திங்கள், 12 ஜூன், 2017

தமிழ் இலக்கியங்களில் வழிபாடுகள், பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

தமிழ் இலக்கியங்களில் வழிபாடுகள், பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

தமிழ் இலக்கியங்களில் வழிபாடுகள்

பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

விருதுநகர் செந்திக்குமார(நாடார்) கல்லூரி)


 நாள் ஆடி 26, 2048 /  வெள்ளிக்கிழமை / ஆகத்து 11, 2017

ஆய்வுக்கட்டுரை பெறுவதற்கான இறுதிநாள் : 

ஆடி 15, 2048 / சூலை 31, 2017


தொடர்பிற்கு:
முனைவர் சு.தங்கமாரி
பேசி: 9894102130
மின்வரி: pgtamil@vhnsnc.edu.in