriation, colonisation, Sinhalicisation, day-to-day rights violations of Tamils, on-going structural genocide and attitudinal impossibility of political solution without secession – but none of it is reflected in his speech, Eezham Tamil activists in Norway said.

* * *


Conservative parliamentarian Gitmark, who initiated the parliamentary interpolation and questioned the FM, said the Rajapaksa regime was solely responsible for the misconduct. He cited the UNSG report.

The SL government delegation in Geneva in its attacks didn’t spare even the human rights activists and journalists, the MP said.

Both the LLRC report and Sri Lanka’s National Action Plan for the Protection and Promotion of Human Rights (2011-2016) are documents only showcasing to the international community in order to deal with issues at a domestic level, Gitmark said.

Citing on torture in Sri Lanka, and evidences available with UN Committee Against Torture (CAT), the MP said Sri Lanka’s National Action Plan is a bluff. He underlined the need for Colombo to come out with the names of the detainees.

He also wanted the UNSG report to be concretely followed.

The Conservative MP was specific on international investigations:

“I have no trust, not at all, that Rajapaksa and his government would do anything to really investigate themselves or those close to them and to punish them for grave violations in connection with the war-crimes or human rights. Therefore, I am of the opinion that Norway and the international community should seek broader support to appoint a international criminal tribunal on Sri Lanka,” the Conservative MP said.

He also added that the most important demand on the Sri Lanka should be a negotiated political settlement to the conflict. “Without political negotiations, compromises and agreements, the conflict would last. It is the responsibility of the SL President and his government. International pressure needs to be exerted on this front,” he said.

Mr. Gitmark also implied that the international community should woo the support of China to make it possible.

* * *


Marit Nybakk and Nina Mjøberg of Labour (A), Karin S. Woldseth of the Progress Party (FrP), Snorre Serigstad Valen of the Socialist Left Party (SV), Dagfinn Høybråten of the Norwegian Christian Democratic Party (KrF) also spoke at the Parliament.

The FrP MP, Karin S. Woldseth referred to a meeting she had with the Norwegian Tamil representatives together with the Global Tamil Forum and said the picture she got about the happenings in the island was not positive. She was particular on the plight of the children without parents and the traumatized and wounded victims.

Dagfinn Høybråten of the KrF said that the leadership of the Tamil Tigers made a “fatal mistake when they overturned the Tamil political struggle for justice into a military struggle for a separate state. The result was a crushing defeat, to which the Tamils had to pay the highest price for.”

Mr. Dagfinn further said: “We do not need more of triumphant chauvinism of those who won the war militarily. We do not need reshaping of conflict by the bitter Tamil activists who choose to dream about resuming a military struggle for separate Tamil state.”

The Christian Democratic Party parliamentarian should think of Norway getting separated from Sweden and Denmark, even when there was no genocide, Eezham Tamil diaspora activists commented.

* * *


Nearly all the parliamentarians, including the Norwegian FM, commended the integration of Tamils in Norway as an impressive model. The FM cited the presence of the community in justifying Norway’s quest for bilateral relations with Sri Lanka.

This praise was only a placating stance to balance the injustice, said Tamil political activists in Norway.

Norway was the first country in the diaspora to re-mandate the Vaddukkoaddai Resolution. Norway was also the first country to democratically elect a country council of Eezham Tamils.

It is high time the Eezham Tamils who have got the citizenship in Norway should demand the Norwegian politicians to refer to them publicly as Eezham Tamils and not as Sri Lankans. As the word Eezham in Tamil stands for the entire island, no Tamil from the island will be left out or excluded in claiming the identity. It will only reject the identity of the genocidal state that has the identity Sri Lanka since 1972.

Such a move by the Eezham Tamils in Norway would at least prevent Norwegian politicians seeking state-to-state relations of their interest while ignoring Eezham Tamil aspirations, from citing a ‘large community of Sri Lankans’ in Norway in support of their dealings.

External Links:
Stortinget.no: Møte mandag den 26. mars 2012

Pakistan paper compares White-Van squad to Black Prados

Pakistan paper compares White-Van squad to Black Prados

[TamilNet, Wednesday, 28 March 2012, 11:52 GMT]
Reporting a conference titled ‘Different Worlds, Similar Threats’, jointly organized at the University of California by four media organizations and participated by journalists from different parts of the world, The News, the largest English newspaper of Pakistan, on Wednesday said: “If the black Prado is a sign of fear for Pakistani journalists for its frequent use in state-sponsored abduction, the word ‘white van’ is nightmarish for Sri Lankan journalists as they are used by intelligence agencies for abducting journalists and human right activists.” Iqbal Athas, the former defense columnist of Sunday Times, exiled in 2009, took part in the conference giving a presentation.

As for white vans syndrome in Sri Lanka, Iqbal said ‘unknown but unarmed men’ who come in white vans kidnapped more than five journalists since 2006 and a number of other human rights activists.

“So much so, the ‘white van syndrome’, because of the strong of white coaches the abductors used, became a fearful word. It forced some journalists to leave Sri Lanka.”

Sri Lanka’s Military Intelligence is accused of these abductions, Mr. Iqbal Athas said, and this practice has been going on since 2009.

The conference was jointly organised by the World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), Article 19 and Institute of Americas.

Reporting from San Diego, the journalist of The News, Umar Cheema wrote Wedensday that although journalists from Russia, Latin America, Balkan and other regions also gave out presentations of the facts, Iqbal’s case has had a close resemblance of what happens in today’s Pakistan.

“Like Pakistan, the critics of human rights abuses are branded traitors there, messaging services are scrutinised, journalists are abducted and killed and the entire exercise is carried out with full impunity.”   “Pakistan and Sri Lanka have excellent defence relations. Other than Pakistan that gets the major component, China trains Sri Lankan army in addition to providing ammunition and other defence needs of the force,” the article by Umar Cheema further said.

“So much so that the government’s minister for public relations Dr Mervyn Silva made a front-headline through a warning that he would break the limbs of journalists for making statements against the country,” the article further said.

“The latest assault on freedom of expression has come through an order by Ministry of Defence directing the mobile telephone operators to seek clearance for sending out SMS news on matters relating to ‘national security’.”

External Links:
The News: Black Prados of Pakistan vs the white vans of Sri Lanka

Case shows vulnerability at the top of world’s financial institutions

Case shows vulnerability at the top of world’s financial institutions

[TamilNet, Wednesday, 28 March 2012, 05:05 GMT]
Immediately after the Vanni War, the International Monetary Fund (IMF) committed the worst financial misdeed of coming to the rescue of genocidal Sri Lanka in July 2009, by passing a whopping US$ 2600 million loan. Colombo’s Central Bank chairman AN Cabraal described the IMF decision as a “big victory” and a “huge boost in confidence” for Sri Lanka, adding, “The IMF has accepted the Mahinda Chintanaya policy.” The USA, UK, France and Germany having around 30 per cent of the IMF votes, only chose to abstain but didn’t block the loan. French national Mr Dominique Strauss-Kahn was the Managing Director of the IMF during that time. Recent revelations of the life style at the highest echelons of world’s financial control show how vulnerable they are to petty influences.

Former IMF chief Strauss-Kahn was charged in a French court for involvement in an organized vice ring that procured prostitutes for top class clients, AFP reported Tuesday, citing lawyers.

Strauss-Kahn's name came up as police were investigating a pimping operation that saw sex workers from brothels over the Belgian border being brought to France for orgies in high-class hotels in Lille and Paris.

Strauss-Kahn admits that he took part in some of these parties, one of which was said to involve women being flown to Washington to entertain him while he was still managing director of the International Monetary Fund.

According to his lawyer, he is not guilty, as he never had the least inkling that the women he met could have been prostitutes. Law has no provision to punish clients of prostitution, his counsel said.

The former IMF chief told police that he did not suspect the women were prostitutes because he was introduced to them by senior police officers.

Using prostitutes is not illegal in France, but prosecutors are seeking proof that Strauss-Kahn was aware the parties were arranged by an organized pimping ring and paid for by other guests misusing company funds. Several Lille businessmen and policemen have been accused of taking part in the ring, AFP reported.

Meanwhile, Strauss-Kahn’s lawyers seek dismissal of a civil case on sexual assault of a hotel maid pending in the US courts, on grounds of his “diplomatic immunity” at that time.

He admits having a “sexual encounter” with the hotel maid during the nine months she spent in his US hotel suite and also admits of his sexual advancement in another case in France, but denies use of violence in both the cases.

SL president Mahinda Rajapaksa and Sri Lanka’s UN deputy representative Shavendra Silva, accused of war crimes in civil cases in the US, have found the cases dismissed on grounds of ‘diplomatic immunity’.

புதன், 28 மார்ச், 2012

வன்னி மக்களின் குருதி குடித்த சிங்களம் -நடந்த உண்மைகள் கூறுகிறார் மதகுரு

தினேசு கார்த்திக்
பதிவு செய்த நாள் : 28/03/2012

முள்ளிவாய்க்கால் கொடூர நிகழ்வின்போது அதில் சிக்கி தப்பித்து வாழ்பவர்களின் உண்மை நிகழ்வுகளை ‘சமூக சிற்பிகள்‘ அமைப்பினர் [The Social Architects -TSA]* கேட்டு தங்கள் வலைப்பதிவில் ஆங்கில மொழியில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர். அவ்வாறு  வெளியிடப்பட்டிருக்கின்ற 09 உண்மைக்கதைகளில் ஒரு கதையின் மொழியாக்கம் இங்கு மீள்பிரசுரம் செய்யப்படுகின்றது.[சிறிலங்காவில் இடம்பெற்ற யுத்தத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த 'போர் வலயமற்ற' பகுதியில் தாய் தந்தையரை இழந்த சிறுவர்களைப் பராமரிக்கும் விடுதியைச் சேர்ந்த சில எண்ணிக்கையான சிறார்களை பராமரிக்கும் பணியில் இராசதுரை ஈடுபட்டிருந்தார். ]
அவர் கூறுகிறார்,
நாங்கள் கிளிநொச்சியை விட்டு இடம்பெயர்த்தப்படுவதற்கு முன்னர் தேவாலய வளாகத்தில் நான் ஆறு பதுங்குகுழிகளை அமைத்திருந்தேன். இதேபோல் வன்னி முழுவதிலும் பல பதுங்குகுழிகளை நாங்கள் அமைத்திருந்தோம். ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் இடம்பெயர்த்தப்படும் போதும் முதலில் பதுங்குகுழிகளை அமைப்பதே எமது பிரதான பணியாக இருந்தது.
கிளிநொச்சி வைத்தியசாலை மீது தாக்குதல் மேற்கொண்டிருந்த வேளையில், அங்கே நான் நான்கு நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்தேன். மருத்துவமனைகளை குறிவைத்து தாக்குதல் நடாத்துவதானது யுத்த தந்திரோபாயமாகும். வன்னியில் யுத்தம் இடம்பெற்ற காலப்பகுதியில், மக்கள் வேறிடங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து சென்றபோதெல்லாம், சிறிலங்கா இராணுவத்தினர் முதலில் வைத்தியசாலைகளைக் குறிவைத்தே தாக்குதல் நடாத்தினர்.
புதுக்குடியிருப்பு பிரதேசத்தில், பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் காயமடைந்தனர். ஆனால் அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்குத் தேவையான மயக்க மருந்து இல்லாததால் அங்கு கடமையாற்றிய வைத்தியர்கள் மயக்க மருந்து வழங்காமலேயே காயமடைந்தவர்களின் உடல் உறுப்புக்களை வெட்டி அகற்ற வேண்டிய இக்கட்டான நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர்.
உண்மையில் இங்கு கடமையாற்றிய வைத்தியர்கள் ‘இயந்திரங்கள்’ போலவே செயற்பட்டனர். காயமடைந்த மக்கள் ஆகக் கூடியது ஒரு சில நிமிடங்களே சத்திரசிகிச்சை அறைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதன் பின்னர் காயமடைந்த பிற நோயாளிகளுக்கு தொடர்ந்து சத்திரசிகிச்சை வழங்கப்பட்டது.
உடையார்கட்டு என்ற இடத்தில் தஞ்சம் புகுந்திருந்த மக்கள் மீது ‘பொசுபரசுக் குண்டுகள்’ வீசப்பட்டன. இந்த வகைக் குண்டுகள் வீசப்பட்டதும் கறுப்பு நிறப் புகை வெளியேறும். அத்துடன் இந்தக் குண்டு எங்கு வீசப்படுகின்றதோ அங்கே உள்ள அனைத்தும் எரிந்து கருகிவிடும். இந்த வகைக் குண்டு வீசப்பட்டவுடன் அதன் சுவாலை ‘தறப்பாலில்’ பற்றி அதன் பகுதிகள் மக்கள் மீது விழுந்தவுடன் மக்கள் எரிகாயங்களுக்கு உள்ளாகினர்.
பொசுபரசுக் குண்டொன்று வீசப்பட்ட போது அதன் சுவாலைகள் வாழை இலைகள் மீது படர்ந்து பின் அங்கிருந்த மனிதர் ஒருவரின் உடலிலும் பற்றிக் கொண்டது. இதனால் மிக மோசமான முறையில் குறிப்பிட்ட மனிதர் எரிகாயங்களுக்கு உள்ளாகினார். இதனை நான் நேரில் பார்த்தேன். பொசுபரசுக் குண்டுத் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி மிக மோசமான எரிகாயங்களுக்கு உள்ளான பலர் யுத்த வலயத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டு, கப்பல் மூலம் மேலதிக மருத்துவத்திற்காக கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.
கொத்துக் குண்டுகள் முதலில் பரந்தன் பகுதியிலேயே வீசப்பட்டன. பல வகையான கொத்துக் குண்டுகளை சிறிலங்கா இராணுவத்தினர் பயன்படுத்தினர். கொத்துக் குண்டொன்றின் பிரதான குண்டு வானில் வெடித்துச் சிதறி பல சிறிய துண்டுகளாக உடைகின்றது. இரணைப்பாலை என்ற பிரதேசத்தில் வீசப்பட்ட கொத்துக் குண்டொன்று பல வர்ண நாடாக்களைக் கொண்டிருந்தது. இதனால் இவ்வகைக் குண்டானது சிறுவர்களின் கவனத்தை அதிகம் ஈர்த்துக் கொண்டது. சிறுவர்கள் பல வர்ண நிறங்களால் கவர்ச்சிமிக்க வகையில் உருவாக்கப்பட்டிருந்த இக் கொத்துக் குண்டின் பகுதிகளை தொட்ட போது அவை வெடித்துச் சிதறிய சம்பவங்களும் உண்டு.
ஜனவரி 25, 2009 அன்று ஒரு நிமிடத்தில் வெடித்த எறிகணைகள் எத்தனை என்பதை நாம் எண்ணிக்கொண்டோம். நாங்கள் ஐந்து மதகுருமார்கள், அருட்சகோதரிகளைக் கொண்ட ஒரு குழு, பெற்றோரை இழந்த பிள்ளைகள் ஆகியோர் ஒன்றாக பதுங்குகுழிக்குள் இருந்தோம். அந்த வேளையில் நாம் இருந்த பகுதியை நோக்கி பல் குழல் எறிகணைத் தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அப்போது ஒரு நிமிடத்தில் 60 குண்டுகள் வெடித்ததை நாம் அவதானித்தோம்.
நான் உண்மையில் மிகப் பயங்கரமான, கோரமான நாட்கள் சிலவற்றைப் பற்றி எடுத்துக் கூறவேண்டும். மே 17,2009 அன்று யுத்தம் முடிவுற்றதாக சிறிலங்கா அரசாங்கத் தரப்பினர் வானொலிச் செய்திகள் மூலம் அறிவித்துக் கொண்டிருந்தனர். அத்துடன் சிறிலங்கா இராணுவம் தொடர்ந்தும் எஞ்சியுள்ள புலி உறுப்பினர்களை தேடி அழிக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதாகவும் சிறிலங்கா அரசாங்கத் தரப்பு அறிவித்துக் கொண்டிருந்தது.
மிகக் கோரமான அந்த யுத்தத்தின் இறுதி நாட்களில் முள்ளிவாய்க்காலில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பதுங்குகுழியில் எம்மில் ஐந்து மதகுருமார்கள், பெற்றோரை இழந்த 40 சிறார்கள் மற்றும் அருட்சகோதரிகள் சிலரும் தஞ்சம் புகுந்திருந்தோம். எம்மிடம் CDMA தொலைபேசி ஒன்றும், சற்றலைற் தொலைபேசி ஒன்றும் இருந்தன.
நாம் முதலில் எமது ஆயர் அவர்களை தொலைபேசி மூலம் தொடர்புகொண்டோம். பின்னர் இறுதி யுத்த நடவடிக்கைக்கு பொறுப்பாக இருந்த பிரிகேடியர் சவீந்திர டீ சில்வாவுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டோம். சவீந்திர டீ சில்வா தற்போது ஐ.நாவுக்கான சிறிலங்காத் தூதராகக் கடமையாற்றுகிறார். வெள்ளைக் கொடிகளை உயர்த்திப் பிடித்தவாறு பதுங்குகுழிகளை விட்டு வெளியேறுமாறு பிரிகேடியர் எம்மைக் கேட்டுக் கொண்டார். இந்நிலையில் 2009 மே 17 பிற்பகல் வேளையில் வெள்ளைக் கொடிகளை ஏந்தியவாறு நாம் எமது பதுங்குகுழிகளை விட்டு வெளியேற முயற்சித்தோம். ஆனால் இராணுவத்தினர் துப்பாக்கிப் பிரயோகம் மேற்கொண்டனர்.
யுத்த வலயத்தை விட்டு நாம் வெளியேறுவதற்கு முன்னர் இறுதி நான்கு நாட்களாக நாம் எதையும் சாப்பிடவுமில்லை. அத்துடன் நீர் கூட அருந்தவில்லை. யுத்தத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் ஒரு பிஸ்கட்டைப் பெற்றுக் கொள்வதே மிகவும் கடினமாக இருந்தது. கைவிடப்பட்ட பதுங்குகுழி ஒன்றில் விடுதலைப் புலிகளின் மிகவும் சக்தியை வழங்கவல்ல 10 உணவுப் பொதிகளை நாம் பெரும் போராட்டத்தின் பின் பெற்றுக் கொண்டோம். அப் பொதிகளை நாம் அறுபது பேரும் பகிர்ந்து உண்டோம்.
மே 17 இரவு, நான் கிட்டத்தட்ட 50 தடவைகள் வரை ஜெபமாலை செபம் செய்திருப்பேன். நாங்கள் கடற்கரைக்கு மிக அருகில் இருந்ததால் எமது பதுங்குகுழிகள் ஆழமற்றதாக காணப்பட்டன. இந்த இரவு முழுவதும் இராணுவச் சிப்பாய்கள் பதுங்குகுழிகளுக்குள் கைக்குண்டுகளை வீசி மக்களைக் கொலை செய்தனர். அந்த இரவு என்னுடன் இருந்த பெற்றோரை இழந்த சிறார்கள் “பாதிரியாரே, நாம் இங்கே சாகப் போகின்றோம்” எனக் கூறினார்கள்.
அடுத்த நாட் காலை அதாவது மே 18, இராணுவ வீரர்கள் எம்மை நெருங்கி வந்துகொண்டிருந்த போது, நாம் இரண்டாவது தடவையாகவும் வெள்ளைக் கொடிகளை ஏந்தியவாறு பதுங்குகுழிகளை விட்டு வெளியேற முயற்சித்தோம். நாம் எம்மை அருட்சகோதரர்கள் என இனங் காண்பிப்பதற்காக அருட் சகோதர, சகோதரிகளின் அடையாளம் காட்டும் எமது வெள்ளைச் சீருடைகளை அணிந்திருந்தோம். மூன்று தடவைகள் நாம் வெளியேற முயற்சித்தோம். ஆனால் இந்த மூன்று தடவைகளும் சிறிலங்கா இராணுவச் சிப்பாய்கள் துப்பாக்கிப் பிரயோகம் மேற்கொண்டனர். அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 115 மீற்றர் தூரத்தில் நின்றவாறு துப்பாக்கிப் பிரயோகம் மேற்கொண்டனர்.
இராணுவச் சிப்பாய்கள் எம்மை நோக்கி பெரிய குரலில் கத்தினார்கள், “நீங்கள் விடுதலைப் புலிகள், நாங்கள் உங்களைச் சுடப்போகிறோம்” என்றார்கள். அதன்பின்னர் அவர்கள் எம்மை வெளியே வருமாறு கட்டளையிட்டார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து அருட்சகோதரிகள் மற்றும் பெற்றோரை இழந்த 40 சிறார்கள் ஆகியோருடன் நாம் வெள்ளைக் கொடிகளை ஏந்தியவாறு பதுங்குகுழிகளை விட்டு வெளியேறினோம். வெள்ளைக் கொடிகளை ஏந்தியவாறு முழங்கால்களில் இருக்குமாறு அவர்கள் எமக்கு கட்டளையிட்டனர்.
அதில் நின்ற சிறிலங்கா இராணுவ வீரன் ஒருவன் சிங்கள மொழியில், “ஒவ்வொருவரையும் கொலை செய்யுமாறு எமது கட்டளைத் தளபதி எமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்” எனக் கூறினான்.
எமது மேலாடைகளைக் களையுமாறு அவர்கள் எமக்கு கட்டளையிட்டனர். அதன் பின்னர் “நாம் அருட்சகோதரர்கள் எனவும் இவர்கள் சிறார்கள்” எனவும் வாதிட்டோம். அத்துடன் நாம் ஏற்கனவே பிரிகேடியருடன் தொலைபேசியில் உரையாடியதாகவும் குறிப்பிட்டோம். அதன் பின்னர் நாம் பிரிகேடியரிடம் தொடர்பு கொண்ட CDMA தொலைபேசி இலக்கத்தை அந்த இராணுவ வீரர்களிடம் கொடுத்தோம். உடனே அவர்கள் தொடர்பு கொண்டு நாம் ஏற்கனவே தொடர்பு கொண்ட விடயத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டனர்.
நாம் கிட்டத்தட்ட ஓரிரு மணித்தியாலங்கள் வரை இராணுவத்திடம் வாதாட்டம் மேற்கொண்டோம். எமக்கு முன் நின்ற அந்த இராணுவத்தினர் தமது முகத்தைச் சுற்றி கறுப்பு நிறத் துணியால் இறுகக் கட்டியிருந்தனர். கொலை செய்வதற்கு தருணம் பார்த்துக் காத்திருக்கும் மிருகங்கள் போல அவர்கள் காணப்பட்டனர். CDMA தொலைபேசியில் பிரிகேடியருடன் தொடர்பு கொண்ட பின்னரே எம்முடன் வாதாடிய குறித்த வீரனின் கோபம் தணிந்திருந்தது.
இது ஒருபுறமிருக்க, எம்மிலிருந்து சற்று தூரம் தள்ளி இராணுவ வீரர்களால் சுற்றி வளைக்கப்பட்ட நிலையில் மக்கள் சிலர் நிற்பதை நாம் கண்ணுற்றோம். இவர்கள் எம்மைப் போன்று இறுதி வரை பதுங்குகுழிகளுள் ஒழிந்திருந்தவர்கள் ஆவர். அந்த மக்களில் பலர் காயமடைந்திருந்தனர்.
இறுதியில், எம்மை அவ் இராணுவத்தினர் துருவித் துருவி சோதனை செய்தனர். எங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு கைப்பையை மட்டுமே எடுத்துச் செல்வதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இதில் நின்ற இராணுவ வீரன் ஒருவர் எமது அருட்சகோதரர்களில் ஒருவரை காலால் உதைத்தான். உடனே அவர் கீழே விழுந்துவிட்டார்.
அவர்கள் எம்மை இரு பிரிவுகளாகப் பிரித்தனர். ஒவ்வொரு குழுவிலும் 30 பேர் இருந்தோம். இதனால் நாம் கொஞ்சம் வேகமாக நகர முடிந்தது. வீதியோரங்களில் எரிந்து கொண்டிருந்த வாகனங்கள் மற்றும் அந்த வாகனங்களின் கீழ் இறந்தபடி கிடந்த மக்களின் உடலங்களைக் கடந்தவாறு நாம் சென்றுகொண்டிருந்தோம். நரகத்தைப் போன்று அந்த இடம் காட்சி தந்தது.
“நாங்கள் பிரபாகரனை, பொட்டு அம்மானை, ஏனைய எல்லாத் தலைவர்களையும் கொலை செய்துவிட்டோம். இப்போது நீங்கள் எமது அடிமைகள்” என சிரித்தவாறு கூறினார்கள்.
காயமடைந்த மக்களுக்கு உதவுமாறு நாம் சிறிலங்கா இராணுவத்திடம் கேட்டுக்கொண்டோம். அத்துடன் காலால் உதைக்கப்பட்ட குறித்த அருட்சகோதரருக்கும் உதவுமாறு கேட்டுக்கொண்டோம். அவர்கள் காயப்பட்ட மக்களை சாலம்பன் என்ற இடத்துக்கு கூட்டிச் சென்றார்கள். ஆனால் அவர்கள் இதய வருத்தமுடைய அந்த அருட்சகோதரனைத் தம்முடன் கூட்டிச் செல்லவில்லை. இதய வருத்தத்தால் அவதிப்பட்ட அந்த அருட்சகோதரனுக்கு எவ்வித மருத்துவ சிகிச்சையும் வழங்கப்படவில்லை. அவருக்கு அப்போது 38 வயதாகவே இருந்தது. அவரை அந்த இடத்திலேயே விட்டு விட்டு இராணுவத்தினர் வெளியேறினர்.
நாம் பின்னர் பேருந்து ஒன்றில் சாலம்பன் என்ற இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டோம். அவர்கள் எமது ஆடைகளைக் களைந்து எம்மை நிர்வாணப்படுத்திய பின்னரே சோதனைகளை மேற்கொண்டனர்.
இதன் பின்னர் அவர்கள் எம்மை மண்டபம் ஒன்றுக்குள் கொண்டு சென்றனர். அங்கே “நாங்கள் உங்களது தலைவர்களைக் கொன்றுவிட்டோம். ஆனால் அவர்களில் சிலர் தற்போதும் உயிருடன் உள்ளனர். உங்ளுக்குள்ளேயே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே விடுதலைப் புலிகள் யாராவது இருந்தால் உடனடியாக எம்மிடம் வந்து உங்களது பெயர்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்” என இராணுவத்தினர் அறிவித்தல் விடுத்தனர்.
ஆனால் தமது பெயரைப் பதிவதற்கு எவரும் முன்வரவில்லை. அதன் பின்னர் அருட்சகோதரர்கள் எல்லோரையும் விடுதலைப் புலிகள் என முத்திரை குத்திய அவர்கள் எமது பெயர்களைப் பலாத்காரமாக பதிவு செய்து கொண்டனர். இந்த நேரத்தில், “நாங்கள் மதகுருமார்கள்” என உறுதியாகக் கூறியதுடன் எமது அடையாள அட்டைகளையும் அவர்களிடம் காண்பித்தோம்.
கருணா குழுவைச் சேர்ந்த பலர் யுத்தத்தின் இறுதியில் எமது மக்களுடன் கலந்திருந்தனர். அவ்வாறு அங்கு இருந்தவர்களுள் ஒருவரை நான் முதலில் வன்னியில் சந்தித்திருந்தேன். இவர் என்னை மதகுரு என அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார். நாம் நான்கு அருட்சகோதரர்களும் பிரிகேடியரைச் சந்திப்பதற்காக முள்ளிவாய்க்காலுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டோம். எம்முடன் சேர்ந்து பயணித்த அந்தச் சிறார்களை அங்கேயே விட்டுவிட்டுச் செல்வதைத் தவிர எமக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை.
நாம் அதே இடத்துக்கு திரும்பி வந்தபோது, எம்முடன் வந்த அந்தச் சிறார்கள் மிகக் கொடூரமான முறையில் தாக்கப்பட்டிருந்தனர். அத்துடன் புலிகள் உறுப்பினர்கள் என அவர்களின் பெயர்கள் பலாத்காரமாக பதியப்பட்டன. இதன் பின்னர், நாம் செட்டிக்குளம் என்ற இடத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டோம். அந்த இடத்தை அடைவதற்காக நாம் இரு நாட்கள் வரை உணவின்றி பேருந்திலேயே தங்கியிருக்க வேண்டியிருந்தது.
நாங்கள் பேருந்தில் புதுக்குடியிருப்பு வீதியால் கூட்டிச் செல்லப்பட்ட போது, மணி பிற்பகல் 6.30 ஆக இருந்தது. புதுக்குடியிருப்புக்கு அருகிலுள்ள மந்துவில் என்ற இடத்தை நாம் கடந்து சென்ற போது மிகப் பயங்கரமான காட்சியைக் காணவேண்டியிருந்தது. கிட்டத்தட்ட 300 வரையான இறந்த நிர்வாணமாக்கப்பட்ட உடலங்களை சிறிலங்கா இராணுவத்தினர் ஒன்றுகுவித்துக் கொண்டிருந்தனர்.
இதனை மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த உடலங்கள் குவிக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் ‘ரியூப் லைற்றுக்கள்’ பொருத்தப்பட்டிருந்தன. அத்துடன் இதனைப் பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருந்த இராணுவ வீரர்கள் அந்த உடலங்களை படம் பிடித்தனர். பார்ப்பதற்கு அது ஒரு கொண்டாட்டம் போல் காணப்பட்டது. அங்கே குவிக்கப்பட்ட்டிருந்த அந்த மக்கள் அந்தப் பிரதேசத்தில் கொல்லப்பட்டிருப்பார்கள் என நான் கருதுகிறேன்.
நாம் மெனிக்பாம் முகாமில் குடியேற்றப்பட்டு முதல் ஒரு வாரமும் குடிப்பதற்கான நீரைப் பெற முடியவில்லை. பசி போக்க உணவு கிடைக்கவில்லை. மலசலகூடவசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை. எமது முகாமுக்குள் வெளி ஆட்கள் வருவதற்கான அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. இதனை ‘விடுதலைப் புலிகளின் முகாம்’ எனவும் ‘வலயம் 04′ எனவும் அழைத்தனர்.
எமது முகாமிலிருந்த மக்கள் கொலை செய்யப்படுவார்கள் என கருதப்பட்டது. எமது வாழ்வு ஆபத்தில் உள்ளதாக நாம் கருதினோம். எமது முகாமில் கிட்டத்தட்ட 40,000 பேர்வரை தங்கவைக்கப்பட்டனர். 16 பேர் படுத்து உறங்குவதற்காக சீனாத் தயாரிப்பான நீல நிறத் தறப்பாள் ஒன்று வழங்கப்பட்டது. இதனால் பெண்கள் கூடாரத்திற்குள்ளும், ஆண்கள் அதற்கு வெளியேயும் படுத்து உறங்க வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர். அவர்கள் எம்மை மிருகங்கள் போல் நடாத்தினர்.
யாழ்ப்பாணத்தைப் பொறுத்தளவில் சிறிலங்கா அரசாங்கமும், இராணுவப் புலனாய்வுத் துறையும் மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். யாழ்ப்பாண வீதிகளில் உள்ள விளம்பரப் பலகைகளில் ‘ஒரு நாடு ஒரு மக்கள்’ என்ற வாசகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இத மக்களைப் பெரிதும் கோபத்துக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
சிறிலங்கா அரசாங்கப் படையினர் அக்கராயன், முருகண்டி, வற்றாப்பளை ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். இவ்விடங்களில் சிங்கள மக்களுக்கான வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன. வடக்கு மாகாணத்தின் மையமாக மாங்குளம் அமைக்கப்படவுள்ளது. இங்கு கிட்டத்தட்ட 300,000 மக்களைக் குடியேற்ற சிங்கள அரசாங்கம் திட்டமிடுகிறது.
ஒவ்வொரு பட்டினத்திலும் இன விகிதாசாரத்தை பேண அரசாங்கம் முயற்சிக்கிறது. இதனால் வடக்கில் உள்ள குடிசன பரம்பலில் மாற்றத்தைக் கொண்டு வர அரசாங்கம் திட்டமிடுகிறது. ஏற்கனவே நாவற்குழியில் சிங்களவர்கள் குடியேறுவதற்கான அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.