வெள்ளி, 13 டிசம்பர், 2013

SL minister Badurdeen splits Tamil speaking people

SL minister Badurdeen splits Tamil speaking people in Mannaar

[TamilNet, Thursday, 12 December 2013, 12:05 GMT]
Attempting to incite community hatred between various Tamil-speaking communities of Naanaaddaan, Rishard Badurdeen, the Industry and Commerce Minister of the occupying Sri Lanka, has again interfered in the civic affairs, sabotaging the efforts by the Bishop of Mannaar to resolve a land dispute in Pon-theevu-ka’ndal village, news sources in Mannaar said. The SL minister has played a crucial role in creating a conflict between the residents of the Muslim village of Poovarasang-ku’lam and Pon-theevu-ka’ndal where non-Muslim Tamils live. The SL Police and government officials are under the control of the controversial minister, who has been behind causing unrest between Catholics and Muslims in the district.

Last year, when Badurdeen incited violence and went on record in SL parliament issuing a threatening statement against the Bishop of Mannaar, there were widespread protests against him in the North.

Recently, the Divisional Secretary of Naanaaddaan, who was allegedly under the influence of Mr Badurdeen, went ahead with a plan to distribute lands to Muslims and non-Muslims in Pon-theevu-ka’ndal village. As some Muslim villagers from the nearby Poovarasang-ku’lam started to construct houses in Pon-theevu-ka’ndal on Monday, the villagers objected to the move.

Following the episode, a meeting was held at Naanaaddaan Divisional Secretariat. When the divisional secretary was taking the side of SL minister Badurdeen, the protesting villagers of Pon-theevu-ka’ndal attacked the secretariat causing damage to the secretariat. The officials of the secretariat went on a protest, and the SL minister reportedly instructed the DS officials in Musali and Mannaar to join the boycott against the attack on Naanaaddaan divisional secretariat.

Sri Lankan police arrested 65 villagers of Pon-theevu-ka’ndal, including women, on charges of attack against the Naanaaddaan secretariat. The arrested were sent to Anuradhapura remand prison. On Wednesday, the District Court of Mannaar ordered 18 of these to be detained till 18th December and granted bail to the remaining 47 on a surety of Rs 25,000 each.

In the meantime, when Mannaar Bishop and the Catholic priests wanted the SL Government Agent M.Y.S. Deshapriya, to resolve the conflict, the SLGA, who is behind the Sinhalicisation of Mannaar, has told them that the people concerned should resolve the dispute at the Divisional Secretariat in Naanaaddaan.

UN failed in Sri Lanka, says Dieng


UN failed in Sri Lanka, says Dieng

[TamilNet, Thursday, 12 December 2013, 04:11 GMT]
United Nation's Special Advisor on Prevention of Genocide to the Secretary General (SG), Adama Dieng, said during a UN panel discussion Wednesday that not only the United Nations but all member states failed the people of Sri Lanka. He implied that while the SG did not make use of Article 99 which bestows power on the SG to refer to the Security Council situations that threatened international security, the SG set up panels to identify witnesses and has now set up the "Rights Up Front plan," which might have prevented the situation [killings] in Sri Lanka. Meanwhile, Amady Ba, the Deputy Prosecutor to the International Criminal Court, referring to the killings, said that the ICC has no jurisdiction over countries that are not party to the Rome Statute.

Adama Dieng responds
The Genocide panel discussion was moderated by Mr. Tunku Varadarajan, a Research Fellow at Stanford University's Hoover Institution. Mr. Amady Ba represented Mrs. Fatou Bensouda, the Prosecutor of the ICC who couldn't attend the event.

In the videos, Amady Ba and Adma Dieng were responding to the following question from the audience:

Amady Ba of ICC responds
"Could each speaker explain their perspective on handling difficult situations such as a precursor to what happened in Syria namely Sri Lanka, where allegations of war crimes, crimes against humanity and genocide have been raised continuously since the end of armed conflict in 2009, but Sri Lanka is not a party to the Rome Statute and the UN Security Council has been polarized politically (just like Mr. Haid said) whenever the situation of Sri Lanka is raised? Meanwhile, UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay has reported that continuing impunity for Sri Lanka's atrocities in 2009 has enabled further deterioration in the situation -economic, social, cultural, personal security- of the Tamil and Muslim communities. What options for recourse and justice do Tamil victims have in situations like Sri Lanka, and how can issues of international justice and accountability be de-politicized (as many of you have questioned) to truly end impunity? Specifically with regards to Mr. Ba (reprentative member of ICC) -- can the prosecutor's propio motu powers be used against Sri Lanka?" and could the Secretary-General use Article 99 to take action to protect the Tamil community on the island?
UN Genocide panel answering questions
UN Genocide panel answering questions

Amady Ba, Deputy Prosecutor ICC
Amady Ba, Deputy Prosecutor ICC
Adama Dieng, Adviser to SG on Prevention of Genocide
Adama Dieng, Adviser to SG on Prevention of Genocide
Amady Ba refers to the "Proprio motu" power which is used to refer to a decision by the Prosecutor of the International Criminal Court to initiate an investigation into a situation without a referral from the Security Council or a State Party; this power is granted by article 15(1) of the Rome Statute.

Ba says the Prosecutor is helpless since Sri Lanka is not a party to the Rome Statute. In an earlier CNN interview, the former ICC Prosecutor, O'Campo also said the same.

On 17 July 2012, Secretary-General Ban Ki-moon announced the appointment of Adama Dieng of Senegal as Special Adviser on the Prevention of Genocide. Mr. Dieng has served as Registrar of the International Criminal Tribunal for Rwanda since 2001. He began his career as Registrar of the Regional and Labour Courts in Senegal, and served as Registrar of the Supreme Court of Senegal for six years. From 1982 to 2001, Mr. Dieng worked for the International Commission of Jurists, for the last ten years as the organisation’s Secretary-General. During this period he was appointed as Envoy of the United Nations Secretary General to Malawi in 1993, and as the United Nations Independent Expert for Haiti from 1995 to 2000.

Related Articles:
16.02.10   UN rights chief says lack of progress in Sri Lanka investiga..


External Links:
UN:Special Adviser on Prevention of Genocide, Adama Dieng

Asylum seeker tells UK Court of Colombo sanctioned abduction, torture

Asylum seeker tells UK Court of Colombo sanctioned abduction, torture

[TamilNet, Wednesday, 11 December 2013, 23:08 GMT]
The Immigration and Asylum Chamber of UK's Upper Tribunal, during hearings of an appeal by a Sri Lankan ex-Police officer who sought asylum in the UK claiming imminent threat of persecution, refused asylum to the appellant on the grounds that there was plausible evidence that the officer knowingly participated in war-crimes, and therefore, is excluded from the protections of the Refugee Convention. The Police officer, named "Mr. AS" in the proceedings to preserve anonymity, and believed to be a Sinhala officer, told the courts that he and 11 other members of a special unit of the police took part in white-van abductions of Tamils suspected of having links with the LTTE, and that his unit operated from abandoned buildings and received direct orders from Deputy Inspector General (DIG), a high level Police authority.
The Sri Lanka police officer told the Court, inter alia, the following:
 • that he worked as a member of a special unit of the Sri Lankan police force and that his team also included members of the criminal underworld.
 • that his unit did not have a fixed location but would meet in places such as abandoned houses.
 • that orders would come to go to arrest a certain person who was a suspected LTTE member. The appellant and his colleagues would be armed. They would arrest and tie up and blindfold the detainee, and place them in the foot well of an unmarked vehicle. The detainee would then be handed over to other individuals working for the government, usually in an abandoned house, sometimes passing them over to men from another unmarked vehicle, sometimes taking the person to a police station, the handover location only being given at the last minute.
The Court concluded that the Sri Lanka police officer was aware of the fact that he carried out the abductions with the knowledge that the abductees will be tortured, and refused to grant asylum.
The testimony of the Sri Lankan police officer confirmed contents of a report issued last year by Tamils Against Genocide (TAG-US), an actvist organization seeking legal redress to Tamil victims of war. The report pieced together an operational blueprint of Sri Lanka's White Van abductions, and the complicity of State Institutions, and concluded that the white van phenomenon was not a random occurrence of isolated events, but a systemic well-organized criminal enterprise carried out by independently operating cells consisting of criminal gangs and military personnel and activated by directives from high level State officials.

In writing the opinion on the case, the Upper Tribunal Judges Peter Lane and Judge Pitt, said, inter alia, the following on the situation related to Tamils in Sri Lanka, and the appellant's complicity in crimes:
 • that whilst the appellant was in the special unit from 2007 to 2009 the Sri Lankan authorities committed a widespread and systematic attack against the civilian population, Tamils in particular, and that the appellant had knowledge of that attack.
 • quoted Amnesty's reports:
  • “2007 was characterized by impunity for violations of international human rights and humanitarian law. Soaring human rights abuses included hundreds of enforced disappearances, unlawful killings of humanitarian workers, arbitrary arrests and torture. Lack of protection for civilians was a key concern as heavy fighting resumed between government forces and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
  • “Enforced disappearances continued to be part of a pattern of abuse apparently linked to the government’s counter-insurgency strategy. Enforced disappearances were reported in the north and east as well as previously unaffected parts of the country including in Colombo and the south. Many enforced disappearances took place inside high-security zones and during curfew hours.”
  • “The government continued to carry out enforced disappearances as part of its counter-insurgency strategy. Enforced disappearances were reported in many parts of the country, particularly in northern and eastern Sri Lanka and in Colombo.”
 • quoted EU reports: “Sri Lanka has among the highest number of disappearances in the world since 2006. The numbers provided for disappearances vary between different organisations but all reports agree that the number of disappearances is substantial. The UN High Commissioner for Human Rights has stated that some 1500 persons disappeared between December 2005 and December 2007. Human Rights Watch has reported 1000 cases of disappearances were reported to the NHRC in 2006 and over 300 in the first four months of 2007."

  “Unlawful killings perpetrated by soldiers, police and paramilitary groups with ties to the Government, have been a persistent problem in Sri Lanka."
Political observers said that the mounting evidence accumulating in the legal institutions in the West of torture, and the continuous emergence of reports from respected rights groups on the nefarious elements of Sri Lanka governance including colonization, forced sterilization, and destruction of places of worship and cemeteries of war dead, pointing to an on-going crime of genocide, didn't augur well for Colombo in facing international opprobrium in the near future.

Related Articles:
23.07.12   Emerging logistics blueprint of Sri Lanka's White Van operat..


External Links:
TAG: New Asylum Country Guidance on Sri Lanka

வியாழன், 12 டிசம்பர், 2013

SL intelligence squad behind attack on protestors

SL intelligence squad behind attack on protestors in Trincomalee on HR Day

[TamilNet, Wednesday, 11 December 2013, 17:16 GMT]
The masked men, who on Tuesday attacked a peaceful demonstration, which was staged by the relatives of missing persons in Trincomalee, belong to a squad operated by the intelligence wing of the occupying SL military, the organisers of the protest said on Wednesday. The members of the squad arrived through the Sinhala market, parked their motorbikes and launched the attack after covering their faces with clothes. More than one hundred peaceful demonstrators, most of them women, carrying the photos of their missing kith and kin, were brutally attacked by the men, who also destroyed the photos and placards on Human Rights Day in the city of Trincomalee while SL Policemen were watching the unfolding violent episode.
Trincomalee protest

Trincomalee protest
The organizer of the peaceful protest Sundaram Mahendran was injured and hospitalized and a Tamil National Alliance politician Mr K. Thiruchelvam, who was the former opposition leader of the Moothoor civic body, were injured and admitted to hospital.

Mr Sundaram Mahendran is still hospitalized on Wednesday, news sources in Trincomalee said.

The attacking squad, which was conversing in Sinhala, used batons and stones against the peaceful protestors. Several women were attacked. The attackers destroyed the placards and photos which were carried by the women.

A tense situation prevailed in Trincomalee city on the International Human Rights Day following the attack by the intruders.

The protest by relatives of disappeared was held near the Trincomalee bus stand at 11:00 a.m.
Trincomalee protest
Trincomalee protest
Trincomalee protest
Trincomalee protest
Trincomalee protest
Trincomalee protest
Trincomalee protest

புதன், 11 டிசம்பர், 2013

Sri Lanka guilty of genocide: PPT verdict

Sri Lanka guilty of genocide: PPT verdict

[TamilNet, Tuesday, 10 December 2013, 11:08 GMT]
After an assessment of evidences presented by eyewitnesses and experts, judges of the Permanent People’s Tribunal reached unanimous consensus that the Sri Lankan state was guilty of crimes of genocide against the Eezham Tamils and that the genocide is continuing even after the end of the military operations against the LTTE. Concluding the four day session with a press conference at Bremen on Tuesday, the judges also noted that the Sri Lankan military did not have capacity to commit genocide on its own and that it was supported by the UK-USA-India axis. While the judges held the USA and the UK to be complicit in the genocidal process, they were of the opinion that more evidence was needed as regards India’s role.
PPT Session II at Bremen, Germany


The Eezham Tamils were killed not as individuals but as a group and the target of the Sri Lankan state was the destruction of the identity of this group, the findings noted.

The judges took care to highlight the significance of the usage of the term ‘Eelam Tamil’ to refer to the genocide-affected Tamils from the North-East of the island of Sri Lanka.

Noting that the protracted history of genocide extended much before the beginning of the armed conflict, the Tribunal asserted that the Sri Lankan state continued to commit acts of genocide after the end of the “genocidal onslaught” against the de-facto state of the LTTE.

This, however, was not possible without the assistance of world powers.

The UK’s historical role in assisting Sri Lanka, its complicity in procuring arms in aiding and shielding the perpetrator of genocide was discussed.

The judges also noted that the USA’s military-to-military relationship with Sri Lanka enhanced the capacity of the latter to commit genocide. The Tribunal was of the opinion that US role in the peace process tilted balance in favour of the Sri Lankan state and led to the massacre of Tamils in 2009.

However, the Tribunal wished to postpone deliberations on India's role in the genocide pending submission of potential evidence.

Responding to a question from TamilNet on the failure of the Responsibility to Protect (R2P) in Sri Lanka, Dr. Denis Halliday, one of the judges, opined that the R2P doctrine introduced by Gareth Evans was a cover for intervention but not genuine humanitarian intervention, as evidenced in the case of genocide against Eezham Tamils in the island.

The UN has failed the Eezham Tamils and maybe even complicit in the genocide, he said, also noting the failure of the International Community to take appropriate steps.

Burmese democracy activist Maung Zarni, answering a question on the use of the label of ‘terrorism’ to the LTTE, said that terrorism was a "discursive, strategic and political term" cooked-up by world powers as regards to their geo-political interests.

Comparing LTTE and Nelson Mandela’s ANC, he said that a whole movement cannot be labelled as terrorist on the basis of few acts.

Chronology:

PPT to announce findings at live press conference 10:00 AM CET

PPT to announce findings at live press conference 10:00 AM CET

[TamilNet, Tuesday, 10 December 2013, 07:41 GMT]
The panel of judges who heard the charges of genocide against the Eezham Tamil people would be announcing their findings of the Bremen Tribunal in a live streaming press conference which starts at 10:00 a.m. on Tuesday. Journalists can email in questions which will be answered by the panel then and there, the organisors said. The e-mail address, to which the questions should be sent, will appear on the live streaming screen online. Eleven direct eyewitnesses and experts testified in support of the Prosecution’s case, providing evidence on various alleged crimes that could be determined to constitute the crime of Genocide, as well as on the legal and historical background. Press here for streaming video of the press conference

This Second Session in Bremen was convened by the Permanent Peoples Tribunal (PPT) in response to the determination by the First Session, held in January 2010 in Dublin, Ireland, that War Crimes and Crimes against Humanity had taken place on the Eelam Tamil population during the final months of the war in Sri Lanka in early 2009, and that further investigation be undertaken regarding the question of genocide.

Journalists can email in questions which will be answered by the panel then and there. The e-mail address, to which the questions should be sent, will appear on the live streaming screen online:

URL: http://www.pptsrilanka.org/livestreaming/index.html

Chronology:

Mandela and the other Prisoners of War

Mandela and the other Prisoners of War

[TamilNet, Monday, 09 December 2013, 11:56 GMT]
As South Africa prepares for the funeral of iconic anti-apartheid leader Nelson Mandela, who passed away at the age of 95 on Thursday, leaders of the world have paid their tributes to the man who was incarcerated as a political prisoner under the apartheid regime for 27 years. Powerful countries in the West, including the USA and UK, which had once denounced Mandela as a ‘terrorist’, are now in the forefront paying homage. However, these establishments still continue to support countries that practice illegal detention and brutal treatment of prisoners-of-war (PoW). Noting this hypocrisy, a British-Kurdish activist, drawing a comparison between Mandela and PKK leader Abdullah Ocalan who has been kept in solitary confinement in a Turkish prison for 13 years, questions how one political leader is considered a “freedom fighter” and the other a “terrorist”.

Ruwayda Mustafah, a Kurdish writer and activist based in the UK, writing in the site Kurdishvoices.com on 6 December, argues “Abdullah Ocalan, similar to Nelson Mandela has renounced violence, continuously called for dialogue, peace, diplomacy and understanding between Kurdish people and the Turkish state.”

“He has played an instrumental role in supporting the peace-process in Turkey, although little credit has been attributed to him within the Turkish media in his role as a peace-mediator.”

“When people mourn Nelson Mandela, his legendary work, and praise his strength, I wonder, do they do the same for Abdullah Ocalan? What I don’t understand is, how is it that we have come to accept the imprisonment of Abdullah Ocalan as “justifiable” but not that of Nelson Mandela?

“Surely, if Mandela’s imprisonment was unwarranted (and no doubt it was) then the same line of reasoning/logic can be applied to Ocalan.”

Currently, Turkey is a strategic partner of the USA.

That these establishments that talk about human rights abuses alone but fail to challenge Sri Lanka over the question of hundreds of LTTE cadres who continue to remain PoWs without any sort of legal aid and are being subject to routine abuse should be no surprise.

While the Mandela that the establishments promote is the architect of ‘reconciliation’ – and this Mandela is acceptable by Sinhala leaders including those like Ranil Wickremesinghe to justify the fundamentally flawed LLRC recommendations and the unitary state of Sri Lanka – the other Mandela they would like to obfuscate would be the uncompromising fighter against structural racism.

However, Mandela fought in a completely different context. Apartheid South Africa was a racist state privileging the minority whites over the majority blacks, practicing structural discrimination against the latter.

Whereas Sri Lanka is a genocidal state that seeks the annihilation of the Eezham Tamil nation through structural genocide.

Tamil activists perceive that Mandela’s relevance to the Tamils lies more in the zeal with which he pursued his political goals strategically.

They join the world community in remembering the iconic leader.

செவ்வாய், 10 டிசம்பர், 2013

துண்டுத் தாளில் 140 அடி உயர வள்ளுவர் ஓவியம்: 1,147 மாணவர்கள் அருந்திறல்

துண்டுத் தாளில் 140 அடி உயர 
வள்ளுவர் ஓவியம்:
 1,147 மாணவர்கள் அருந்திறல்

காரைக்குடி: "லிம்கா' சாதனைக்காக, துண்டு வண்ண காகிதம் மூலம், 140 அடி உயர, திருவள்ளுவர் ஓவியத்தை, காரைக்குடி லீடர்சு பள்ளி மாணவர்கள் செய்துள்ளனர். காரைக்குடி, லீடர்சு பள்ளியைச் சேர்ந்த, 1,147 மாணவர்கள், 140 அடி உயரம், 50 அடி அகலம் கொண்ட, கன்னியாகுமரி ஆளுயரத் திருவள்ளுவர் சிலை ஓவியத்தை, துண்டுத்தாள்களைக் கொண்டு செய்தனர். இதற்காக,  200 கிராம் கொண்ட, 1,450 பெவிக்கால் குப்பிகள், 1,750 வரைபட அட்டை, 50 ஆயிரம்  மெருகுத்தாள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
ஆறு மணி நேரத்தை இலக்காகக் கொண்டு, காலை, 9:30 மணிக்குத் தொடங்கி, மாலை, 3:00 மணிக்குள், ஓவியத்தை நிறைவு செய்தனர். 25 மாணவர்களுக்கு ஓர் ஆசிரியர் என, மூன்று நாட்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. லிம்கா குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் தலைமையில், குழுவினர் ஓவியத்தைப் பதிவு செய்தனர்.

பள்ளி இயக்குனர் ஞானகுரு கூறுகையில், ""மாணவர்களிடையே ஒற்றுமையையும், படைப்பாற்றலையும், தமிழ்ப் பற்றையும் வளர்க்கும் விதமாக, இந்நிகழ்வு நடத்தப்பட்டு உள்ளது,'' என்றார்.
Click Here

தேனூர் புதையல் தங்கக்கட்டிகள் கொற்கைப் பாண்டியர்களுடையதா?

தேனூர் புதையல் தங்கக்கட்டிகள் கொற்கைப் பாண்டியர்களுடையதா?

மதுரை மாவட்டம், தேனூரில், 2009 ஆம் ஆண்டு, செல்வம் என்பவரின் வீட்டருகில் இருந்த முதிர்ந்த மரம் ஒன்று, காற்றில் முறிந்து விழுந்தது. அந்த மரத்தை அகற்றுகையில், வேருக்கு அடியில், மண் கலயத்திற்குள், தங்கப் புதையல் ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது. அந்த மண் கலயத்தினுள், 661 கிராம் எடை கொண்ட ஏழு தங்கக் கட்டிகள், 21 உத்திராட்ச மணிகள், மணிகளை இணைக்கும் 32 பொட்டுகள், 5.3 கிராம் எடையுள்ள டாலரும் இருந்தன. அவை, மதுரை கருவூலத்தில், பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டன. அந்தத் தங்கக்கட்டிகளில் எழுத்துக்கள் இருப்பது தெரிந்தும், யாரும் படிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. கலெக்டர் எல்.சுப்ரமணியன் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி, தங்கக் கட்டிகளில் உள்ள எழுத்துக்கள், மதுரை அரசு மியூசிய காப்பாட்சியர் பெரியசாமி அவர்களால், 2013 ஆம் ஆண்டு படிக்கப்பட்டு, இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம், செய்தியாக வெளியானது. தங்கக் கட்டிகளில், தமிழ்-பிராமி எழுத்து முறையில், "போகுல்குன்றக் கோதை' என்று எழுதப்பட்டிருப்பதாகக் கூறியுள்ளார். அந்தத் தங்கக் கட்டிகள், வரலாற்று முக்கியம் வாய்ந்தவை.
அந்த ஏழு கட்டிகளின் புகைப்படங்களைப் பெற்று படிக்கும் வாய்ப்பு, எனக்குக் கிடைத்தது. அந்தத் தங்கக்கட்டிகள், இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக புதையுண்டு இருந்ததால், அக்கட்டிகளின் மேல், அதிக அளவில் மாசு படிந்திருக்கலாம். புகைப் படங்களை எடுக்கும் முன், சரியான முறையில் சுத்தம் செய்தனரா என்று தெரியவில்லை. சரியான முறையில் சுத்தம் செய்து, மீண்டும் புகைப்படம் எடுத்தால், தவறில்லாமல் படிக்க வாய்ப்புண்டு. கிடைத்தப் புகைப்படங்களை வைத்துக்கொண்டு, பல நாட்கள் ஆய்வு செய்தேன். அந்த ஏழு கட்டிகளில், இரண்டு கட்டிகள் தான், ஆய்வுக்கு உதவியாக இருப்பதை உணர்ந்தேன். அதில், முதல் கட்டியின் புகைப்படத்தைக் கீழே கொடுத்துள்ளேன். இந்தக் கட்டியின் எடை, நீளம் மற்றும் அகலம் அறிய முடியவில்லை. இந்தக் கட்டியில் படிக்க முடிந்த எழுத்துக்களை மட்டும், கீழே உள்ள வரைபடத்தில் கொடுத்துள்ளேன். தெரியாத எழுத்துக்கள் உள்ள இடங்களில், சிறு வட்டக் குறியீடு போட்டுள்ளேன். கீழே கொடுத்துள்ள முறையில், முதல் கட்டியில் காணப்படும் "தமிழ்-பிராமி' எழுத்துக்களைப் படித்துள்ளேன். எழுத்து தெளிவில்லாத இடங்களில், 'ணி' வட்டமிட்டு காட்டியுள்ளேன்.
முதல் ஐந்து எழுத்துக்களை "அரசன்கு' என்று படித்துள்ளேன். "கு' எழுத்திற்கு பிறகு, அடைப்புக்குறி போட்டுள்ளேன். பல தெளிவில்லாத எழுத்துக்கள், படிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளன. நடுவில் மீன் சின்னம் உள்ளது. மீன் சின்னத்திற்கு இடப்பக்கம், "மா' என்ற எழுத்தும், அதை அடுத்து தெளிவில்லா எழுத்தும், சின்னத்தின் வலப்பக்கத்தில், "ன்' என்ற எழுத்தும் உள்ளது. இதை, "மாறன்' என்று படிக்க வாய்ப்புண்டு.
"ன்' எழுத்திற்குப் பிறகு சில எழுத்துக்கள் தெரியவில்லை. அத்துடன் அடைப்புக்குறி போட்டு முடித்துள்ளேன். அடைப்புக்குறிக்கு பிறகு, இரண்டு எழுத்துக்கள் உள்ளன. அந்த எழுத்துக்களை, "கொற்' என்று படிக்க முடிகிறது.இரண்டாவது கட்டியில் இந்த, "கொற்' எழுத்துக்களின் தொடர்ச்சி இருக்கிறது. இரண்டாவது கட்டியின் புகைப்படத்தையும் கீழே கொடுத்துள்ளேன். இதன் எடை, நீளம், அகலம் அறிய முடியவில்லை. இந்தக் கட்டியின் வலப்பகுதியில், நான்கு எழுத்துக்கள், படிக்கும் நிலையில் உள்ளன. அந்தக் கட்டியின் வரைபடத்தையும், வலப்பகுதியில் உள்ள நான்கு எழுத்துக்களின் வரைபடத்தையும் கொடுத்துள்ளேன்.
கீழே கொடுத்துள்ள முறையில், இரண்டாவது கட்டியில் காணப்படும் தமிழ்-பிராமி எழுத்துக்களைப் படித்துள்ளேன். இரண்டாவது கட்டியில், "கொய் கோன்' என்று படிக்க முடிகிறது. இரண்டு கட்டிகளில் உள்ள தெளிவான எழுத்துக்களை வைத்துப் பார்க்கும்போது, தமிழ்-பிராமி எழுத்து முறையில், "அரசன்கு கொற்கொய்கோன்' என்று தெரிகிறது. இந்தச் சொற்றொடர், "கொற்கொய்யின் அரசன்' என்று பொருள்படும்.
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, "தாமிரபருணி' ஆறு, கடலில் கலக்கும் இடத்தில், கொற்கைத் துறைமுகம் இருந்தது. கொற்கையை தலைநகராகக் கொண்டு, பாண்டியர்கள் ஆட்சி செய்தனர். அவர்களுக்கும், மதுரையைத் தலைநகராகக் கொண்டு ஆட்சி செய்த பாண்டியர்களுக்கும் என்ன உறவின்முறை என்று தெரியவில்லை. "பெரிப்ளஸ்' (கூடஞு கஞுணூடிணீடூதண் ணிஞூ tடஞு உணூtடணூச்ஞுச்ண குஞுச்) என்ற நூலில், சேர நாடு குறித்தும், பாண்டிய நாடு குறித்தும் பல செய்திகளைக் காண முடிகிறது. இந்நூல், கி.பி., 60 ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நூலின் ஆசிரியர் யார் என்று தெரியவில்லை.
குமரியைக் கடந்து கடல் வழியாகச் செல்லும்போது, கொற்கை (ஓணிடூடுடணிடி) இருப்பதாகவும், அந்த ஊர், பாண்டியர்கள் ஆட்சியின் கீழ் இருப்பதாகவும், அக்கொற்கைக் கடலில், குற்றம் செய்து தண்டிக்கப்பட்டவர்களைப் பயன்படுத்தி, முத்துக் குளிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
அங்கு விளைந்த முத்துக்கள், பாண்டிய அரசர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்திருக்க வேண்டும். கிரேக்க, ரோமானிய வணிகர்கள், அந்த முத்துக்களை வாங்க, தரமான தங்கக் கட்டிகளைக் கொடுத்திருக்கின்றனர் என்று தெரிகிறது. இந்தத் தங்கக்கட்டிகளில் எழுதப்பட்டச் சொற்களை வைத்து பார்க்கும்போது, இவை, கொற்கை மன்னருக்கு உரியது என்பது உறுதியாகிறது. தங்கக் கட்டியின் நடுவில் இருக்கும், "மீன்' சின்னம், பாண்டியர்களது சின்னம் என்பதும், அது ஆதாரமாகி இருப்பதும், இதில் தெளிவாகத் தெரிகிறது.

டாக்டர்.இரா.கிருட்டிணமூர்த்தி, தலைவர் - தென்னிந்திய நாணயவியல் சங்கம்.

அகரமுதல இணைய இதழ் 4 - படைப்புகளும் செய்திகளும் - தலைப்புகள்08 திசம்பர் 2013      
  இந்த அரைநூற்றாண்டு காலமாக, மாறி மாறி அதிகாரப் பீடத்தில் ஏறிய சிங்கள இனவாதக் கட்சிகள் ஈழத் தமிழினத்தின் துயர் துடைக்க இதுவரை சாதித்தது என்ன? தமிழர்களின் முறையான கோரிக்கை எதுவும் நிறைவேற்றப்பட்டதா? தீப்பற்றி எரியும் தமிழரின் தேசியச் சிக்கலுக்கு தீர்வுகாணப்பட்டதா? ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. மாறாக, இந்த நீண்ட காலவிரிப்பில், தமிழர்கள் மீது, துன்பத்தின் மேல் துன்பமாக, தாங்கொணாத் துயரப் பளு மட்டுமே சுமத்தப்பட்டு வந்தது. தமிழரின் நிலத்தைக் கவர்ந்து, தமிழரின் மொழியைப் புறக்கணித்து, தமிழரின் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு உரிமைகளை மறுத்து, தமிழரின் தேசிய வளங்களை
+0+0+0+
     08 திசம்பர் 2013      
சடுகுடு ஆட்டம் ஆடு நம்  உணர்வின் உயிர்ப்பினைத் தேடு நீ சடுகுடு என்றே பாடு நம்   மண்ணை மீட்டிடப் பாடு – 2    (சடு) சடுகுடு பாடி ஆடி நீ  சிலிர்த்திடும் வேங்கையாய்ச் சீறு படபடவென்றே பாடு நம்   பகையினைக் களத்தினில் வீழ்த்து
 2        (சடு) எட்டிச்சென்றே பாடு நீ      எதிர்ப்படும் எவரையும் தீண்டு தொட்டுச் சென்றே விரட்டு தன்      தோல்வியை அவரிடம்
+0+0+0+
     08 திசம்பர் 2013      
  கனலுகின்ற உள்ளக் கனவெல்லாம் நனவாகிப் புனலுறுபூம் பொய்கையெனப் பொலியுநாள் எந்நாளோ? அந்தமிழாம் நந்தாயை அரியணையின் மேலிருத்தி வெந்திறல்சேர் பெருமையுடன் விளங்குநாள் எந்நாளோ? கல்விக் கழகமெலாங் கவின்றமிழே கமழ்வித்துப் பல்கலையும் நந்தமிழர் பயிலுநாள் எந்நாளோ? திருநெறியாஞ் செந்நெறியின் திறனெல்லாம் உலகறிந்தே அருமையுணர்ந் ததன்வழிவாழ்ந் தகமகிழ்தல்  எந்நாளோ? அடிமைவிலங் கொடித்தே அரியணையில் நந்தமிழன் முடிபுனைந்து கொடியுயர்த்தி முழங்குநாள் எந்நாளோ? கொத்தடிமை யாங்கறையைக் குருதிகொண்டும் நாங்கழுவி முத்தமிழின் சீர்மை முழங்குநாள் எந்நாளோ? நாடும்இனமும் நன்மொழியும்  நந்தமிழர் பீடும் பெருமையுமாய்ப் பிறங்குவித்தல் எந்நாளோ? உழைத்தும் பயன்காணா(து) உலைவுறு நெஞ்சினரெல்லாம்
+0+0+0+
08 திசம்பர் 2013      
- கலைமாமணி கவிக்கொண்டல் மா.செங்குட்டுவன்   அன்னைத் தமிழில் அனைத்தும் இருக்கையில் அயல்மொழி எதற்கடா? – தமிழா அயல்மொழி எதற்கடா? முன்னைய மொழியாம் மூவா மொழியெனும் முத்தமிழ் நமதடா! அது எத்துணைச் சிறந்ததடா! வீட்டிற்கொரு மொழி நாட்டிற்கொரு மொழி ஆட்சிக்   கொரு மொழியா? -வழி பாட்டுக் கொரு  மொழியா?   பாட்டிற்கொரு மொழி படிப்புக்கொரு மொழி பலமொழி எதற்கடா? – தமிழா பலமொழி எதற்கடா? தமிழில் பேசு தமிழில் எழுது தமிழில் பாட்டிசைப்பாய் இன்பத் தமிழில் வழிபடுவாய்! தமிழில் கல்வியைக் கற்பதே
+0+0+0+

08 திசம்பர் 2013      
  உப்பினிலே உப்பென்னும் சாரம் அற்றால்   உலர் மண்ணின் பயன்கூட அதனுக்கில்லை குப்பயைிலே கொட்டி அதை மிதித்துச்செல்வார்!   குணம்கெட்ட பொருளுக்கு மதிப்பும் உண்டோ?   தமிழன்பால் தமிழின்றேல் அவனும் இல்லை   தலைநின்றும் இழிந்தமயிர் ஆவானன்றே! உமிழ்ந்திடுமே நாய்கூட அவன் முகத்தில்.   உணராமல் தமிழ்மறந்து கிடக்கின்றானே!   பிறவினத்தர் தம்மைத்தாம் காத்துக் கொள்ளப்   பேதையிவன் எலும்பில்லாப் புழுவேயானான்! மறவுணர்ச்சி முழுதழிந்தான்மானங்  கெட்டான்;   வன்பகையின் கால்கழுவிக் குடிக்கின்றானே!   நெருப்பிருந்தால் சிறுபொறியும் மலைத்தீ யாகும்   நீறாகிப்
+0+0+0+
08 திசம்பர் 2013      
கேவலம் மரணத்திடம் ஏன் அச்சம் கொள்ள வேண்டும்? மரணமே! திருட்டுத்தனமாக பதுங்கிக்கொண்டு வராதே. என்னை எதிர்கொண்டு நேரடியாகப் பரிட்சித்துப் பார்.     இவை உடல்நலம் குன்றிய நிலையில் நியூயார்க்கு மருத்துவமனையில் இருந்தபோது முன்னாள்  தலைமையாளர் திரு வாசுபாய் அவர்கள் எழுதிய கவிதை வரிகள். துன்பங்களும் துயரங்களுமே வாழ்க்கை என்றிருந்த நம் எழுச்சிக் கனல் பாரதியும் மரணப் படுக்கையில் இருந்த போது, “காலா! உனை நான் சிறு புல்லென மதிக்கிறேன்; என்றன் காலருகே வாடா! சற்றே உனை மிதிக்கிறேன்! . . .
+0+0+0+
              …
08 திசம்பர் 2013      
முதல் இதழ் (01.11.2044/17.11.2013) தொடர்ச்சி தமிழ்வழிப் பள்ளிகளின் வளர்ச்சியும் தளர்ச்சியும்   கல்வியாளர் வெற்றிச் செழியன், செயலர், தமிழ்வழிக் கல்விக்கழகம். தமிழ்வழிக் கல்வியை நடைமுறையில் நிகழ்த்திக் காட்டும் பள்ளிகள் நம் தமிழ் வழிப்பள்ளிகளும் தாய்த் தமிழ் பள்ளிகளும். அப்பள்ளிகளின் வளர்ச்சியைப் பற்றியும் அவற்றின் தளர்வு நிலைகளைப் பற்றியும் காண்போம். தொடக்கக் காலத் தமிழ்வழிப்பள்ளிகள் தொடக்க காலப் பள்ளிகள் நம் தாய்மொழியான தமிழில்தான் அமைந்தன என்றறிவோம். ஆங்கில மாயையும் அடிமை மனநிலையும், கல்வியை வணிகப் பொருளாய் மாற்றிய இழிவும் ஆங்கிலப் பள்ளிகளைத் தெருவெங்கும் தொடங்கச் செய்தன….
+0+0+0+

     08 திசம்பர் 2013      
பேராசிரியர் முனைவர் சி.இலக்குவனார் (முந்தைய இதழ்த் தொடர்ச்சி)   . அவர் பிரிந்தார் என்று கூறுவார் இலரே! தலைவி :  தோழி”! “அம்ம!” “ஊரிலுள்ள பெண்கள் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் தெரியுமா?” “அறிவேன் அம்ம! ஆடவர்க்குத் தொழில்தானே உயிர்; ஏதோ அலுவலாகத் தலைவர் சென்றால், தலைவி சில நாட்களுக்கு அவர் பிரிவைக் கருதி வருந்தாது பொறுத்திருத்தல் வேண்டாமா? இப்படியா வருந்துவது?” என்கின்றனர்.” “தோழி! அவர்கள் இரக்கமற்றவர்கள். உண்மை நிலை உணராது கூறுபவர்கள். ஒரு பெண்ணை வீட்டில் வருந்த விட்டு விட்டு, அவர் இப்படிச் செல்லலாமா?’…
+0+0+0+
08 திசம்பர் 2013      
  (முந்தைய இதழ்த் தொடர்ச்சி) ஆ. அரண் சென்ற பகுதியில் இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும் வல்லரணும் நாட்டிற்குறுப்பு’’ என்று நாட்டின் சிறப்புக்கு அரணும் இன்றியமையாதது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆகவே, இப் பகுதியில் அரண்என்பதுபற்றி ஆராய்வோம்.  நாடுகள் தனித்தனியாக இருக்கும் வரையில், தனது அரசே பேரரசாக விளங்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் நீங்கும் வரையில், நாடு நல்ல அரண் பெற்றிருக்க வேண்டியதுதான். அரண்என்பது பாதுகாவல் என்னும் பொருளைத்தரும். பாதுகாவலைக் கொடுக்கக் கூடியன அரண்எனப்படுகின்றன. திருக்குறள் இயற்றப்பட்ட காலத்தில் அரணாய் இருந்தவை இக்காலத்திற்கு

+0+0+0+

                பள்ளி மாணவர்களுக்கான சித்த மருத்துவ ஆய்வு

     08 திசம்பர் 2013      
  குன்றத்தூர் பாவேந்தர் தமிழ்வழிப் பள்ளியில் கடந்த 30.11.2013 காரிக்கிழமையன்று பள்ளி குழந்தைகளுக்கான சித்த மருத்துவ ஆய்வு நடந்தது. சித்த மருத்துவர்கள் மரு. மகேந்திரன் (சித்த மருத்துவ முதுவர்) மரு. தாமோதரன் (சித்த மருத்துவ முதுவர்) மரு. செயப்பிரதாப் (சித்த மருத்துவ இளவர்) வந்திருந்து மருத்துவ ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு மருந்ததுகளை வழங்கினர். குன்றத்தூர் சீபா மருத்துவ ஆய்வகத்தினர் தேவையானவர்களுக்குக் குருதி, சருக்கரை, கொழுப்பு…  போன்ற ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு உதவினர். மருத்துவ ஆய்வில் 150 பள்ளிக் குழந்தைகளும் 200க்கும் மேற்பட்ட பொது மக்களும் பங்கேற்றுப்
+0+0+0+
காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக் கோரி காவிரி உரிமை மீட்புக் குழு சார்பில் கழிமுக மாவட்டங்களில் ஆர்ப்பாட்டம்     இந்திய அரசே! காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை உடனே அமை!  அரசமைப்புச் சட்டவிதி 355-இன் கீழ் கருநாடகத்திடமிருந்து தமிழகத்திற்குரிய 26 ஆ.மி.க (டி.எம்.சி) பாக்கித் தண்ணீரை திறந்துவிட கட்டளை இடு!”   “உழவர்களின் பயிர்க் காப்பீடுத் திட்டத்தை தனியாருக்குத் தாரை வார்க்கும் நடவடிக்கையைக் கைவிடு!” “இந்திய அரசே! தமிழர்களை வஞ்சிக்காதே!” “தமிழக அரசே! கருநாடகத்திடமிருந்து தமிழகத்திற்குரிய எஞ்சிய தண்ணீரைக் கேட்டுப் பெற உறுதியான நடவடிக்கை

+0+0+0+
     08 திசம்பர் 2013      
எழுத்துப்படலம்    -          பேராசிரியர் முனைவர் சி.இலக்குவனார்  (முந்தைய இதழின் தொடர்ச்சி)   நூன்மரபு   3.   அவற்றுள்     , ,,     , ஒ என்னும் அப்பால்  ஐந்தும்     ஓர் அளபு இசைக்கும் குற்றெழுத்து என்ப   4. , , ,      , ஔ என்னும் அப்பால் ஏழும்    ஈர்  அளபு இசைக்கும் நெட்டெழுத்து என்ப      பன்னிரண்டு உயிர்களையும் குற்றெழுத்து  நெட்டெழுத்து என இருவகைப்படுத்தினர். குற்றெழுத்தை ஒலிப்பதற்கு ஒரு மாத்திரையும்
+0+0+0+
08 திசம்பர் 2013      
திருநெல்வேலி: ஈரோட்டில் பள்ளி இறுதியாண்டில் படிக்கும் மாணவியர், மதுக் கடையில் மது அருந்திய செய்தி, தமிழகத்தின் எதிர்காலத்தை நினைத்து கவலையடையச் செய்திருக்கிறதுஎனக், கவலை தெரிவித்திருக்கிறார், ம.தி.மு.க.,வின் பொதுச் செயலர் வைகோ. இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கை: தமிழகத்தில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் அருகில்த.மா.வா.க.(டாசுமாக்’) மதுபானக் கடைகள் இயங்குகின்றன. ஆண்டுக்கு, 24 ஆயிரம் கோடி உரூபாய் வருமானத்திற்காகத் தமிழக அரசு, பண்பாட்டைக் குழிதோண்டி புதைத்து, சமூக அமைதியை கெடுக்கிறது. கொலை, கொள்ளை, கற்பழிப்புகள், சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைவுக்கு, மது காரணமாக
+0+0+0+
08 திசம்பர் 2013      
கருத்தூன்றிப் பயிலுக! கவனமாக எழுதுக! சிறப்பாகத் தேர்ச்சி பெறுக! வாழ்வில் உயர்க! என மாணாக்கர்களை அகரமுதலவாழ்த்துகிறது! + 2 தேர்வு அட்டவணை தேர்வு நேரம்:  காலை 10.00  மணி -  நண்பகல் 1.15 மணி   நாள் பாடம் மார்ச்சு 1    மொழித்தாள் 1 மார்ச்சு 4     மொழித்தாள் 2 மார்ச்சு 6     ஆங்கிலம் 1 மார்ச்சு 7     ஆங்கிலம் 2 மார்ச்சு 11     இயற்பியல், பொருளியல் மார்ச்சு 14     கணக்கு, விலங்கியல், நுண்ணுயிரியல், சத்துணவு
+0+0+0+


08 திசம்பர் 2013      
தமிழருக்கே உரிய சிதம்பரம் நடராசர் கோயிலை அரசு பணியாட்சியின்(நிருவாகத்தின்) கீழ்க் கொண்டு வந்து பணியாள்வதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீட்சிதர்கள் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில், தமிழக அரசு மூத்த வழக்குரைஞரை நியமித்து, முனைப்புடன் வாதாட வேண்டும் என்று திமுக தலைவர்  கலைஞர் கருணாநிதி கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “சிதம்பரம் நடராசர் கோயிலை அரசு நியமித்த அதிகாரிபணியாண்மைபுரிய உயர் நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவை எதிர்த்து தீட்சிதர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில், தமிழக அரசு சார்பில் வாதாடி
+0+0+0+
  இந்த அரைநூற்றாண்டு காலமாக, மாறி மாறி அதிகாரப் பீடத்தில் ஏறிய சிங்கள இனவாதக் கட்சிகள் ஈழத் தமிழினத்தின் துயர் துடைக்க இதுவரை சாதித்தது என்ன? தமிழர்களின் முறையான கோரிக்கை எதுவும் நிறைவேற்றப்பட்டதா? தீப்பற்றி எரியும் தமிழரின் தேசியச் சிக்கலுக்கு தீர்வுகாணப்பட்டதா? ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. மாறாக, இந்த நீண்ட காலவிரிப்பில், தமிழர்கள் மீது, துன்பத்தின் மேல் துன்பமாக, தாங்கொணாத் துயரப் பளு மட்டுமே சுமத்தப்பட்டு வந்தது. தமிழரின் நிலத்தைக் கவர்ந்து, தமிழரின் மொழியைப் புறக்கணித்து, தமிழரின் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு உரிமைகளை மறுத்து, தமிழரின் தேசிய வளங்களை
+0+0+0+

கோவை : கேரள மாநிலம், அட்டப்பாடியில், பல தலைமுறைகளாக வாழும் தமிழர்களின் நிலம் முதலான  சொத்துக்களைக் கவர்ந்துஏதிலிகளாக்கி வெளியேற்றும் முயற்சியில், கேரள மாநில அரசு ஈடுபட்டிருப்பதாகக், குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.   கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டத்தின் வடகிழக்கில், மன்னார்க்காடு  வட்டத்தில் உள்ளது, அட்டப்பாடி. மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில், அடர்ந்த வனம்சார்ந்த இப்பகுதி சுற்றுலா இடமாகவும் விளங்குகிறது. கேரள மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது, அட்டப்பாடியில்தான் ஆதிவாசிகள்  மிகுதியாக வசிக்கின்றனர்; இதன் எல்லை, ஏறத்தாழ 750 சதுரஅயிரைக்கோல்(கி.மீட்டர்). இங்கு இருளர், முடுகா, குரும்பா இனத்தவர் குறிப்பிட்ட
+0+0+0+
தென் ஆப்பிரிக்கக் கருப்பர் இன மக்களின் அடிமைத்தளையை உடைத்தெறிந்த தலைவர்  நெல்சன் மண்டேலா மறைந்தார். உலக மக்கள் பலரின் கண்ணீர் அஞ்சலிகளிடையே உலகத்தலைவர்களின் போலிப்புகழாரங்களும் சூட்டப்பட்டன. இன விடுதலைக்காகப் பாடுபட்ட தலைவரை தேசிய இனங்களை ஒடுக்கும் தலைவர்களும் இன வாழ்விற்காக வாழ்ந்தவரை இனப்படு கொலைபுரிந்தவர்களும் அதற்குத் துணை  நின்றவர்களும் நாட்டு மக்களுக்காக வாழ்ந்தவரை வீட்டுமக்களுக்காக மட்டுமே வாழும் தலைவர்களும்  அறவழியில் இருந்து மறவழிக்கு மாறிய ஆயுதப்புரட்சியாளரை, புரட்சிக்கு எதிரானவர்களும் வாழ்த்துப்பாக்கள் சூடி அஞ்சலி செலுத்தினர்.  மண்டேலாவின் இயற்பெயர் உரோலிலாலா மண்டேலா(Rolihlahla Mandela) 1918 சூலை
+0+0+0+

மண்டேலாவைப் போற்றுபவர்களே! தமிழீழத்தையும் போற்றுங்கள்!


இதழுரை
+0+0+0+

இலக்குவனாரின் தொல்காப்பிய ஆய்வு – 4

  (முந்தைய இதழ்த் தொடர்ச்சி) 3.3. மகப்பேறு குழந்தைப் பிறப்பு வரவேற்கப்பட்டது. திருமணத்தின் இயல்பான விளைவு குழந்தைப் பிறப்பேயாகும். அவர்கள் உடற்கூற்று அறிவியலை நன்கு அறிந்திருந்தமையால்  உடல் உடலறவு காலத்தை நன்கு கண்டறிந்ததுடன் குழந்தை பிறப்பையும் தம் கட்டுபாட்டில் கொண்டு இருந்தனர். அவர்கள் மிகுதியான குழந்தைகள் பெறுவதை வரவேற்றனர் எனத் தெரிகிறது (பொருள் 187). குழந்தைகள் மகிழ்ச்சிக்கான வாயிலாகக் கருதப்பட்டனரே யன்றி  சுமையாகக் கருதப்படவில்லை. கணவருக்கும், மனைவிக்கும் எப்பொழுதேனும் நேரும் ஊடலை தீர்ப்பதற்கு அவர்கள் முதன்மை பங்கு வகித்தனர். (பொருள். 147) 3.4. கல்வி

விசயகாந்திற்கு வாழ்த்துகள்!

விசயகாந்து எடுத்த முயற்சி  பாராட்டிற்குரியதே! ஆனால், அரசியல் கணிப்பின்றிக் காங்கிரசிற்கு ஆதரவாகத்தில்லியில் அவர் பேசியதுதான் தவறு. காங்கிரசிற்கு எதிரான அலை வீசும் தில்லியில் காங்கிரசு ஒன்றும் திருத்த முடியாத கட்சி அல்ல என்று சொல்லும் துணிவு எப்படி வந்தது? காங்கிரசைப் பற்றிய தவறான கணிப்பா? தன்னைப்பற்றிய உயர்வான மதிப்பா? காங்கிரசுடன் சேரத்துடிக்கும் ஒருவருக்குக் காங்கிரசை வீழ்த்த நினைப்போர் எங்ஙனம் வாக்களிப்பர்? காங்கிரசிற்கு எதிரான நிலைப்பாடுடன் பரப்புரை மேற்கொண்டிருந்தால் அவர் கட்சிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மிகுதியாய் இருந்திருக்கும். இனியாவது அவர் திருந்தட்டும்! தமிழ், தமிழர் நலன்

+0+0+0+

 

தமிழ் வரிவடிவம் காப்போம்! – 4

தொகுநர்: சிவ அன்பு & இ.பு.ஞானப்பிரகாசன் (முந்தைய இதழின் தொடர்ச்சி) தமிழை அழிப்பதற்கான முயற்சியில் இம்மேதை இறங்கியுள்ளார். அனைத்துத் தமிழரும் இவரின் கருத்தை வன்மையாகக் கண்டிக்க வேண்டும்! சோமன் பாபு (Soman Babu) எப்படி மொழி, பண்பாடு, நாகரிகம் ஆகியன நமது அடையாளம் ஆகின்றதோஅதே போல நமது தமிழ் எழுத்தும் நமது அடையாளமே. இன்று நமது எழுத்தை விட்டுக் கொடுத்தோமானால் நாளை??? சிவனேசுவரி தியாகராசன் (Shivaneswari Thiyagarajan) இன்று உன் எழுத்தை மாற்று என்பர்; நாளை உன் மொழியை மாற்று என்பர்; நாளை
+0+0+0+

வட மாநிலத் தேர்தல் : காங்கிரசு துடைத் தெறியப்பட்டது

சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2013   (அடைப்பிற்குள் கடந்த தேர்தல் முடிவுகள் குறிக்கப் பெற்றுள்ளன.)   மாநிலம்   மொத்தத் தொகுதிகள் பா.ச.க. காங். ஏழை மக்கள் கட்சி பிற தில்லி   70 31(23) 8(43) 28(-) 3(4) இராசசுதான்  200 162 21   16(3)- மா; 0(23)   மத்தியப்பிரதேசம் 230 165(143) 58(71)   7(7) – ; 0(7) சத்தீசுகர் 90 49(50) 39(38)   2(2) மா மார்க்சியப் பொதுவுடைமை ப -  பகுசன்  
+0+0+0+

சிற்றிந்தியாவில் பேருந்துமோதி இளைஞர் மரணம் வன்முறை வெடித்தது


சிங்கப்பூரில் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஏற்பட்ட கலவரம்!  இன்று (08.12.13) இரவு, பேருந்து மோதி இந்திய இளைஞர் ஒருவர் இறந்ததாகச் செய்தி பரவி அது கலவரமாக மாறியது. சிங்கப்பூரில் சக்திவேல் குமாரவேலு (அகவை 33) என்பவர்கடந்த ஈராண்டுகளாக, எங்கு அப்பு சூன் (Heng Hup Soon) என்னும்  நிறுவனத்தில் கட்டடப்பணியாளராக வேலைபார்த்து வந்தார்.  இவரே அந்த இளைஞர் என  அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.  பேருந்து மோதி இறந்ததாகச் செய்தித்தாள்களில் வந்திருந்தாலும், அவரது முகத்தில் காயங்கள் இருந்தன என்றும் அவர்  இறப்பு குடும்பத்தினர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும் …

ஆவடியில் வட இந்தியர்களுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம் !


 த.தே.பொ.க. முதலான பல்வேறு அமைப்புத் தோழர்கள் கைது! ஆவடி இந்தியப் அரசுப் பாதுகாப்புத் துறை நிறுவனப் பணி வாய்ப்பில் குவிந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வட இந்தியர்களை எதிர்த்து  ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட த.தே.பொ.க. முதலான பல்வேறு அமைப்புத் தோழர்கள் தளையிடப்பட்டுள்ளனர். சென்னை ஆவடியில்  இந்திய அரசு பாதுகாப்புத்துறை  நிறுவனம் (OCF) செயல்பட்டுவருகிறது.  இதில் தையல் பணியாளர்களுக்கான  வேலைவாய்ப்புத் தேர்வு  நடைபெற்றது. வேலை வாய்ப்பு பணித்தேர்வு எழுத இசைவளிக்கப்பட்ட 1800 பேரில் 1026 பேர் தமிழர்கள் அல்லாத, மலையாளிகள், கன்னடர்கள், மேற்குவங்கம், பீகார், மாகாராட்டிராவைச் சேர்ந்த வடஇந்தியர்கள்….
+0+0+0+

  ஏற்காடு இடைத்தேர்தலில்  அதிமுக வேட்பாளர் சரோசா 1,42,771 வாக்குகள் பெற்று திமுக வேட்பாளரைவிட 78116 வாக்குகள்  வேறுபாட்டில்  வெற்றி பெற்றார். திமுக வேட்பாளர் மாறன்  64, 655 வாக்குகள் பெற்றார்.  இது கடந்த தேர்தலில் தி.மு.க. பெற்ற வாக்கை விடச் சற்றுக் குறைவே.  வேறு முதன்மைக் கட்சிகள் போட்டியிடாத சூழலில் தி.மு.க.  கூடுதல் வாக்குகளைப் பெறும் என எண்ணியவர்கள் ஏமாற்றத்தைத் தழுவினர்.  மூன்றாம் இடத்தில் வாக்கு அளிக்க விரும்பாதவர்கள் எண்ணிக்கை 4,431 ஆகஇடம் பெற்றுள்ளது. இனி், ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் இப்பிரிவிற்கான வாக்கான எண்ணிக்கை
+0+0+0+